1000Kitap Logosu
s. ÎsmâعîL
TAKİP ET
s. ÎsmâعîL
@alizade721
[ب ح ص س] اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ سِوَى الْكُفْر وَالضَّلاَل. YÂ MÂLİK-EL MÛLK # Î ∞ $ Yaratılmışları razı etmek için yaratılmadık.
D.İ.B DİN GÖNÜLLÜSÜ
ilahiyat fakültesi
DEVLET-İ ÂLÎYÉ
118 okur puanı
09 Tem 2021 tarihinde katıldı.
46
Kitap
9
İnceleme
238
Alıntı
686
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Sabitlenmiş gönderi
KUR'AN'A GÖRE MÜ'MİNLERİN 100 ÖZELLİĞİ:
"1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151. 2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68 3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68 4. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44 5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. / Mü’minun 2,9 6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. / İsra-23 7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3 8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5 9. Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24 10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63 11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54 12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8 13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177 14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177 15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177 16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2 17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177 18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29 19. İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135 20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20 21. (Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. A.imran-28 22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.İmran-133 23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.İmran-133 24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am-108 25. Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151 26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199 27. Zinaya asla yaklaşmazlar. / Mü’minun -5 28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94 29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136 30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63 31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52 32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168 33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72 34. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. / Nisa-135 35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2 36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151 37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91 38. Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7 39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. / Ra’d-20 40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. / Bakara-177 41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177 42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177 43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177 44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3 45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. /Müzemmil /4 46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar./ Bakara/ 256 47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. / Enfal-71 48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101 49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. / Şûra-38 50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1 51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha/5) 52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler. (Âl-i İmran/102) 53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar. (Bakara/249) 54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler. (Bakara/172) 55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. (Hucurat/15) 56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar. (A'raf/170) 57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. (Âl-i İmran/191) 58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakara/286) 59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe/51) 60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. (Nisa/74) 61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide/55-56) 62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin/54) 63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal/39) 64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide/54, 67) 65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh/5-9) 66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl/125) 67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Âl-i İmran/134) 68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan/17-18) 69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem/4 70. Eşleriyle iyi geçinirler. Nisa/19 71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar. (Ankebut/2-3,Tevbe/111) 72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara/14, 212) 73. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs/4) 74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa/71, 102) 75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır/6) 76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe/83, 95, 123) 77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab/60-62) 78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide/90 79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf/28) 80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac/41) 81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara/238) 82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam/116) 83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide/35) 84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. Enam/114 85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim/10; Hud, 11/62, 109) 86. İsraftan kaçınırlar. (Enam/141) 87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun/5-6; Nur, 24/3, 26, 30) 88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakaraj/143; Nisa, 4/171) 89. Fedakardırlar. (İnsan/8) 90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara/125, 168) 91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat/12) 92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa/128) 93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara/286) 94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil /4 yasin/70 95. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. Hucurat/11 96. Akıllarını kullanırlar. Yunus/100 97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa/86 98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. Zümer/18 99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. Taha/44 isra/23 bakara/83 100. Sadece Rabbini yüceltirler... Müddessir/3" Rabbim bizleri bu özelliklere sahip kullarından eylesin 🤲
3
22
İslama sahip çık!
İslama saldırı hastalığına karşı durulmazsa küfür mikrobu yayılır. Bu yüzden Peygamberimiz’e (as) saldıran Ebu Leheb’i bizzat Allah (cc) telin etmiştir. Dün, Hz. Meryem'e sövülmesinden cesaret alan 1 SEFİL, Hz. Adem’e hakaret etti. Aşağılanan bir dini çocuğuna anlatamazsın! İhsan Şenocak
23
s. ÎsmâعîL
tekrar paylaştı.
-KARDEŞLERİM!
- Hırsızların hırsızların tamahını çekecek malınız ve servetiniz olmadığı için onlardan korkmayınız. -Size asıl korkmanız gereken hırsızları haber vereyim mi? -En büyük hırsızlar batıl itikadlardır ki, dağda gezen hırsızlar malınızı çalarken onlar imanınızı çalar. -En büyük katiller de günahlar ve kötü ahlaktır!.. onlardan uzak durunuz ki, bu dünyada Fakir yaşamaya bedel, öbür dünyada zengin yaşayasınız... -Sizden ricam, bu günahkar kardeşinize de du'â ediniz. Çünkü Allah, iman sahibi fakirlerin duasını geri çevirmez...
1
18
#sezenaksuhaddinibil
Bu milletin varlık sebebi olan İSLAM’A sövmek özgürlük değil, ALÇAKLIKTIR. Muallimi ALLAH (cc) olan (Bakara, 31) Hz. Adem’e (as) cehalet isnat etmek sanat değil, KÜFÜRDÜR. Bu YERLİ GAVURLARA sessiz kalarak, alkış tutarak, ödül dağıtarak ve nihayet sahne açarak destek olanlara yazıklar olsun. İhsan Şenocak
16
s. ÎsmâعîL
tekrar paylaştı.
#Haddinibilsezenaksu.
Sezen aksunun çıkarmış olduğu"Şahane bir şey yaşamak" adlı şarkısının sözleri "Binmişiz bir alâmete Gidiyoruz kıyamete Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" Sessiz kalma Müslüman...
30
311