Çetin Özek

Çetin Özek

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
Çetin Özek
Tam adı:
Dr. Çetin Özek
Unvan:
Türk hukukçu, yazar ve gazeteci
Doğum:
Çorum, 1934
Ölüm:
16 Temmuz 2008
1952 yılında bitirdiği Pertevniyal Lisesi'nin ardından, 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı okulda Ceza ve Ceza Usûl Hukuku Kürsüsü’nde asistanlık yapan Özek, doktorasını 1961 yılında "Türkiye'de laiklik" konulu teziyle tamamladı. 1962 yılından 1964'e kadar, İtalyan Hükümeti'nden kazandığı bursla, Roma Üniversitesi'e bağlı "Scuola di Perfezionamento di Diritto Penale"'de eğitim alan Prof. Özek, 1965 yılında doçent olmasından sonra 1969-1970 yıllarında İngiltere'de ceza ve ceza hukuku üzerine çalışmalarda bulundu.

12 Mart Muhtırası ile üniversitedeki görevinden alınan hukukçu, Danıştay kararıyla döndüğü görevini sürdürerek, 1978 yılında profesör oldu. 1983'te YÖK'ün kurulmasıyla görevinden ayrılan Prof. Özek, Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde hukuk danışmanlığı yaptı, köşe yazıları yayımlandı. Bir süre sonra yeniden mesleğine dönen Çetin Özek; 1999'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Bölümü Başkanıyken, dönemin Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun "yasakçı ve kısıtlayıcı tavırları"nı protesto ederek Üniversite Senatosu'ndan istifa etti. Gündemde yer eden davaları üstlendiği [1] ceza avukatlığı kariyerinin yanı sıra demokrasi için verdiği siyasi mücadeleyle de tanınan Profesör Özek'in yayımlanan kitaplarının yanı sıra, birçok dergi ve gazetede yazıları çıktı.
HaberTurk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşe Özek'in ve NTV Kanalı Prodüktörlerinden Zeynep Özek'in babasıdır.
Türk Devrimleri tarafsız değildir, karşıt olduğu irticadır. İrtica, Türk Devrimlerinin gelişimine engel olan her türlü fikir ve harekettir, irtica doğudur, skolastik zihniyettir, cehalet ve yobazlıktır. Zelotizmdir.
Milli Hakimiyet prensibinin siyasi hayatımızdaki ilk etkisi ve kanaatimizce, Türkiye’de laikliğin ilk yerleştirilme hareketi, millî kurtuluş savaşından sonra, 600 yıllık saltanatın kaldırılması olmuştur.
Reforma karşı gelen dinci gruplar,din konusundaki hiç bir yeniliği kabul etmemekte ve tabiî olarak da, reform kabul etmeyen dinî kurallara uymak mecburiyetinde bulunan toplum hayatında hiç bir siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal atılım, gelişim bu memleketlerde kendisini gösterememektedir. Bu memleketler hâlâ,asırlarca öncesinin çöl kanunları ile idare edilmektedirler. Türkiye lâik sistemi benimsemekle çöl kanunları ile idare edilmekten kurtulmuştur.
Cumhuriyetin, Halifecileri korkutucu bir etki yapması tabii idi. Yılların geleneklerinden kurtulamamış, Hilâfetin koca İmparatorluğu yıktığını anlayamamış olanlar için, bu makama sarılmaktan başka bir şey yoktu.
22 Aralık 1930 da Menemen’de Kubilay’m şehit edilmesiyle
sonuçlanan Nakşibendi Derviş Mehmet’in hareketi, 1935 de Siirt’te Şeyh Halit ve Abdülkudüs’ün hareketleri, nihayet, Nakşibendi Ahmet Kalaycı’nm 1936'daki İskilip olayı, birbirini takip etmiştir.
Türkiye’de,lâiklik, devletin dinin vesayetinden kurtarılması amacıyla kabul edilmiştir ve bu amacın icap ettirdiği müesseseler teşekkül etmiştir. Dinin kontrolsüz ve devletçe düzenlenmeden teşkilâtlanmasına göz yummak, dinin yıllar yılı benimsenmiş, şeriat yaygaraları ile yeniden ortaya çıkmasına, toplumun gelişimine karşı çıkmasına sebep olacaktır. 1950 -1960 yılları arasında dinî suistimallere göz yummanın doğurduğu sonuçlar bu gerçeğin en canlı delilidir.
Nakşibendi tarikatından, Şeyh Said, 13/14 Şubat 1925 tarihinde isyan etmiştir. Gerçek gaye, yılların başbelâsı şeriati ve halifeyi kurtarmaktır. İsyan genişlemiş ve sonuçta askerî kuvvetler isyancıları bastırmışlardır. Bu iç savaş, Vatancilar ile dinci-halifecilerin savaşı olmuş ve vatancıların zaferi ile sonuçlanmıştır. Gaziye göre, “Türk tarihinde ilk defa askerlerimiz mefkûreleri uğrunda asil bir maksatla harb etmişlerdir.”
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Çetin Özek
Tam adı:
Dr. Çetin Özek
Unvan:
Türk hukukçu, yazar ve gazeteci
Doğum:
Çorum, 1934
Ölüm:
16 Temmuz 2008
1952 yılında bitirdiği Pertevniyal Lisesi'nin ardından, 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı okulda Ceza ve Ceza Usûl Hukuku Kürsüsü’nde asistanlık yapan Özek, doktorasını 1961 yılında "Türkiye'de laiklik" konulu teziyle tamamladı. 1962 yılından 1964'e kadar, İtalyan Hükümeti'nden kazandığı bursla, Roma Üniversitesi'e bağlı "Scuola di Perfezionamento di Diritto Penale"'de eğitim alan Prof. Özek, 1965 yılında doçent olmasından sonra 1969-1970 yıllarında İngiltere'de ceza ve ceza hukuku üzerine çalışmalarda bulundu.

12 Mart Muhtırası ile üniversitedeki görevinden alınan hukukçu, Danıştay kararıyla döndüğü görevini sürdürerek, 1978 yılında profesör oldu. 1983'te YÖK'ün kurulmasıyla görevinden ayrılan Prof. Özek, Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde hukuk danışmanlığı yaptı, köşe yazıları yayımlandı. Bir süre sonra yeniden mesleğine dönen Çetin Özek; 1999'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Bölümü Başkanıyken, dönemin Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun "yasakçı ve kısıtlayıcı tavırları"nı protesto ederek Üniversite Senatosu'ndan istifa etti. Gündemde yer eden davaları üstlendiği [1] ceza avukatlığı kariyerinin yanı sıra demokrasi için verdiği siyasi mücadeleyle de tanınan Profesör Özek'in yayımlanan kitaplarının yanı sıra, birçok dergi ve gazetede yazıları çıktı.
HaberTurk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşe Özek'in ve NTV Kanalı Prodüktörlerinden Zeynep Özek'in babasıdır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.