Giriş Yap
Tengrigens
@Tukue
“Tarih, bir anlamda halkların kutsal kitabıdır.” M.İ. Karamzin Her akl-ı selim okuyucuya örnek olması dileğiyle! #171483220
Mos dha
2654 okur puanı
16 Nis 2019 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Kars
Anadolu topraklarının en eski yerleşim alanlarındandır. MÖ 9. yüzyılda kentin bulunduğu yer ve yöresi Urartu egemenliğindeydi. Adının 'Korsa' ya da 'Kolsa' adlarından geldiği; Gürcü dilinde 'kapı kenti' demek olan 'Kariskalaki' den kaynaklandığı yolunda görüşler vardır. Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't Türk'te 'Kars'ın anlamını 'Devetüyünden ya da koyunyününden yapılmış kaftan' olarak verir. Tarihçi 'Strabon' ise 'Kars'tan 'Korzene' diye söz eder.
Reklam
Fenerli gardeşlerim assın bayrakları
İstanbul'un ilçelerinden biri durumundaki 'Kadıköy', 'Bizantion'u kuran Megaralılar tarafından MÖ 6804' de, yani Bizantion' dan önce 'Khalkedon' adıyla kuruldu. Semte bu adın, karşı yakada 'Bizantion' kurulduktan sonra, 'Körler Ülkesi' anlamına verildiği yolundaki söylence ise, çoğu bilim adamlarınca bir 'şehir efsanesi' olarak nitelenmektedir. Semte Türkler İstanbul'u aldıktan sonra 'Khalkedon'dan hareket ve bir benzetme yakıştırma yoluyla önce 'Kadıköyü', sonra 'u'harfini atarak sadece 'Kadıköy' dediler ve ad bu şekilde kaldı.
İznik
MÖ 333 yılında Büyük İskender'in Frigya satrapı olarak atadığı Antigonos, günümüzde 'İznik'in bulunduğu alana kendi adıyla ve 'Antigoneia' diye anılan bir kent kurdu. Daha sonra kenti ele geçiren Trakya satrabı Lysimakhos, bu kente karısının adını vererek 'Nikaia' yaptı. 'İznik', bu adın değişikliğe uğramış şeklidir.

Okur takip önerileri

Doğan
@waldo_Tengrigens ile benzer
Lα̂lin
@LaIinTengrigens ile benzer
Neşe
@NeeseTengrigens ile benzer
Daha fazla göster
Canım İzmir!
İonialılar tarafından Hitit devletinin son yıllarında, MÖ 11. yüzyılda kurulan 'İzmir' (MÖ 1055-1050) kentinin MÖ 800'lü yıllardan bu yana 'Smyrna' adıyla anılmaktadır. Bu kentte doğup yetişen ünlü Homeros'un yazdığına göre, 'Smyrna' adını Kıbrıs Kralı 'Kyniras'ın kızı 'Smyrna'dan almıştır. 'İzmir', ise yıllar boyu 'Smyrna'nın halk dilinde, özellikle Türkler döneminde aldığı şekildir. Kentin tarihi Hititlerden itibaren başlar. Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma, Bizans egemenliği ve uygarlıklarını yaşadı. İlk kez 1081'de bir Türk deniz komutanı olan Çaka Bey tarafından Türklerin eline geçti.
İstanbul
İstanbul, MÖ 7. yüzyılda Megaralılar tarafından, Dor istilasına uğrayan Yunanistan' dan kaçan Megaralılar Trak kökenli bir komutan olan 'Byzas'ın önayak olmasıyla günümüzdeki Sarayburnu çevresinde bir kent kurarak adına 'Byzantion' dediler. Kent, birkaç yüzyıl içerisinde hızla büyüyerek gelişti. Bağımsız bir ticaret kolonisi durumuna geldi. MÖ 513'te Persler, 405'te Spartalılar, MÖ 318'de İskender'in komutanlarından Antigonos tarafından ele geçirildi. MÖ 280' de Galatların akınına uğrayan Byzantion, ayrıca Makedon tehdidine uğrayınca kendi isteğiyle Roma'ya bağlandı (MÖ 74). MÖ 330'da Roma İmparatoru I. Konstantin burayı başkent ilan edince 'Byzantion' adı 'Konstantinopolis'e dönüştü. Kent, tarih boyunca çok sayıda kavmin ve devletin saldırısına karşı koyduysa da 1204-1261 yılları arasında Latin istilasına uğradı. O dönemde zaman zaman 'Nea Roma' (Yeni Roma) diye de anıldı. Ancak, daha çok 'Konstantinapolis'ya da sadece 'Polis' diye adlandırıldı. Halk arasındaki günlük konuşmalarda 'kente doğru' anlamında sık sık söylenen 'eis ten polin' şeklindeki cümle, Türkler kenti aldıktan (1453) sonra 'Stimbol', 'Estanbol', 'İstambol' şeklinde değişik şekillerde telaffuz edildi ve en sonunda 'İstanbul' adı ortaya çıktı.
Reklam
2
1050
10,5bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42