Lütfi Özaydın

Lütfi Özaydın

Yazar
8.8/10
8 Kişi
·
11
Okunma
·
1
Beğeni
·
513
Gösterim
Adı:
Lütfi Özaydın
Unvan:
Türk Yazar
... acaba niçin amcanın, dayının, teyzenin, yeğenin, eniştenin, baldızın, kaynananın, baldızın vb. isimleri var da, amca oğlu, hala kızının hususi isimlendirmesi yok? Yani Frenkler gibi "kuzen"e muadil bir kelime pekala ikame edilebilirdi. Edildi de unutuldu mu? Hayır, edilmedi de unutulmadı da." Buna dair bir esas mutlaka vardır!"dedim. ...şöyle bir izahat getirdim: Türkçe'de akrabalara isim tahsisindeki esas, İslâm şeriatıdır, yani Kur'an'dır. Kur'an'da nikahlanmaları yasaklanan akrabalara mahsus isimler vardır Türkçemizde. ... Evlenilmesi helal olan akrabaların bir isimlendirmesi yoktur.
Öztürkçecilerin amaçlarının dilimizi dinden yani islâm'dan arındırma(!) dolayısıyla Kur'an'dan uzaklaştırmak olduğunu çocuk yaşta fark ettim. Zamanla anladım ki bu işi ellerine yüzlerine bulaştırmışlar.
.
.
.
Kur'an'dan kaçarken Arapçaya tutulmuş oldular.
"kıvırmak" kelimesinin Kur'anî bir kelime olduğu aşikar. Tekvir suresinin ilk ayetinde geçen "ize'ş-şemsü küvvirat" (küvvirat) fiilinden Lisanımızda bulunduğu anlaşılıyor. Ayrıca Zümer Suresi'nde de 'yükevviru" lafıyla iki defa geçmektedir.
(aynı kelimeden evrilen: kıvırcık, kıvrılmak, kıvranmak, kavramak, kırışmak, küre, kürümek, (kürüme işi yapılan Kürek)
#41744777

Ayrıca ulaşılması zor, tenhada kalmış, etrafından tecrid edilmiş yerlere de "kız" ismi verilir; "kız kalesi", "kız kulesi", "kız taşı", "kız adası" gibi mekanlara da bu ismin verilmesi buna istinadendir.
Bu tutum, Türkçenin ses kaybı yaşamasına, ahenk ve musikinin bozulmasına ve bunların neticesinde de anlam daralmasına ve kargaşasına duçar olmasına sebebiyet vermiştir.
Allahu Teâlâ insanlara, kendisine yakınlıkları nisbetinde dil bahşeder. Putperestlrrin lisanı şirk kokar, Yahudilerin lisanı desise ve Hristiyanların lisanı ise sapkınlık kokar. Müslümanların lisanı ise Tevhid kokar. Türkçe muttakilerin lisanı olduğu için takva kokar.
"etmek", "eylemek", "eda", "idi", "öde" ve "alet", "el", "il", "ilçe", "eyalet"... Hepsi Kur'an lisanınından bize hibe edilmiş lafızlardır.
Türkçenin nahvi kolay, sarfı zor denilir. ... Türkçenin kelimelerinin yüksek oranda İslâmî ve Kur'anî kaynaklı oluşu, İslâm'a ve Kur'an'a uzak durarak Türkçeyi anlamak isteyenlerin İşini zorlaştırmaktadır.
Kelimelerimizin, kelimelerimizin manalarının ve manalarının sınırlarının hep Kur'an'ın ses ve musikisini taşıdığını, lisanla da İlâhî ahkâma ittiba etmemiz gerektiğini öğretiyor bize Türkçe.
232 syf.
·13 günde·Beğendi·10/10
Kitap reklamı yapmayı sevmem. Zira bu kitap reklamı yapılacak bir kitap değil bunu bir yük bir mesuliyet olarak taşıdığım için bilgilendirmek istiyorum.

Kısaca özetlemek gerekirse: Kitap, Türkçe'nin Kur'an ve Sünnetten Allah'ın izniyle türetilerek, direkt geçerek ve meylederek meydana getirilen bir dil olduğunu iddia ediyor. Türkçe de kullandığımız kelimelerin Kur'an ve sünnetten nasıl dilimize kazandırıldığını Mütercim Asım Efendi'nin Okyanus'una müracaat ederek izah ediyor.

Allah Kalemle yazmasını öğretti(kur'an-ı Kerim). Ayetten anlaşılıyor ki Dilleri yaratan Allah'tır.
Allah dinleri milletleri ile beraber yaratmıştır.(İsmet ÖZEL) (millet kelimesinin din ile anlam irtibatı da vardır)
Allah adildir. Öyleyse O, milletlere layık olduğu ölçüde Lisan bahşeder diyebiliriz. Ve bize öyle güzel bir Lisan layık görmüş ki bunun için ne kadar şükretsek azdır.

Allah bize bu Lisanı Kur'an öğrenen İslam Alimlerimiz vasıtasıyla Kur'an harfleriyle bahşetti...

Şimdi bunun ne önemi var? Tarihin bir çok döneminde Hristiyan Araplar, Yahudi Araplar gibi gruplar vardır. Ama bizim tarihimizde böyle birşey yoktur. Çünkü Lisanı Kurani olan bir milletin Gayri Müslim olması mümkün olmaz. Hristiyan yada Yahudi Türk bu yüzden olmamıştır. Kulağa tuhaf gelmesi bu yüzdendir.
Lisanını bilmeyen bir Millet kendini nasıl bilebilir. En azından Türkçe'nin ne olduğunu bilen kişi Türkün ne olduğunu anlamış olur. Türk'ün ne olduğunu anlayan bir kişi nasıl Türk olunduğunu da idrak edebilir.

Yazıma İsmet Özel'in Türk tanımı ile son vereyim: Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir.

Ne mutlu Türk'üm diyene.

Yazarın biyografisi

Adı:
Lütfi Özaydın
Unvan:
Türk Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 11 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.