Jacques Benoist-Méchin Paul Michel Gabriel Jacques Benoist-Mechin

Yazar 8,2/10 · 6 Oy · 1 kitap · 17 okunma ·  0 beğeni
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

’’Vatanın elemi ile inleyen bu adama karşı sağır kalınabilir miydi?’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

’’Bir beyanat, Mustafa Kemal’in içinden taşan gururunun tezahürüdür; öyle bir gurur ki, henüz hür bulunan bir ülke parçasında ayakta duran Türkler arasında bir Türk oluşundan ileri geliyordu. Bu gururun diğer bir dayanağı da, arkasında altı asırlık bir tarih bulunan fatih ‘bir millete mensup bulunmanın güvenine sahip bir adam olması idi.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

‘’Türklerin, Sevr Anlaşmasının imzalandığını işittikleri zaman neler hissettiklerini tasvir etmek güçtür. Bu gibi şartların nasıl kabul edildiğine şaşmamak, kızmamak ve infial duymamak kabil midir? Türkler işte bu üç unsurun birbirine karışmasından doğan dehşetli bir tesir altında çileden çıkmışlardı.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

*’’Kendisini, büyük işler görmeye müştak bilen insanların azapları hiçbir şeye benzemez. Günlük hadiselerin akışı ile sürüklenmek ne sinir yoran bir şeydir. Beklemek, insan için ne ağır bir angaryadır.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
16 Eki 2015 · İnceledi

‘’Gazi’nin gömüldüğü tepeye tırmanırken yer yer kanla lekeli bu fırtınalı maceranın aşamalarını yaşıyordum hayalimde:

Çatık kaşlı yüz, Anadolu ay ışığında boğuk bir feryatla kabarıyor. Önümde Gelibolu, Çanakkale, Erzurum, İzmir safha safha uyanıyor ve bu korkunç cengaver Bozkurt’un adım adım ganimetlerle, toplarla ve resmi işaretlerle yüklü bu mermerden ve tunçtan oluşan ağır abidiye doğru yürüdüğünü görüyorum.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

‘’Perişan olmuş asmalar arasında tanınmayacak kadar perişan cesetler duruyordu. Irzlarına tecavüz edilmiş kadınlar, haç halinde ağaçlara çakılmıştı. Çocuklar ambar kapılarına diri diri çivilenmişlerdi. Yunanlılar, iki senedir Türkleri böyle işkencelerle vahşetlerle öldürmekten zevk almışlardı. Şimdi de Türkler intikam hırsı ile Yunanlıları tepeliyordu."

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
16 Eki 2015 · İnceledi

‘’Türk tarihçileri, dilin Turani köklerinden başlayarak Anadolu halkının, tarihin karanlık devirlerinden beri Orta Asya’da yaşayan Uygur, Tatar, Türkmen vs. gibi kavimlerin ırkından bulunduklarını meydana çıkardılar. Ve bu kavimlerin hepsinin de tarih öncesi çağlarda göçlerle her tarafa yayılmış olan bir kaynağın kolları olduğuna kanaat getirdiler.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

‘’Bu manzaraya iyi bakınız! Bu akşam bir devrin sona erişine şahit oluyorsunuz. Bu, memleketimizdeki ecnebi vesayetinin çöküşüdür. Bu ateş, bir semboldür, vatanımızın hainlerden ve sömürücülerden nihayet, kurtulduğuna işarettir. Türkiye, bundan böyle hür ve temiz olarak yalnız Türklerindir.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

’’Rusya Ermenistan’ı ile Türkiye Ermenistan’ı arasını ayıran doğu vilayetlerinde böyle bir karar tatbiki yalnız bir şey ifade edebilirdi:
Türklerin imhası. Bundan dolayı, bu mıntıkada bulunan birlikler, çok sinirli idiler ve silahtan tecritlerini reddediyorlardı.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

*’’Mustafa Kemal, milletler arası bir karakterde ve gayelerini bir türlü anlayamadığı gizli bir teşkilatın öksesine düştüğünü anlayınca, kendisi gibi milliyetçi bir adamın burada ne işi olduğunu düşünmeye başladı.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

"Memleket batmak üzere olan bir gemi halindeyken, bunca mesele acele hal çaresi beklerken kaybolan zamana baktıkça kendini yiyordu. İşlere müdahale etmeden evvel acaba kaç ay, kaç yıl daha beklemek gerekecekti?’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2015 · İnceledi

’’Türk milleti, sağ kaldıkça cezadan ve fedakarlıktan yılmaz ve muvaffakiyetsizlik tanımaz, çünkü muvaffakiyetsizlik ölümdür ve Türk milleti ölümü kabul etmez.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
23 Ağu 2015 · İnceledi

"Mütakere varsın olsun! O, mücadelenin yeniden başlayacağına inanıyordu. O, her ne pahasına olursa olsun dövüşmek dövüşmek ve yine dövüşmek istiyordu."

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2015 · İnceledi

‘’Gazi’nin ileriyi işareti şu idi: Bağımsız, birlik içinde ve uyumlu bir Türk milleti. Türkiye istiklaline kavuşmuştu.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
Sezgi, bir alıntı ekledi.
15 Eki 2015 · İnceledi

’’Türk milleti, on seneden beri çektikleri eza ve cefa ile, yavaş yavaş, kendi hüviyetine gelebilmişti.’’

Kurt ve Pars, Jacques Benoist-MéchinKurt ve Pars, Jacques Benoist-Méchin
2 /