Nahide Bozkurt

Nahide Bozkurt

Yazar
8.6/10
13 Kişi
·
63
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.210
Gösterim
Adı:
Nahide Bozkurt
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Prof. Dr. Nahide Bozkurt, 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Müteakiben Ankara Cebeci Kız Meslek Lisesi’nde 1985-1987 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı.

1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.

1991’de “Halife Me’mun Dönemi ve İslam Kültür Tarihindeki Yeri”  başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.
1992’de, alanında araştırma yapmak ve İngilizcesini geliştirmek üzere İngiltere’de bulundu.
1996 yılında Doçent unvanını aldı.
2001 yılında Ürdün Üniversitesinde alanı ile ilgili araştırmalar yaptı.
2003’de Profesörlük kadrosuna atandı.
2005 ve 2007 yıllarında Roma’da Pontifical Gregoriana Üniversitesinde “The Image of the Prophet Muhammad in Islamic Culture” (İslam Kültüründe Hz. Muhammed İmajı) adlı dersler verdi.

2007 yılında Fulbright  Scholar olarak Kaliforniya, Santa Barbara Üniversitesinde (UCSB) ” (Interfaith Community Action Program’ına katıldı.

2008’de CEJI tarafından İstanbul ve Berlin’de düzenlenen “Religious Diversity and Anti-Discrimination, Training Course for Adult Educators “ programına katılarak sertifika aldı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir.
Abbasiler döneminde Irak şehirlerindeki evler Abbasi sosyal yapısını yansıtır nitelikteydi. Bağdat'ta aristokratların oturduğu Zahir, Şemmasiye ve Memuniye gibi mahalleler; fakirlerin oturduğu Katıulkilab ve Nehrüddecac diye adlandırılan mahalleler bulunmaktaydı. Halifeler, bürokratlar ve zenginler saraylarda ve görkemli binalarda yaşarken fakirler barakalarda ve külübelerde yaşıyordu.
Nahide Bozkurt
Sayfa 169 - İSAM YAYINLARI
Horasan'a gönderilen ilk dailer propagandalarını köy köy dolaşarak gizli bir şekilde sürdürdüler. Propagandanın içeriğini, "Emevilerin zülmü ve Muhammed ailesinin hilafete onlardan daha layık olduğu fikri oluşturmaktaydı.
Nahide Bozkurt
Sayfa 31 - İSAM YAYINLARI
Büveyhi hakimiyetini sona erdirmek isteyen Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah hakimiyet alanını gittikçe genişletmekte olan ve İran'ın en önemli bölgelerini ele geçiren Sünni Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Halifenin ısrarıyla Tuğrul Bey ordusuyla Bağdat'a hareket etti. Tuğrul Bey 1055'te Bağdat'a girdi. Son Büveyhi Emiri Melikür Rahim halkı Selçuklu askerlerine karşı kötü davranmaya tahrik ettiği gerekçesiyle haspettirildi. Böylece Bağdat'ı elinde bulunduran Şii Büveyhi egemenliği Büyük Selçuklular tarafından ortadan kaldırılmış oldu.
Nahide Bozkurt
Sayfa 112 - İSAM YAYINLARI
Abbasi İhtilali, Emevilerin meşruiyetini dini açıdan reddeden ve müslümanları yönetme hakkının Peygamber Ailesine ait olduğunu ileri süren argüman etrafında şekillendi.
Nahide Bozkurt
Sayfa 17 - İSAM YAYINLARI
Arap olmayan müslümanlar, Araplarca küçümseniyor, müslüman olmalarına rağmen müslüman olmayanlardan alınan vergileri vermek zorunda bırakıkıyorlardı. Oysa kendisini evrensel bir din olarak takdim eden İslam, Müslümanların eşitliği üzerine vurgu yapmaktaydı.
Nahide Bozkurt
Sayfa 21 - İSAM YAYINLARI
İlk Abbasi halifeleri iktidara gelmelerinde kendilerine önemli yardımları olan İranlılara Son derece önem vermiş onları üst düzey görevlere tayin etmişlerdi. Bu dönemde İranlı olup yönetimde görev alan en etkin aile Bermekiler'dir.
Nahide Bozkurt
Sayfa 53 - İSAM YAYINLARI
İki kardeş Emin ve Memun'u birbirine düşüren iç savaşa sebep olan ve Bağdat'ı harap hale getiren çekişmenin arkasındaki asıl gerçeğin Arap ve İran unsurları arasındaki mücadele olduğuna inanılır. Emin ve Memun arasındaki iktidar mücadelesi gibi görünen olaylar aslında iki kardeş üzerinde kesin bir nufuz kurmuş olan iki Fazl'ın temsil ettikleri Arap ve İran unsurlarının iktidar kavgasıydı. Emin'in vezir Fazl bin Rebi Arap undurlarını, Memun'un vezir Fazl bin Sehl de İran unsurlarını temsil ediyordu. Emin'in ölümü üzerine bütün ülke Memnu'un halifeliğinde birleşti.
Nahide Bozkurt
Sayfa 58 - İSAM YAYINLARI
Büveyhiler'in Bağdat'ı işgaliyle başlayan yeni dönemde Abbasi halifeleri sadece sembolik olarak hilafet kurumunun devam ettiricileriydi. Halifenin siyasi işlevi, iktidarı Büveyhoğullarına devretmekten ibaretti. Emirlerin kendisine bıraktığı bazı görevler dışında Halifenin devlet yönetiminde herhangi bir etkinliği kalmadı. İdari, askeri ve mali yönetimden hemen hemen çekilen Halifenin emrinde sadece katipleri kaldı.
Nahide Bozkurt
Sayfa 108 - İSAM YAYINLARI
304 syf.
·8 günde·8/10 puan
Abbâsîler'in iktidara gelişi ve sonraki olaylarını hâlife odaklı değil, konu odaklı anlatmıştır yazar. İslâm tarihi okumalarında fikir edinilebilecek, buradan hareketle daha fazla araştırma yapılabilecek bir eserdir. Dili sade ve anlaşılır olmakla beraber verilen notlar iyi olmuş. Sadece siyasî tarih değil, aynı zamanda dinî ve sanat başta olmak üzere birçok alanda bilgi verilmiştir. Kısacası İslâm tarihi için okunması gereken bir eser.
304 syf.
·4 günde·10/10 puan
Orta Çağ Arap, İran ve Türk tarihine ışık tutan bilgileri Nahide Bozkurt Hoca çok derli toplu ve duru bir dille kaleme almış. Dönemin din,siyaset, ekonomi ve kültürel gelişmeleri ince ince işlenmiş. Onlarca kitap okuyup sahip olamayacağımız bilgiler küçücük bir kitapla tarih sevenlere sunulmuş.
304 syf.
·Beğendi·9/10 puan
İslam tarihine ilgi duyup Abbasî Devleti hakkında çok detaya inmeyen ancak muhteva itibariyle birçok yöne değinen bir eser. Son sayfalarda haritaya yer verilmesi, sayfaların kaliteli oluşu da ayrıca güzel

Yazarın biyografisi

Adı:
Nahide Bozkurt
Unvan:
Akademisyen, Yazar
Prof. Dr. Nahide Bozkurt, 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Müteakiben Ankara Cebeci Kız Meslek Lisesi’nde 1985-1987 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı.

1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.

1991’de “Halife Me’mun Dönemi ve İslam Kültür Tarihindeki Yeri”  başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.
1992’de, alanında araştırma yapmak ve İngilizcesini geliştirmek üzere İngiltere’de bulundu.
1996 yılında Doçent unvanını aldı.
2001 yılında Ürdün Üniversitesinde alanı ile ilgili araştırmalar yaptı.
2003’de Profesörlük kadrosuna atandı.
2005 ve 2007 yıllarında Roma’da Pontifical Gregoriana Üniversitesinde “The Image of the Prophet Muhammad in Islamic Culture” (İslam Kültüründe Hz. Muhammed İmajı) adlı dersler verdi.

2007 yılında Fulbright  Scholar olarak Kaliforniya, Santa Barbara Üniversitesinde (UCSB) ” (Interfaith Community Action Program’ına katıldı.

2008’de CEJI tarafından İstanbul ve Berlin’de düzenlenen “Religious Diversity and Anti-Discrimination, Training Course for Adult Educators “ programına katılarak sertifika aldı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 63 okur okudu.
  • 30 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.