HOMO FABER... profil resmi
HOMO FABER... kapak resmi
“Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.” 
İnsta: Homofaberist
Facebook: Homo Faber
Raf: homo faber
Tumblr: homofaberist1
...
null
Ütopya
null
390 okur puanı
29 Eki 2017 tarihinde katıldı.
“Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.” 
İnsta: Homofaberist
Facebook: Homo Faber
Raf: homo faber
Tumblr: homofaberist1
...
null
Ütopya
null
390 okur puanı
29 Eki 2017 tarihinde katıldı.
 • 592 syf.
  ·Beğendi·Puan vermedi
  * Lanetli, ağır vaka, şizofrenik bir karakter Sayru Osman... Yedi defter yazı yazacak kadar marjinalliği damarlarında yaşayan, tarihi karakterlere yönelik cesur yazılar ve sözünü sakınmadan yazdıkları...

  ** Sayru Osman baba şefkat ve sevgisi olmadan, doğu ve batı çatışmasının ağır olarak yaşandığı travmatik bir yerde yaşamını sürdürdü. Tarihi olan yoğun ilgisi, keşfedilme çabası ve takıntıları.

  *** Keskin kaleminden tiyatrodan Cahide Sonku, Muhsin Ertuğrul edebiyattan Tevfik Fikret, Nurullah Ataç, Charles Dickens tarihten Abdülaziz, Kanuni, Hürrem, Timurlenk nasibini alır. Halk edebiyatının Seyranisi, Divan edebiyatının Nefi'sidir.

  **** Her yönden çok katmanlı, yoğun, hazmedilmesi zor ve su gibi akan eserlerden değil. İçinde her türden bilginin Türk sanatının inceliklerinin ve tarihin notalarını bulmak mümkün. Ruhsal bunalımlara ve geçmişimizle yüzleşemediğimiz gerçeğini defalarca ısrar ve tekrar eden karakterimiz bilinmeyene yol aldırıyor.

  ***** Sayru'nun iki tane takıntısı var. Biri deliler gibi aşık olduğu, içinden atamadığı, kopamadığı Cahide. Diğer yanda ise Batılı bir tiyatronun temellerini atan, tiyatroya can suyunu veren Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul'a öylesine düşman bir tavrı var ki kendisini Batıyı taklit etmekten öteye geçememiş biri olarak görür. Taklitçiliğin Doğu'yu başka bir hüviyete soktuğunu düşünür.

  ****** Kitap bir ömürlük bilgi şöleninin bir yansıması. Başyapıt niteliğini fazlasıyla hak eden bir eser. Mutlaka okuyun... Affet Olriç ama hâlâ yaşıyorsun...
 • 592 syf.
  ·Beğendi·İnceledi·Puan vermedi
 • 157 syf.
  ·Puan vermedi
  * Bir bilimkurgu klasiği olan roman yazarın Türkçe'ye çevrilen ilk ve tek roman olma özelliği taşımaktadır. Çağımız dünyasına ve kapitalist sistemin çarkını yerle bir etme ve eleştirme uğraşı içinde olan, sarsmaya çalışan bir birey...

  ** Dünya üzerinde suç işleyen ve suça bulaşmış bireyler hapishaneye atılmak yerine hafızaları silinerek "Omega" adında sadece suçlu bireylerin olduğu gezegene gönderilmektedir. Will Barent adlı kişi diğer adıyla "402" gönderilenler arasındadır.

  *** Farklı bir galaksi sisteminde, eski yaşamına format atılan bir birey olarak uyanan 402 yeni hayatına bir uzay gemisinde gözlerini açarak başlıyor. Dünyanın bir barış mekanı olması adına gönderilen bu bireyler, insanın olduğu yerde kötülüğün olduğu düşüncesinden hareketle suç eksik olmuyor.

  **** Hafızaları silinen suçlulardan oluşan Omega gezegeninin iyi bir yer olduğu tasavvuru hayal edilir. Oysa sonuç bundan çok farklıdır. Omega tamamen katı kurallar, gelenlerle bezenmiş davranışlar, kötülüğü ve barbarlığı öne çıkaran bir gezegen. Daha iyi bir konuma gelmek için yasalara, hukuğu ayaklar altına almaktan geçiyor.

  ***** Kötülüğün ve Oligarşik suçluların düzeninin hüküm sürdüğü bu gezegende bu yerleşik anlayışa birilerinin dur demesi gerekiyordu. Will Barent yüksek sesle ve büyük cesaretle yerleşik düzene kılıcı çekecek olan kişi olarak role bürünür.

  ****** Kurulan bu statü, mevki uygarlığında günümüz gelişmemiş ve kapitalist toplumların bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Daha iyi bir yere gelmek ancak başkasının sırtına basarak onu ezerek elde edilir. Omega dünyası bu düşünceden uzak değildir. Çünkü Omega dünyasında birini öldürerek nüfus kağıdında ismi yok edilerek sizin isminiz yazılıyor ve sahip olduğu mal varlıkları artık sizin...

  ******* Kitap sadece bilimkurgudan öte birçok öğeyi içinde harmanlamış bir yapıt. Polisiye, distopya, gerilim, bilimkurgu öğeleri bir arada. Devlet aygıtının araçları aracılığıyla yönetme adına türlü mekanizmaların meşrulaştırıldığı bir ortamda günümüz dünyasının modern varyasyonuna uzak olmayan bir toplum modeli başarılı bir şekilde çizilmiş. Mutlaka okuyun...
 • 157 syf.
  ·İnceledi·Puan vermedi
 • 256 syf.
  ·Puan vermedi
  * Kerouac Beat kuşağının önde gelen yazarlarından olup ve bu buhranı en iyi yansıtanlardandır. Beat kuşağı özü itibariyle 20.yy'ın iki büyük dünya savaşı, ekonomik bunalımlar, belirsizlik ve yabancılaşma bu kuşağı doğuran nedenler arasındadır. Sınırlarını ise varoluşçulukta ve varoluşçu yazarların metinleri içinde bulur.

  ** Beat kuşağı daha çok Jack Kerouac, Allen Ginsberg ve William Burroughs gibi yazarların doğaçlama Amerika gezintileri sonucu tanıştıkları insanlar ve bu gezintiler sonucu oluşturdukları muhalif, sınır tanımaz, geleneğe karşı , yerleşik yaşam biçimlerine uzak kitlenin adıdır.

  *** 50'li yılların Amerika dünyasında gençler okullarını, hayatlarını arkada bırakarak içsel bir yolculuk adına yerleşik, tekdüze yaşamlarını terk ederek bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Bu büyülü yolculuk kendini bulma ve arayışı anlamdırma üzerinedir.

  **** Gerçek yaşam öyküsüne dayanan kitapta San Francisco'dan yola çıkan sade yaşam, sırt çantası, macera, arayış ve bolca otostop... Bu ruhsal yolculuk tek amaca hizmet etme gayesinde o da kendini bulma ve doğayla bütünleşme. Yolculuk Budizm ve Doğu felsefesinin sınırlarıyla harmanlanmış.

  ***** Kerouac Yolda kitabında olduğu gibi içsel devinim ve devrimi açığa çıkarma niyetinde. İçine düştüğümüz ve kurtulamadığımız 9-17 mesaisi, kalabalıklar, binbir yüzlü maskeler, mutsuz evlilikler, oksijensiz yaşamlara bir başkaldırı niteliğinde.. Arayış yollarında doğa sevgisi ile baş başa ve doğayla bütünleşmiş, sorular soran ve cevaplar alanların hikayesi...

  ****** Ray Smith, Japhy Gyder, Alvah Goldbook karakterleri gerçek hayattan esinlenmiş kendisi ve Beat kuşağının üzerinde oynama yapılmış kişileri. Bu sırt çantalı adamlar konfor ve düzen yerine macera, otostopla , doğayla, meditasyonla bütünleşmeyi seçtiler..

  ******* Sınırlarını yıkanların ve buna cesaret edebilenlerin, toplum norm ve geleneklerine karşı çıkışın, kendini bulmanın ve gerçekleştirebilenlerin kitabı... Okuyun...
 • 256 syf.
  ·İnceledi·Puan vermedi
 • 239 syf.
  ·Puan vermedi
  * Türk edebiyatının en zor kalemlerinden biri olarak lanse edebileceğimiz yazar bu kitabında 73 bölümden oluşan küçük öyküler ve parçadan bütüne giderek tümevarımsal bir yol izlemiştir. Her bir öykü sonuca götürecek yapbozun parçalarıdır. Kitap için önemli noktalardan biri Oğuz Atay anısına ithaf edilmesidir.

  ** 1940-1980 yılları arasını kapsayan bu zaman diliminde toplumsal bir değişime, bu değişimle gelen gelişim ve atılımlara tanıklık ederiz. Romanın ana merkezinde Osman Yaylagül vardır. Hayatının büyük bölümünde devlet memuru olarak çalışan Osman iki lakabı vardır. Biri Topal diğeri kendisinin koyduğu Nijad. Osman'ın yer yer kendiyle konuşması, hesaplaşması, sorgulamaları yaşadığı hayatın en önemli ipuçları.

  *** Osman'ın toplumsal ilişkileri ve çevresi iki üç dostundan ibarettir. Kendisiyle aynı evi paylaşan Faik, aynı zamanda kentin savcısı Kemal. Kentin doktoru ve seçkin kişilerinden Doktor Doğan ve eşi Şukufe. Halk kesimi artık tek parti yönetiminden hoşnut değildir. İkinci partinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Dış sebebler İkinci dünya savaşı, Türkiye'nin Nato üyeliği bu seçimi daha kararlı hale getirir ve Demokrat Parti'nin kuruluşu yaklaşır.

  **** Osman partinin örgütlenme işine kıyısından bulaşır. Asıl söz sahibi ve örgütleyen ise Savcı Kemal'dir. Parti 1946 yılında kurulur. Aynı yıl seçime girer ama başarısız olur. Başarısı için 4 daha beklemesi gerekecektir.

  ***** Kitabın en çelişkili, ayrıksı ve karmaşık karakteri kuşkusuz Faik'tir. Faik'in hayatı kendi kontrolünden çıkmıştır. Kendiyle uzlaşmaz bir yapısı vardır. Bu onu intihara götürecektir. Son mektubunu yakın arkadaşı Osman'a bırakacaktır. Osman evli bir kadın olan ve Doktor Doğan'ın eşi Şukufe(Viola) ile yasak bir aşk yaşar. Çok sonraları Savcı Kemal'den Faik'inde ona aşık olduğunu öğrenecektir.

  ****** Savcı Kemal ise lider kişilikli biridir. Etkisi altına alması için on dakika konuşması yeterlidir. 46 seçimlerinde başarısızlık onun iç dünyası açısından büyük kırılmalar yaratır. Bir akıl hastanesinde aklını kaybederek ölür. Virüs belli , suçlu belli, sanık belli ama ceza alan yok...

  ******* Kitabın büyük bölümünde Osman ve Viola'nın yasak aşkı ve birbirlerine olan bağlılıkları anlatılır. Osman'ın Ankara'ya Viola'nın İzmir'e taşınması ve başkalarınının bu aşkı duyma korkusu onları ayırır.

  ******** Zaman ve mekan belirsizliği, karakterlerin karmaşıklığı, bilinç akışı tekniği, iç içe geçmiş olaylar ve öyküler kitabı zorlaştıran etkenlerden. Tek okumayla anşılacak cinsten bir kitap değil. Türk edebiyatının en zor metinlerin diyebilirim. Hatta en başta sayılabilir. Bu parametler çevresinde bile okunması elzem Türk edebi eserlerden. Okuyun...
 • 239 syf.
  ·İnceledi·Puan vermedi
 • 160 syf.
  ·Puan vermedi
  * Dünya'da istenmeyen ve arzu edilmeyen insanlar haline gelen bir grup başka gezegen arayışı içine girerler. Geldikleri gezegen türlü sınıflara ayrılmıştır. Bir yanda üretici konumunda olan köylü ve kasabalılar, diğer yandan ise saltanatvari bir otoriteyle yönetimi ellerinde bulunduran ve tüketici konumunda olan kentliler.

  ** İkiye ayrılan bu sosyal sınıflar Victoria Şehri ve Shantih Kasabası şeklindedir. Sürgün ve istenmeyen gruplar sonucu gönderildikleri merkez haline bu yer aynı zamanda çatışmaların odağı haline gelecektir. Her türlü zorbalık, ahlaksızlık, eşitsizlik üzerine hüküm süren Victoria şehri ve barış, huzur arayışı içinde ve sömürüden uzak yaşamak isteyen Shantih kasabası adlı bu iki grup karşı karşıya gelirler.

  *** Kasaba insanları atalarının izlediği yoldan gitmeye karar verirler. Özgürlük dürtüsüyle dolu kasaba halkı eşitlikle örülü bir dünya kurma amacı taşır ve bunu kent yetkililerine kabul etme uğraşı içerisindedirler.Elçiler aracılığıyla bunu Kent yöneticilerine duyuran Kasabalılar karşılığında elçilerinin hapis hayatı yaşamaları sonucuyla karşılaşırlar.

  **** Özgürlük aşkı ve yeni bir dünyaya yelken açma isteğinde olan sadece Shantih ahalisi değildir. Kasabalılardan Vera ile bir konuşması sonrası Kentli Luz Shantih yanında mücadele etmeye başlar. Kasabaya taşınır ve etkin bir rol oynamaya başlar.

  ***** Bütün engellemelere, karşı çıkışlara, sindirmelere rağmen içlerindeki umut ve özgürlük aşkı sönmek bilmez ve yola çıkarlar. "Balıkçıl" alana ulaşırlar ve amaç zaferle son bulur.

  ****** Son olarak kitaba uygun bu sözle bitiriyorum. "Hiç umut olmadığını farz edersen, hiç umut olamayacağını garantilemiş olursun. Eğer özgürlük için bir içgüdün olduğunu farz edersen, bir şeyleri değiştirme şansın olur, daha sonra da dünyayı iyi hale getirmek için katkıda bulunma olasılığın olur.” Noam Chomsky
 • 160 syf.
  ·İnceledi·Puan vermedi
“Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır.” 
İnsta: Homofaberist
Facebook: Homo Faber
Raf: homo faber
Tumblr: homofaberist1
...
null
Ütopya
null
390 okur puanı
29 Eki 2017 tarihinde katıldı.

Okuduğu kitaplar 1091 kitap

 • Mel'un
 • Mevki Uygarlığı
 • Zen Kaçıkları
 • Buzul Çağının Virüsü
 • Balıkçıl Gözü
 • Kıtlık ve Bolluk
 • Tuhaf Bir Kadın
 • Ve Sonra Hiç Kalmadı
 • Kral, Bilge ve Soytarı
 • Karartma Geceleri

Kütüphanesindekiler 352 kitap

 • Özgürlük Yolu
 • Fransız Devrimi'ne Bakış
 • Sinemanın Tüm Öyküsü
 • Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri
 • Tek Adam Mustafa Kemal
 • Dostoyevski - Yeraltı İnsanı
 • Avrupa Tarihinin Oluşumu
 • Yasamanın İlkeleri
 • Kır Yoksullarına
 • Yaratılış mı Evrim mi?

Beğendiği kitaplar 198 kitap

 • Mel'un
 • Kral, Bilge ve Soytarı
 • Tereza Batista
 • Hayatta Kalma Güncesi
 • Benim İki Dünyam
 • Kutu Adam
 • Kızıl Darı Tarlaları
 • Yaşama Uğraşı
 • Boncuk Oyunu
 • Yürek Söken

Beğendiği yazarlar 15 kitap

 • Oğuz Atay
 • Haruki Murakami
 • Edgar Allan Poe
 • Paul Auster
 • Michel Foucault
 • William Shakespeare
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Samuel Beckett
 • Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
 • Franz Kafka