Ali Rıza MALKOÇ, Ermiş'i inceledi.
18 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap okuma sıramda ileri tarihlere bırakmıştım. Keşke daha önce okusaymışım.
Ermişin bahçesi ve aforizmalar kitaplarını da okuyacağım.
Hayatın gerçeklerini, yaşamı, ölümü, ahlakı, adaleti, insanlar arasındaki sosyal ilişkileri, anlaşılır bir gönül dili ile anlatmış.
54 sayfa, fiyatı da uygun 1 günde okunabilecek bir kitap

İrem Çilingir, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 17:36 · Kitabı okuyor

"Olayların nesnel olarak ve gerçekte ne oldukları değil, bizim için, bizim kavrayışımız açısından ne olduklarıdır bizi mutlu ya da mutsuz kılan."

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur SchopenhauerYaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer
İrem Çilingir, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 17:34 · Kitabı okuyor

Epiktetos da bunu söyler: "Insanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşlerdir. "

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur SchopenhauerYaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer
Gökhan Aktaş, Aforizmalar'ı inceledi.
 24 Eyl 17:25 · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Nietzsche'nin akıl hocalarından kabul ettiği ve okunmasını özellikle salık verdiği meşhur Alman bilim adamı ve filozof Lichtenberg, bu eserinde aforizma olarak bilinen yazımsal şekille düşüncelerini ifade etmiştir.

Lichtenberg'in eserinde özellikle Alman idealizmine ve edebi şekline mizahi dille karışık eleştiriler getirmektedir. Almanların idealizmde zirve saydıkları üç büyük isim vardır: Hölderlin, Schiller ve Goethe. Lichtenberg'in aforizmalaraından anladığımız kadarı ile bu eleştirilerden Goethe'de nasibini almıştır. Aforizmalardan birisinde "Werther" den bahsederek, Goethe'nin yazdığı "Genç Werther'in Acıları" isimli esere atıfta bulunmuştur. Gene Almanların artık klasikleşmiş olarak kabul edebileceğimiz marur duruşlarını ise: "Söyleyin, burun kıvırmanın burun silmeden önce öğ­renildiği bir ülke daha var mıdır Almanya'dan başka?" diyerek ortaya koymuştur.

Kısaca Lichtenberg'e değinecek olursak; kendisi Fizikçi, Asronom, Doğa Bilimci ve Matematikçidir. Bu açıdan kendisinin pozitif bilimlerdeki deneyimine dayanarak emsali olan matematik kökenli Filozofların yaptıkları gibi mantıksal çıkarımlarda bulunmasını beklerken tam tersi olarak yazar saptamalarında kesin yargılardan kaçınmıştır. Ayrıca yazar, bir eseri doğru şekilde yazmanın kendince ipuçlarını da okuyucuya ifade etmektedir. Gördüğüm kadarı ile yazar kitabi metinlerde özgünlükten yanadır.

Lichtenberg'in fikirlerinde dikkat çeken bir diğer husus da kendisinin dine dair mizahi ama -fikren- sert üslubudur. Bu açıdan Lichtenberg'i, kendimce mizansel yaklaşımı nedeniyle günümüz filozoflarından Slavoj Zizek'e benzetmekteyim. Bilhassa Zizek'ten Nükteler isimli eseri okumuş olanlar, Hristiyanlık inancında var olan tarihsel ve güncel durumlara mizahi yaklaşımın nasıl bir boyut kazanabileceğini zirvesinde görmüş olacaklardır. Açıkçası Nietzsche'yi felsefi olarak etkiledikleri bilinen gerek Schopenhauer gerekse Lichtenberg'in yazımsal eserlerinin okunması Nietzsche'nin 21. yy'ı etkileyen fikirlerinin hangi düşüncelerin ışığında geliştiğini bizlere göstermektedir.

Eser ilk başlarda biraz dar ve sıkıcı ilerlese de kısa süre içerisinde kelimeler ve fikirler açısından oldukça zenginleşen ve genişleyen bir çerçeveye geldiği görülmektedir. Bazı eserleri okunduğunda; eseri yazanın bilgisi, bazı eserlerde yazarın tasvirleri bazı eserlerde de yazarın felsefi duruşu, okuyucu tarafından sezilmektedir. Lichtenberg'i okunduğumda ise yazar hakkındaki sezgim; kendisinin keskin bir zekaya sahip olduğudur. Kıymetli, aforizma şeklindeki ifadeler bazen uzasa da, akıcılığı yerinde bir eser. Tavsiye eder, keyifli okumalar dilerim.

Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 16:23 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Altın bir kural: İnsanları görüşlerine göre değil, bu görüşlerin onları neye dönüştürdüğüne göre değerlendirmeli

Aforizmalar, Georg Christoph Lichtenberg (Sayfa 90)Aforizmalar, Georg Christoph Lichtenberg (Sayfa 90)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 13:22 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Sanırım, köpeklere yakınlık duymak çocuk sevgisinin yerini tutan, içgüdüsel bir şey.

Aforizmalar, Georg Christoph Lichtenberg (Sayfa 78)Aforizmalar, Georg Christoph Lichtenberg (Sayfa 78)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 13:02 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Eski bir kuraldır: Edepsizin biri eğer isterse mütevazı görünebilir, ama mütevazı biri edepsiz görünemez.

Aforizmalar, Georg Christoph LichtenbergAforizmalar, Georg Christoph Lichtenberg
Umut Çelik, bir alıntı ekledi.
24 Eyl 02:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"leoparlar tapınağa saldırıp kutsanmış şarapları içiyorlar, bu sürekli yineleniyor,sonunda önceden kestirilebilir bir nitelik kazanıyor ve ayinin bir parçası haline geliyor."

Aforizmalar, Franz KafkaAforizmalar, Franz Kafka