أزرق _siyahdem, bir alıntı ekledi.
21 Mar 14:10

İlim ve terbiye huyları değiştirmez, sadece örter. Kötü huylu bir insanı, ilmi ve tecrübi terbiye usulleriyle, dini ve ahlâkî telkinlerle iyiliğe doğru bir dereceye kadar temayül ettirebilir ve huyları üstüne bir astar çekip bunları gizleyebilirsiniz. Fakat değiştiremez ve kötü bir insanı kötülük batağından çekip çıkaramazsınız. Terbiye ile değiştirdiğinizi sandığınız huylar, zaman ve yeri gelince saklı kalan bütün çirkinlikleri ile sırtarıp kendilerini meydana vururlar. Terbiye görmüş kötü huylar tıpkı tepesi kurumuş, fakat kökü cilt altında kalmış müzminleşmiş çıbanlar gibidir. Patlayıp akmak için bir kaşıntı fırsatı bekler.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:56 · Kitabı okudu · İnceledi

Yalan söyleme. Yalan söyleyen, tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:56 · Kitabı okudu · İnceledi

Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı veya orijinal bir fikri - yerini ve sahifesini işaret ederek not et. Bu suretle biriktirdiğin notları bir dosyaya ve bir fiş kutusuna sırası ile yerleştir. Bir yazı yazmak veya bir eser yapmak istediğin zaman, bu notlar senin için zengin bir malzeme hâzinesi olur.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:55 · Kitabı okudu · İnceledi

Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş on sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:55 · Kitabı okudu · İnceledi

Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, eh bugün şu kadar saat çalıştım, yetişir deme. Çalışmanın neticesine ve öğrendiğine bak.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:55 · Kitabı okudu · İnceledi

Meslek tutmak için, her şeyden evvel, fizik ve fikrî kuvvet ve kabiliyetlerini ölç. Göreneklere, arkadaş tazyik ve telkinlerine kapılmadan kendi temayülünü iyice yokla. Ve içinin sesine kulak ver. Hoşlanmadığın bir mesleğe girme ve şüphe etme ki iş ve mesleklerin hepsi iyidir. Elverir ki, sen tuttuğun mesleğin adamı ol. Fakat, mesleğinin adamı olman için onu sevmen ve severek çalışman lâzımdır. Çünkü, tekrar edeyim ki, muvaffak olmanın sırrı, işinde severek çalışmaktır.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil

Ali Fuad Başgil, bu eseri daha çok lise ve üniversite öğrencilerine yazmış. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri okuyacağı gibi her yaşta insan da okuyabilir :) Kitap muvaffak olma, terbiyenin ruh ve karakter üzerindeki tesiri, verimli çalışma üzerinde durmuş ve kitabın sonunda- benim en çok sevdiğim bölüm- çalışma hayatının umumi kanunları başlığı altında madde madde güzel nasihatlar vermiş. Kitabın sayfa sayısı çok az.

Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 09:03 · Kitabı okudu · İnceledi

Metotsuz ve nizamsız çalışma verimsizdir. Verimsiz çalışma ise bezdiricidir.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil
Halil İbrahim, bir alıntı ekledi.
21 Mar 08:55 · Kitabı okudu · İnceledi

Verimli Çalışmanın Hissi Şartı
İnsanın işini ve mesleğini kendi ruhi ve bedeni kuvvetine, kabiliyet ve temayülüne göre seçmesidir.

Gençlerle Başbaşa, Ali  Fuad BaşgilGençlerle Başbaşa, Ali Fuad Başgil