V. İ. Dobrenkov

V. İ. Dobrenkov

Yazar
9.5/10
2 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
143
Gösterim
Adı:
V. İ. Dobrenkov
Tam adı:
Vladimir Ivanovič Dobrenkov
Unvan:
Rus felsefeci
Doğum:
Volgograd, Rusya, 4 Şubat 1939
Insanın kendi varoluşuna anlam kazandırma ihtiyacı, ya doğa ile özgün bağlara dönüp sürü içinde silinmesiyle ya da tüm yeteneklerinin yaratıcı biçimde geliştirilmesiyle karşılanabilir. Ikinci durumda insan, biricikliğinin, iç dünyasının bilincine varır ve sonuçta özgüven ile güçlülük sağlar.
Kapitalist toplum, kendilerini özgür ve bağımsız sayan, bununla birlikte yönetilmeye ve istenilenleri yerine getirmeye istekli, toplumsal mekanizma ile sürtüşmeyen kişilere ihtiyaç duyar.
Yaşamını; gerçekçi, aktif ve pratik devrimci hümanizme dayanan sosyalist devrim ilkesine bağlamayan ve diyalektik materyalist görüşünü benimsemeyen birisine gerçek hümanist denemez.
152 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Marksizmi hepimiz biliyoruz, Erich Fromm'un Marksist düşünceyi ele alış şeklini de biliyoruz. Bu kitapta da Erich Fromm'un ele alış şeklini eleştiren bir tutum var.
Dobrenkov'un savunduğu tezler mantıklı olsa da(en azından bir kısmı), gerçeği yansıtıyor mu emin olamadım.
Ama bir şeye emin oldum; Marksizm hem felsefe hem de bilim dalıdır.
Felsefi boyutunu bu kitapta çok bulamasam da bilimsel boyutunu fazlasıyla buldum. Yer yer Freud'un fikirlerine de başvurulmuş olan kitap aslında Marksist Fromma ağır eleştiri içeriyor.
Yine de ortak noktaları var tabiki, antikapitalist bakış açısı. Bu bakış açısını sebep ve sonuçlarıyla takip eden herkese tavsiye ederim .
152 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
Felsefi ve psikolojik olarak ağır bir içeriğe sahip olsa da son derece önemli bir kitaptır. İnce bir kitaptır ama çok önemli noktalara değinilmiştir. Örneğin bu noktalardan bir tanesi insanın özü kavramıdır. Önce bu kavramı Freudçu ve Yeni-Freudçu açıdan nasıl değerlendirildiğini ve (felsefeciler tarafından) genel anlamda nasıl değerlendirildiğine dair bilgilendirici bölümlerle girer. Sona doğru da bu düşünce tarzlarının yanlışlığına vurgu yapar ve aslında Freud ve Erich Fromm'un bütün maskelerini çıkarır. Bu düşünce tarzlarının gerek bu konuda gerekse her konuda sömürücü sınıflar tarafından ideolojik bir araç olarak kullanıldığı vurgusu yapılmıştır. Esasen bütün sosyalist ideoloji de bu konulardan yola çıkmıştır. Yani sosyalist ideolojinin temeli aslında bu kitapta sözü edilen insanın özü, bireyin toplumsal rolü ve yeri gibi kritik konular etrafında şekillenmiştir. Bu konular o kadar önem arz eder ki felsefi olarak bu konuda sosyalizmden farklı düşünen biri tarihsel/toplumsal olaylara ve devrimlere de başka bir bakış açısıyla yaklaşacaktır. Bu bahsettiğim konuları farklı bölümlere ayırarak inceler. Önce Freud ve Fromm'un ne düşündüğünü aktarır sona doğru da bunların yanılgılarını söyleyip marksist görüşün fikirlerini ortaya koyar. Aslında burada bize anlatılmak istenen şey, Marx'ın bu tür dar kapsamlı fikirleri aşarak bilimin sınırlarına ulaşmasıdır. Bu da bize son tahlilde marksizmin bilimsel bir görüş olduğu sonucuna ulaştırır.

Yazarın biyografisi

Adı:
V. İ. Dobrenkov
Tam adı:
Vladimir Ivanovič Dobrenkov
Unvan:
Rus felsefeci
Doğum:
Volgograd, Rusya, 4 Şubat 1939

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 12 okur okuyacak.