Hande, bir alıntı ekledi.
19 May 01:16 · Kitabı okuyor

"..Türkler arasında kurt,yırtıcı özelliğinden çok yol gösterici bir sembol belirir."
"...Göktürklerinde kurt başlı bir bayrağı vardı.Türkiye'de daha çok bozkurt diye isimlendirilen kurt,Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan kağıt paraların üzerinde yer verilmişti.Keza Mustafa Kemal Paşa da yol gösterici özelliğinden dolayı "Bozkurt" olarak isimlendirilmişti."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 48 - Yeditepe Yayınları)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 48 - Yeditepe Yayınları)
Hande, bir alıntı ekledi.
19 May 01:08 · Kitabı okuyor

"Türk'ün en önemli sembolü kurttur.Türkler kurda karşı derin bir saygı besliyorlardı.Aslında bu sadece ondan korktuklarından kaynaklanmıyordu,onlar dişi bir kurttan türediklerine inanıyorlardı."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 48 - Yeditepe Yayınları)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 48 - Yeditepe Yayınları)
Hande, bir alıntı ekledi.
17 May 14:54 · Kitabı okuyor

"Azerbaycan Türklüğü ile Anadolu arasında hiçbir fark yoktur.Bir Azeri adıdır,tutturuldu gidiyor.Doğrusu Azerbaycan Türküdür.Tıpkı Türkiye Türkü der gibi."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 36 - Yeditepe Yayınları)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 36 - Yeditepe Yayınları)
Hande, bir alıntı ekledi.
17 May 14:44 · Kitabı okuyor

"Oğuzların müslüman oluşuyla birlikte Türkmen adı da yükselmeye başladı.Çünkü bilhassa Araplar,İslamiyet'e giren Oğuzları "Türkmen" diye isimlendirmişlerdir.Bundan dolayı zamanla Oğuz adı unutuldu ve Türkmen adı kaldı.Türk adı da bunların üzerinde durdu hep.Zaman içinde Türkmen adı konargöçerlik edenler,Türk adı ise yerleşik hayata geçenler için kullanılır oldu.Örneğin Anadolu'da bir Türkmen grubu yerleşik hayata geçtiği zaman Türk diye söylendi."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 31 - Yeditepe Yayınları)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 31 - Yeditepe Yayınları)
Hande, bir alıntı ekledi.
17 May 14:24 · Kitabı okuyor

"Çünkü osmanlılar yani Türkler,bir çimento görevi görüyordu.Karmaşık dinī ve etnik yapıları bir arada tutan,çatıştırmayan,kavga ettirmeyen bir çimento.Bundan dolayı Osmanlı barışına ihtiyaç var.Yani büyük sancağın gölgesinde olmak...Eskiden olduğu gibi barış içerisinde yaşamak..."
"İşte tarihin çağrısı buradadır."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 22)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 22)
Hande, bir alıntı ekledi.
17 May 14:21 · Kitabı okuyor

"...Kırım gitti.Kıbrıs,Girit,Ege Adaları elden çıktı.Bütün bunlar elden çıktı ama huzursuzluklar,çatışmalar,felaketler de başlarına yağdı.Osmanlıların çekildiği tüm sahalar istikrarsızlığa sürüklendi."

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 21 - Yeditepe Yayınları)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 21 - Yeditepe Yayınları)

Reha Bilge, Ali Akar, Selçuk Mülayim, Ahmet Taşağıl, Tufan Gündüz, Vahdettin Engin ve Ahmet Vurgun'un Türk tarihi ile ilgili makalelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kitaptır. Ahmet Taşağıl, Tufan Gündüz ve Vahdettin Engin, başka kitaplarını da okuduğum ve yayınlarını takip ettiğim insanlardır. Bu kitabın içindeki makaleler bu yazarların en yüzeysel olup geniş konu kapsamlı olan makaleleridir. Şahsen çok bir katkısı olmadı bana fakat başlangıç seviyesi için genel bir bilgi verecektir.

Muammer, bir alıntı ekledi.
06 May 16:23 · Kitabı okudu

Osmanlı orduları bir sefere çıkacağı zaman "Kızılelma'ya,Kızılelma'ya"diye seslenirmiş...Kızılelma yani güneşin battığı yer. Güneşin battığı ufuk.

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 186)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 186)
Muammer, bir alıntı ekledi.
 06 May 16:06 · Kitabı okudu

"Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine kadar Osmanlı'nın dini anlayışı farklıydı,Mısır'dan sonra değişti."diyenler de var.

Eğer öyleyse Yavuz Sultan Selim zamanına kadar geçen yaklaşık 220 yıllık süreyi görmezden gelmemiz gerekecektir.Acaba Yıldırım Bayezid'in açtığı medreselerde ne okutuluyordu? Fatih medreseleri başka bir dünyanın mı eseriydi?

Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 118)Tarih Bizi Çağırıyor, Tufan Gündüz (Sayfa 118)