Yazar
Vecdi Akyüz

Vecdi Akyüz

Yazar
Çevirmen
Editör
BEĞEN
TAKİP ET
8.8
44 Kişi
131
Okunma
8
Beğeni
304
Gösterim
Unvan
İlahiyatçı
Doğum
Kırklareli, Türkiye, 9 Mart 1955
Yaşamı
1955'te Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğdu. İlkokulu aynı yerde bitirdi. İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmını Tekir­dağ, lise kısmını İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi'nde 1974'te tamamladı. Aynı yıl. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1978'de mezun oldu. 1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay İlçesinde müftü olarak görev yaptı. 1979-1984 arasında İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak ça­lıştı. Yüksek lisans öğreni­mini 1984'te tamamladı. 1985'te Marmara Üniver­sitesi İlahi­yat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1989'da “doktor”, 1992'de “doçent” unvanını aldı. 2001 yılında “profesör” oldu. Halen Marmara Üniver­sitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hu­kuku öğretim üyesi olarak görev yap­maktadır. Eserlerinden bazıları: 1. Hilafetin Saltanata Dönüşmesi (İstanbul 1991, Der­gah Yayınlan) 2. Mukayeseli İbadetler İlmihali (İstanbul 1995, İz Ya­yıncılık) 3. İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim, Di­van-ı Mezalim (İstan­bul 1995, M.Ü.İlahiyat Fakül­tesi Vakfı Yayınları) 4. Dört Mezhep İmamı (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları) 5. Arapça'da Fiil Kipleri ve Yardımcıları (İstanbul 1995, MÜİF Vakfı Ya­yınları) 6. Arapça'da Fiil Zamanlan (İstanbul 1996, MÜİF Vakfı Yayınları) 7. Kur'an'da Siyasi Kavramlar (İstanbul 1998, Kitabevi) 8. Arapça'da Sayılar (İstanbul 1998, Kitabevi) 9. Hayatın İçinden Fıkıh (İstanbul 1999, Rağbet Yayın­ları) 10. Hz. Peygamber'in Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri (İs­tanbul 2002, İlke Yayıncılık) 11. Asr-ı Saadet’te Siyasi Konuşmalar (İstanbul 2004, Dergah Yayınları) 12. İslam’da Yetim Hakları ve Sorumlulukları (İstanbul 2007, İHH) 13. Kurban (İstanbul 2007, Beyan Yayınları)
S. Ali
Kurban'ı inceledi.
80 syf.
·
2 günde
·
3/10 puan
Kurban
Sadece kısa bir şeyler yazmak istedim. Bu kitap akademik düzeyde ya da bazı noktaları aydınlatmak amacıyla 'derine inen' bir çalışma değil. Olsa olsa Diyanet'in bir bülteni olarak okunabilir ya da bilinen (doğru olup olmadığı belli olmayan) bazı bilgilerin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkarılmış bir kitap olarak bakılabilir. Kitabın adı 'Kurban' olunca ister istemez Antik Çağ'dan günümüze bir anlatım bekledim. Bunun yerine daha doğru dürüst kurban ne demektir tarifi yapılmadan Hac sırasında ve Bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günlerinde nasıl ibadet yapılması gerektiğine dair bilgiler (tarif) aktarılıyor. Önce tanım yapıldıktan sonra İslamiyet'ten önce Arap yarımadasında kurban var mıydı, bayram var mıydı ve neler yapıldığına dair açıklama yapılması beklenirken, kitap (bülten diyelim) hadis kalabalıklarıyla kolaycılığa kaçılmış. Lakin Arap yarımadasında zaten - Ki, yazar benden çok çok daha fazla biliyordur - çeşitli kurban ritüelleri vardı. Yani önce bunlar kısa da olsa anlatıldıktan sonra bunların İslamiyet'e etkisi, katkısı veya reddedilen özelliklerinden bahsedilebilirdi. Vecdi Akyüz'ün Kurban adlı kitabı okuyana ekstra bir katkı sağlamıyor. Kitap bitirildiğinde ise yine de çoğu şey havada kalıyor. Zaten kaynakça olarak da sadece hadis alimi olarak atfedilen bazı isimlerden yapılan alıntılar yer alıyor. Kur'an ayetleri bile, ne demek istediğine dair doğru dürüst bir açıklaması yapılmadan olduğu gibi yazılmış. Kurban ve kurbanı iyi bilebilmek için hadisler yerine İslam tarihi, İslam öncesi Arap tarihi, kültürü, yaşayışları, inançların bilinmesinde yarar var. Derin bir konu ve bu konuda yazılmış (bu kitap hariç) kitaplar mevcut. Elimin altındaydı bir okuyayım dedim. O şekilde okudum. Diyanetin bir bülteni (ki, o da sakat) olarak okunabilir ama yine de eksik. Tavsiye edeceğim bir kitap değil. Bu kitabı 30 Temmuz 2020 tarihinde okudum. İnceleme yazısı ise 10 Ekim 2020 tarihinde 1000Kitap sitesine eklendi.
Kurban
3.0/10
· 2 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
2