Süleyman El-Tacir

Süleyman El-Tacir

Yazar
8.4/10
5 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
196
Gösterim
Adı:
Süleyman El-Tacir
Unvan:
Yazar
Hindistan'da Bekriciyyin denen bir grup yaşar.Bunlar çıplak olup saçları vücutlarını avret yerlerini örter. Tırnakları mızrak gibidir.Zira tırnaklarını kesmezler.Kırılan kısım kırılır. Bunlar gezgindirler.Her birinin boynunda iple asılı bir kafatası bulunur.
Süleyman El-Tacir
Sayfa 63 - Yeditepe Yayınevi
Hanfu (Kanton), tüccarların toplandığı bir yerdir. Burada Çin hükümdarının (fağfurunun), gelen Müslüman tüccarların başına tayin ettiği bir Müslüman vardır. Bu kişi bayram günleri Müslümanlara namaz kıldırır, hutbe okur. Halifeye dua eder. Iraklı tüccarlar onun icraatlarına Kur'an'daki hükümlere göre verdiği kararlara saygı gösterirler.
...diğer milletlerin aksine Hindliler nefislerine çeşitli eziyetler yaparlar. Bu dünyada nefislerine eziyet ederlerse diğer hayatlarında nimetlere nail olacaklarına inanırlar. Bazıları hükümdarın kapısına gider,kendisini yakmak için izin ister.
Süleyman El-Tacir
Sayfa 94 - Yeditepe Yayınevi
Buranın halkı zamanlarının çoğunu horoz dövüştürerek,tavla oynayarak kumarla geçirirler...Horozların ibiklerine keskin ve küçük hançerler bağlarlar,dövüşe salarlar...Tavla ile kumarları da böyle çok tehlikelidir.Hatta fakir olanlar kabadayılık taslayarak,parmaklarını ortaya koyup kumar oynarlar.Oyun oynarken yanlarında ceviz veya susam yağı bulundururlar...Bu yağ ısıtılır.Kumar oynayan iki kişinin arasına keskin küçük bir balta konur.Biri diğerine galip gelince onun elini bir taşın üzerine koyar,balta ile parmaklarını keser.Parmağı kesilen hemen elini kızgın yağa batırıp dağlar.Bu ders dahi onu tekrar kumar oynamaktan alıkoymaz.
Süleyman El-Tacir
Sayfa 61 - Yeditepe Yayınevi
Tavla ile kumarları da böyle çok tehlikelidir. Hatta fakir olanlar kabadayılık taslayarak, parmakların ortaya koyup kumar oynarlar. Oyun oynarken yanlarında ceviz veya susam yağı bulundururlar. Zira bu ülkede zeytin yoktur. Bu yağ ısıtılır. Kumar oynayan iki kişi arasına kesin küçük bir balta konur. Biri diğerine galip gelince onun elini bir taşın üzerine koyar, balta ile parmaklarını keser. Parmağı kesilen hemen elini kızgın yağ batırır, dağlar. Bu ders dahi onu tekrar kumar oynamaktan alıkoyamaz.
Bu denizde (Larvi Denizi) bir cins büyük balık (balina) bulunur. Bazen bu balığın üzerinde bitkiler biter. Gemiciler onu ada sanarak üzerine çıkarlar.
Bu hükümdar Tokuzoğuz hükümdarıdır. Yırtıcılar, süvariler hükümdarı da denir. Yeryüzünde onun adamlarından daha güçlü, kan dökücü, ondan daha çok atı olan yoktur. Onun ülkesi Horasan bozkırları ile Çin'i birbirinden ayırır.
104 syf.
·Beğendi·9/10
Eser Yusuf el-Şarunî'nin 1999 neşri esas alınarak tercüme edilmiştir. Şarunî, eseri ilk kaleme alan Süleyman et-Tacir'in eserini temel alarak(850'li yıllar) Yezid el-Sirafî'nin esere yaptığı eklemeleri(900 lü yılların ilk çeyreği) ve Mesudî'nin Müruc ez-Zeheb adlı eserinden seçmeleri bir araya getirip yayınlamıştır.Eskiden özellikle Araplarda mevcut bir eseri ele alıp çoğaltırken,bunu yapan kişi kendi deneyimlerini,kitapta geçen konular hakkında kendi bildiklerini ya da duyduklarını esere ekliyor hatta yanlış gördüğü ya da beğenmediği yerleri eserden çıkarıyordu.Aynı eser birden çok kez böyle bir akıbete uğrayınca yani ekleme-çıkarma yapılmış haline de ekleme-çıkarma yapılınca bir de ilk nüshası kaybolmuşsa günümüze ancak mevsim salatası gibi karmakarışık bir şey kalmış.Bu tuhaf anlayış yüzünden bazı eserler(mesela Nerşahî'nin Tarih-i Buharası gibi)o kadar tahrip edilmiş ki ilk nüsha da kaybolduğu için bize acaba adam ne yazmıştı diye merak etmekten başka yapacak bir şey kalmamış.
Üzüldüğüm ve umarım günümüzde de böyle şeyler olmuyordur dediğim bir noktaya değindikten sonra eseri kısaca tanıtayım. Kitap Müslümanların Çin, Hind, Endonezya,Doğu Afrika ülkeleri ile ilgili en eski tanımları ve hatıralar,o ülke ve bölgelerde üretilen ya da yetiştirilen ticaret malları hakkında bilgiler,eski yer adları,eski adetler,çeşitli milletlerin karşılaştırılması gibi şeyler içeriyor,bu bakımdan önemli. Yazan kişi Müslüman olduğu ve karşılaştığı kişi ve durumları kendi kültürüyle karşılaştırdığı için çeşitli çıkarımlarda bulunabiliyorsunuz. Mesela tuhaf bir örnek olacak ama çok kısa olması açısından yazıyorum: “Çin ileri gelenleri ve Çin halkı ayakta işerler…Bu şekilde işemenin sıhhate uygun olduğunu…iddia ederler.” Bu bilgi yazara kaydedilecek kadar ilginç geldiğine göre demek ki kendi geldiği yerdeki halk(dolayısıyla Müslüman halk) ayakta işemeyi sağlıklı bulmuyormuş. Yine başka bir yerde yazar Çinlilerin saç uzattıklarından bahseder bunu da Araplar gibi çocuğun başına şekil vermenin zekâya, dimağa zarar vereceğini düşündüklerinden bunu yapmadıklarına, şekilsiz kafalarını kamufle etmek için de saçlarını kullandıklarına bağlar.Buradan da eskiden Arapların çocukların başını şekillendirmek için çeşitli yöntemler uyguladığını öğrenmiş oluyoruz.Her neyse daha da uzatmayayım,özetle bu kitap o kadar ince ve bir o kadar da ilgi çekici ki,bitsin istemiyorsunuz; ve o incecik kitaptan bir sürü şey öğreniyorsunuz.Tabii tam bilinmeyen bazı şeyler hakkında kulaktan dolma ya da abartılmış şeyler de mevcut ancak o kısımlar da çok bariz zaten,rahatsız etmiyor.Seyahatname seven herkese en kısa zamanda okumasını tavsiye ederim. Sevgiyle ve kitaplarla kalın.
104 syf.
·2 günde·8/10
Eser 850li yıllarda Arap diyarından ticaret amacıyla Çin'e giden Süleyman el-Tacir'in gördüğü yerlerde kendine tuhaf gelen olaylar kaydetmesiyle oluşmuş. Daha sonra 900lü yillarda Mesudi'nin bu eseri devam ettirip bir zeyl yazdığını görüyoruz. Eser Hint ve Çin topraklarının o yüzyıllarda bir Müslümanın gözünden nasıl görüldüğünü anlayabilmemiz açısından kıymetli. Ramazan Şeşen'in dediğine göre bu eser Arap dünyasının yazdığı ilk seyahatname. Eserin dili oldukça akıcı. Merak edenlerin okumasını tavsiye ederim.
104 syf.
·7/10
el-tacir, el-sirufi ve mesudinin seyahatnamelerinden alınmış çind ve hint diyarları hakkındaki derlemelerden oluşuyor bölgelerin hükümdarları adetleri ve yaşayışları anlatılmış kitabın sonlarına doğru kendini tekrar eden yerlerde fazlasıyla mevcut

Yazarın biyografisi

Adı:
Süleyman El-Tacir
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 11 okur okuyacak.