1000Kitap Logosu
Ragıp Sefa Sarı
Ragıp Sefa Sarı
Ragıp Sefa Sarı
TAKİP ET
Ragıp Sefa Sarı
@Sefoli
φιλοσοφία - Philosophy, •Kur'an, (41 \ 33)
151 okur puanı
15 Mar 2018 tarihinde katıldı.
317
Kitap
9
İnceleme
735
Alıntı
387
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Mustafa Öztürk: •"Türkiye’de laik rejiminin kurulması ve Tek Parti yılları İslamcılık adına bir bakıma kayıp yıllar olmuştur. Demokrat Parti’nin iktidar yıllarında ise İslamcılıktan ziyade, popüler ve folklorik İslam güç kazanmıştır.Bu dönemde ortaya çıkan Necip Fazıl İman ve Aksiyon, Çöle İnen Nur, İman ve İslam Atlası gibi eserlerle folklorik İslam ve halk dindarlığına kendince kitâbî bir boyut katmaya çalışmış, fakat onun sahih ve muteber olarak gördüğü İslam daha ziyade Türk-İslam sentezine dayalı bir muhafazakârlık olmuştur. İlginçtir, bu muhafazakârlık şimdilerde hayli kabarık bir damar olarak yeniden karşımıza çıkmış durumdadır. Muhafazakâr Türk müslümanlığının bariz özelliklerinden biri, Nakşibendîlikle özdeş bir Sünnîlik vurgusudur ki buradaki Sünnîlik tasavvuf-tarikat geleneğindeki biat (inâbe), rabıta, tevessül, velayet, mehdiyet gibi birçok konudaki ciddi sorunlarına rağmen kendisini hakikatin yegâne temsilcisi olarak görmekte, İslam’ın başka bir yorumunda da az çok hakikat payı bulunduğuna ihtimal dahi vermemektedir." • Mustafa Öztürk
1
Ragıp Sefa Sarı
bir alıntı ekledi.
"Kur'an bizim edebî ve gündelik kullanımlarımızdan farklı tamamen kendine özgü bir kelime dağarcığına ve kullanımına sahiptir. Hiç kimse, Hz. Muhammed'in kendisi bile, كَانَ "kâne" fiilinin geçmiş kipini şimdiki zamadaki "dır " anlamıyla kullanmamıştır. ( Bu kullanım Kur'an' da 190 yerde geçmektedir.) Ahmed Bessâm Sa'i / Kur'an'ın Mucizevî Dili-Yeni Tanıklıklar s.20 Mahya Yayıncılık
Ahmed Bessam Sai
Sayfa 20 - Mahya Yayıncılık
Ragıp Sefa Sarı
bir alıntı ekledi.
Vahyi İlk defa duymak aşına olmamak, gün gün, hatta saat saat, akıllarını alacak derecede onları bambaşka dünyalara götüren göklerin dilini işitmek, nasıl bir duyguydu acaba? Ahmed Bessâm Sa'i / Kur'an'ın Mucizevî Dili-Yeni Tanıklıklar, s.35 - Mahya Yayıncılık
Ahmed Bessam Sai
Sayfa 35 - Mahya Yayıncılık
1
Ragıp Sefa Sarı
bir alıntı ekledi.
Sözcükler önemli olduğu kadar tehlikelidir de, insan hayatına olan önemli katkıları görmezlikten gelinemez. Kendisine verilen bilgiyi yitirmiş, hakikatin cahili, insanın özünü ve gerçekliğini bilmezlikten gelen, Allah'ın kendisini "konuşan" kılarak Zat'ını bilmesini kolaylaştırdığını kavramayan insanlardan başkası dilin değerini düşürmeye çalışmaz. Ahmed Bessâm Sa'i / Kur'an Mucizevî Dili -Yeni Tanıklıklar- s.10 | Mahya Yayıncılık
Ahmed Bessam Sai
Sayfa 10 - Mahya Yayıncılık
4
Ragıp Sefa Sarı
bir alıntı ekledi.
Kur’ân dilindeki yenilik; baştan sona, dikey ve yatay, kelime dağarcığı, belagat, lafız, bağlaç, terkip, deyim, biçim, ritim, tasvir ve anlatımların tamamında kendisini gösterir. Bu yoğunluktaki bir yeniliği insanların ortaya koyması mümkün değildir, yaklaşık bir değişimin bile gerçekleştirilmesi imkansızdır. Bu büyük yeniliğe rağmen Kur’ân, Arapçanın temellerini muhafaza etmiş ve onu işiten insanlara son derece kavranabilir gelmiştir. Kur’ân’ın mevcut Arapçadan farklı yeni bir dil getirmediği kesindi. Mucizeviliği tam da bu noktadadır. Kur’ân Arapça olarak vahyedilmiştir ve kökleri onun temellerine uzanmaktadır. Ancak, onun benzersizliği, mevcut olan Arapçanın ötesinde oluşu, onun sözcükleri, terkipleri, kalıpları, tasvirleri ve lengüistik bağlantılarının ötesine geçmesindendir. Kur’ân’ın mucizeviliği Arapçanın teamüllerini ve kurallarını geliştirmesi, fakat bunu onları ortadan kaldırmadan yapmasıdır. Ancak, Kur’ân’ın mucizeviliği bu paradoksta ortaya çıkmaktadır: Gerçekte Arapça olması ama aynı zamanda onun yeni bir dil oluşturması paradoksu. Bu mantıksız görünebilir. Ancak mucizenin mantığı, mantığın ötesine geçmesinden gelir. Mantıklı bir mucize, mucize değildir. Ahmed Bessâm Sa'i / Kur'an'ın Mucizevî Dili-Yeni Tanıklıklar -- Arka Kapaktan
4