1000Kitap Logosu
Dilek Hayta
TAKİP ET
Dilek Hayta
@okurbildiginiokur
* Arşiv amaçlı açılan hesap... * "Dilek'çe oluşturulan kitap listeleri"
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Yüksek lisans
İstanbul
Ankara, 17 Kasım 1990
539 okur puanı
24 Oca 2019 tarihinde katıldı.
395
Kitap
158
İnceleme
2.247
Alıntı
17
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Haçlı Seferleri yıllarca devam etti ve haçlılar Müslüman ülkelerde uzun zaman geçirdiler. Haçlılar her ne kadar Müslüman savaşçıları düşman­ları olarak görseler de, bazı Müslüman adetlerini öğrendiler. Ev­vela, daha sık yıkanmaya başladılar. Müslüman savaşçılar sık sık temizlenirlerdi çünkü namaz kılmadan önce yıkanmaları gerekir­ di. Ancak lngiltere ve Fransa'da insanlar yılda yalnızca bir ya da iki kez yıkanırlardı. Bu yüzden haçlılar eve tertemiz gelirlerse, in­sanlar onların Müslüman olduklarından şüphelenirlerdi. "Temiz­lik imandan gelir" deyişini duymuş muydunuz? Haçlı Seferleri sırasında ise pislik tam tersine sizin Hıristiyanlıktan çıkmadığınızı kanıtlayabilirdi!
1
Kudüs Müslümanlar için kutsal bir şehirdi çünkü Müslüman­lar Muhammed'in, şehrin içindeki büyük bir kayadan gökyüzüne yükseldiğine inanıyorlardı. Ne var ki Kudüs Yahudiler için de kutsal bir şehirdi, çünkü Kudüs büyük Yahudi Kral Davud'un şehriydi ve Romalıların yıktığı Tapınağın kalıntıları da oradaydı. Ayrıca Hıristi­yanlar için de kutsaldı çünkü İsa orada çarmıha gerilmişti. Birçok Yahudi ve Hıristiyan Kudüs'e yolculuk ederdi. Bu yolculara hacı denirdi. (Hacı, Tanrı'ya olan bağlılığını göstermek ve bazen de gü­nahlarının bağışlanmasını istemek için yolculuk eden kişiye denir.)
1
Yıkımlarına Safie'nin babası yol açmış. Bu adam bir Türk tüccarmış ve Paris'te uzun yıllar kaldıktan sonra, öğreneme­diğim bir sebepten, hükümetle ilişkisi bozulmuş. Tam da Safie'nin onunla buluşmak üzere Konstantinopolis'ten gel­diği gün yakalanıp hapse atılmış. Yargılanıp ölüme mahkum edilmiş. Bu hükmün haksızlığı çok aşikarmış; tüm Paris öfke içindeymiş. Mahkkumiyet sebebinin ona isnat edilen suç de­ğil, dini inancı ve servetii olduğu düşünülüyormuş.
5
İngilizce günümüzde de Latince, Fransızca ve diğer dillerden kelime almaya devam ediyor. Yirminci yüzyılda İngilizcede yeni bir şeyi -televizyonunuzda seyredebileceğiniz bir film- tarif etmek için bir kelime gerekli oldu. Hangi kelimeyi aldığımızı biliyor mu­ sunuz? Latincede "görüyorum" anlamına gelen video'yu.