Esther. Sema, Bütün Şiirleri'ni inceledi.
 26 Şub 22:49 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Halide Nusret Zorlutuna... Milli mücadele dönemi kadın yazar ve şair. Ayrıca öğretmen. Vefakar ve yardımsever, sevecen, dolu bir insan. Milli Edebiyatın öncülerinden.

Bizim tanıdığımız bütün kadın yazar ve şairlerin annesi kabul edilmiş Zorlutuna. Bunu sonuna kadar haketmiş. TDK'nin kurucularından. Kadın ve çocuk cemiyetlerine, yardımlaşma derneklerine yardım etmiş koca yürekli bir anne O. Yüreği o kadar güzelmiş ki herkesi kucaklayabilmiş. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuz bu örnek kadını ama Yahya Kemal onun şiirlerini ezberlemiş bile zamanında. Şiirlerinde dini ögelerle sıkça karşılaşıyoruz. Mevlana ve Yunus'a bile şiirler yazmış.Öncelikli görev yaptığı şehirler olmak üzere, bir çok ile şiirler yazmış. Ama asıl hissettiğimiz şiirlerinden buram buram Ata, vatan ve millet sevgisi. O savaşlardaki kadınlarımız var ya işte tam da onlardan olabilecek bir kadın Zorlutuna. Örnek olarak şu dizeleri yazıyorum buyrunuz:

"Sendedir, sana döner damarlarımdaki kan,
Senin için büyüttüm bağrımda bir çift fidan.
Sen her şeyden üstünsün, her şeyden, aziz vatan
Hiçbir şeyi sevemem seni sevdiğim kadar"
Syf:72

"Bu toprakları adım adım,
Bu toprakları severek, okşayarak,
Dinleyerek, duyarak
Dolaştım...
Sevgilim benim, anam benim bu toprak!
Ben ona gönül verdim, can adadım.
Can adadım!..."
Syf: 112

Hep vatan yok dizelerde. Aşkı da yüreğinden aktarmış dizelere. Serbest şiirler yazdığı gibi aruzdan vazgeçmemiş. Serbest ve dokunaklı bir şiirden yalnızlık üzerine:
" Kurşun renkli bir boşlukta
Döne döne
Süzülürken derinlere
Bir yağmur başlar yavaştan,
Hızlanır yağmur, hızlanır,
Şakır şakır.
Ve korkunç bir sessizlik, çaresiz...
Çaresiz yalnızlık!"
Syf: 279

Evet, birçok yönden her şeyi barındıran Zorlutuna'nın şiirleri böyle ise diğer eserleri nasıldır diye meraklandım. Onları da okuma düşüncesi ile hoş okumalar dilerim:)

Murat Ç, Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası'ı inceledi.
 08 Şub 23:13 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Paşamı okudukça daha çok okuyasım geliyor. Ne kadar okusam bana yeterli gelmiyor. Yetmiyor bir şekilde. Doyması imkansız bir şey benim için.

Mustafa Kemal'in İsyan Muhtırası'nı şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Bir tarihçi olmamasına rağmen, Kerem Çalışkan çok iyi bir iş çıkarmış.

20 Eylül 1917'de kaleme aldığı bu rapor / muhtıra, Mustafa Kemal'in tüm Osmanlı hiyerarşisi'ni hiçe saymak zorunda kaldığı; orduyu, milleti ve devleti düştüğü, düşeceği durumu ve durumları gözler önüne serdiği bir muhtıradır. Mustafa Kemal'in sürgünden sürgüne, cepheden cepheye sürülmesinin asıl sebeplerinden biri olan "Asiliği" ve "Milliyetçiliği"dir.

Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olan ve olacak her şeyi bu muhtırada belirtmesine karşın; Enver Ve Talat paşalar durumu görmezden gelmiştir. Osmanlı Ordusu'nın başında ise Alman Komutanlar vardır. Mustafa Kemal haklı isyanını sonuna kadar götürmüş, sonunda mahkemeye verilmeyi bile göze almıştır.

Mustafa Kemal'i milli mücadele arkadaşlarından ayıran en önemli özelliklerinden olan ileri görüşlülüğü, muhtıradan tam 1 yıl sonra onu haklı çıkaracaktır. Buna rağmen Talat ve Enver Paşalar Almanya'nın Osmanlıyı sömürmesine, Türk askerlerinin de şehit edilmesine seyirci kalmışlardır. Osmanlı toprakları işgal edilmiş, şehit kanları ile son misak-ı milli sınırı Mustafa Kemal 'in savunduğu ordu ile çizilmiştir. İTC'nin baş aktörleri ise kaçmıştır.

Mustafa Kemal'in bitmek bilmeyen enerjisi ve vatan sevgisi olmasaydı, ilber Hoca'nın da dediği gibi, İstanbul'a turistik seyehatlar yapar, kartpostallardan bakardık...

Az sayfa olmasına karşın, içerisindeki bilgilerin doyuruculuğu fazladır. Not alacağınız ve altını çizeceğiniz bir çok yeni bilgi edineceksiniz.

Herkese iyi okumalar dilerim..

Vatan sana borcunu asla ödeyemez Paşam, ATAM!

Aygan H., bir alıntı ekledi.
26 Eki 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Esat Paşa, emir subayı'na döndü.
-Savaşın yüksek bir meslek, ilim haline geldiğini idrak edemeyecek kadar aptal değiliz. Fakat bu davetsiz misafirlerimiz savaşın, asıl gıdasını kahramanlık, vatan sevgisi gibi, maalesef ilkel kabul edilmeye başlanan duygulardan aldığını unutuyorlar.

Çanakkale Mahşeri, Mehmed Niyazi (Sayfa 121 - Ötüken)Çanakkale Mahşeri, Mehmed Niyazi (Sayfa 121 - Ötüken)
Tuğçe Gökalp, Veda'yı inceledi.
21 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bitirdiğimde atalarımızın yaşadığı sefaleti, gösterdikleri fedakarlık ve cesareti düşünmekten bir kaç saat uyuyamadım. Okumuşu, cahili, doktoru, hırsızı, sanatçısı, kabadayısı... vatan sevgisi taşıyan birbirinden alakasız binlerce vatan evladının nasıl da tek yumruk olduğunu düşündüm. Tabi ki kitap bir tarih kitabı değil ancak, yazarın Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları alışılagelmişten farklı olarak, Saraylı bir ailenin dünyasından, aile içindeki fikir ayrılıklarından dem vurarak yansıtma fikri ve becerisini başarılı buldum. Kitabın ilk yarısını biraz ağır, yavan ve fazla aşk temalı bulduğumu da itiraf etmeliyim. Bana göre asıl olan erkek kahramanlarımızın üzerindeki "vatan haini" damgasının hikaye içindeki değişimiydi ve bence o kadar manidardı ki etkilenmemek mümkün değildi..

Nurhan Işkın, Rüzgar Gülü'ü inceledi.
31 May 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · 9/10 puan

Kitap, Halil Cibran'ın yazdığı ikinci eser olması sebebi ile ilgimi çekmişti. Kolay okunan, üzerinde diğer okuduğum eserleri kadar düşünmeme sebep olacak cümlelere çok rastlayamazsam da keyif vericiydi...
Bir saat gibi kısa bir sürede okunacak bir eser...

Eser iki sayfalık denemeler ve şiirlerle yazılmış. Çoğunlukla herkesin aynı şeylere bakıp farklı düşünceleri, fikir zıtlıkları konu edilmiş olsa da verilen bilgiler, herkesin bildiği şeyler olmuş...

Cibran'ın eserlerinde yer alan bilgece cümleler bu kitapta oldukça az. Neye nasıl bakarsan öyle görürsün kavramı üzerinde durulmuş...

Özellikle ülke yöneten kralların, kendi yüksek egolarından ve onları terk edişleri ile ilgili denemeler var. Kendileri ile yüzleştikçe, makamlarının, tahtlarının mutlu olmak için yetmediği, asıl mutluluğun iç huzurlarında olduğu ve bunu keşfetmeleri için makamlarının ne kadar boş ve anlamsız olduğunu anlamaları gerektiği anlatılmış...

Halil Cibran her eserinde olduğu gibi, insan, doğa, vatan sevgisi bu eserinde de göze çarpıyor. Bağımlılıkların bu ister makam olsun, ister bir aşk olsun, isterse başka insanların üzerimizde kurdukları hakimiyet olsun, Cibran'a göre hiç fark etmez, zincirlerimizi kırmadan özgür olamayacağımızın altı çizilmiş...

Halil Cibran'ın kitaplarında mutlaka kendimize katacağımız bilgece öngörüler var. O yüzden yazarın tüm eserlerinin birbirinden kıymetli olduğunu düşünüyorum...

Okumamış olanlara tavsiye ederim...

Bediüzzaman Said NURSİ 'yi harika şekilde savunan avukatın müdafaası ..
Müteakiben, diğer mümtaz avukat arkadaşları gibi Üstadın
müdafaasını fahrî olarak deruhte eden imanlı ve kudretli meşhur ve
mümtaz avukat Abdurrahman Şeref Lâç müdafaaya başladı. Evvelâ bir
mukaddime yaptı. Dedi ki:
– Sanık olarak huzurunuza gelen seksen yaşını mütecaviz bu
mübarek zâtın suçla hiçbir münasebet ve taallûku olmadığı tamamiyle
tezahür etmiştir. Yüksek mahkemece de buna tam kanaat hâsıl olduğunu,
beraetine karar verileceğini de kuvvetle ümit ederim. Ancak, aleyhimizde
bir karar verilmesine binde bir ihtimal olsa da üzerime aldığım bir
mâsumun müdafaasını ihmal etmeyi bir vazifesizlik sayarım. Yüksek
Temyiz Mahkemesinin kanaat ve nokta-i nazarını da hesaba katmak
icabeder. Burada bahsedilmedi diye usûl noktasından bir eksiklikte
bulunmuş olmamalıyım. Onun için müdafaamı yapmama yüksek
mahkemenin müsaadelerini rica ederim.
– Peki Abdurrahman Bey, son müdafaanızı dinleyeceğiz.
Buyurun.
– Gençlik Rehberi isimli eser, Kur'ân-ı Azîmüşşanın emir ve
tefsirlerinden ibaret bulunmasına, İslâm dininin ve bu dinin emir ve
nasihatlerini ihtiva eylemesine ve Anayasanın 70 inci maddesine göre:
Şahsî masuniyet, vicdan, tefekkür, söz ve neşir hak ve hürriyeti Türklerin
tabiî haklarından olduğu.. Anayasanın 75 inci maddesine göre de hiçbir
kimse, mensub olduğu din ve mezhebden dolayı muaheze
edilemeyeceğinden; müvekkilimin Anayasa ile kendisine bahşedilmiş
bulunan bu din ve neşir hürriyetinden mahrum edilerek cezaî tâkibe
mâruz bırakılması Anayasa hükümlerine mugayirdir.
– Yukarıda izah ettiğimiz kanunî taraflarımız farz-ı muhal nazar-ı
dikkate alınmaz, Türk Ceza Kanununun antidemokratik 163 üncü
maddesine göre müvekkilimin tâkibi mümkün farzedilirse, isnad edilen
suçun tahliline geçer ve şöyle deriz:
Bir Müslüman. Ak saçlı, yaşlı bir Müslüman. Saçını başını ve
yaşını bütün ömrü boyunca nurla ağartmış bir Müslüman. Saçı, başı, yaşı
ve bütün vücudu Allahın nuriyle yıkanmış tertemiz ve bembeyaz bir
Müslüman. Bütün ömrü boyunca in'am-ı Hak olan hayatını, Türk
milletinin salâh ve hakikî saadeti için vakfetmiş; emr-i İlâhî olan ruhunu
feleğin hakikî mâliki Allaha teslim edinceye kadar aynı yolda yürümeğe
azmetmiş; bina-yı sübhanî olan bedenini, yalnız Allah yolunda yıpratmış
olan büyük bir Müslüman, bugün "Demokrasi vardır" denilen bir gün,
kalkıyor, yalnız "Allah" diyor, "Kitab" diyor, "Resul" diyor ve gençliğe
"Dikkat" diyor. Der demez arkasından savcı (dâvâyı açan savcı)
yapışıyor.
– Gel buraya... Suç işledin! diyor.
Ve âfâkı kapkara bir zulmet kaplamıştır.
Fakat, bakın şu asîl ve necib ihtiyar Müslümana! Ne kadar sakin
ve ne kadar rahattır. Zira kesrette değil, vahdettedir. Gecenin
zulmetinden ve gündüzün rengârenginden bîfütûrdur. Belâ zindanında
safayı seyretmektedir. Cefa sofrasında vefa bulan, mazhar-ı tecelli
olandır. Zira eşya hakikatlerinden haberdardır. Kesafeti letafete
kalbetmiştir. Kanı çekilmiş, damarlarında kan yerine, feyz-i Hak ve nur
cereyan etmektedir ve savcı (dâvâyı açan savcı) bu Müslümanı kolundan
yakalamış, hapse sürüklemektedir.

Niçin? Neden? Ne yaptı bu pîr-i fânî? Nedir kabahati bu ihtiyar
Müslümanın? Ne mi yaptı? Bakın savcıya (dâvâyı açana) göre neler ve
neler yaptı?
"Gençlik Rehberi" adiyle bir kitab çıkardı.
A- Lâikliğe aykırı hareket etti. Allah, din, iman lâikliğe aykırı
olur mu? Olur. Peki başka?
B- Devletin içtimaî, iktisadî, siyasî ve hukukî temel nizamlarını
dinî esaslara uydurmak istedi. Nasıl, niçin ve ne maksatla yaptı bunları?..
C- Şahsî nüfuz temin ve tesis etmek maksadiyle. Peki, ya siyasî
menfaat kasdı var mı acaba? Hayır bu yok. Ehl-i vukuf da bu maksadı
görmemiş. Savcı da bunu diyemiyor. Peki amma, madem ki siyasî
menfaat kasdı yokmuş, bu pîr-i fânînin şahsı, cüssesi, bedeni ne ki,
dünyadan ne bekliyor ki nüfuz temin etmek istesin?
Savcı, "Ben orasını bilmem" diyor. İstiyor işte. Hem bunu
böylece bilirkişiler de söylüyorlar.
Peki, nasıl yaptı bu işleri bu Müslüman?
A- Dini, dinî hissiyatı ve dince mukaddes sayılan şeyleri âlet
etmek suretiyle.
Nedir bu mukaddes tanılan şeyler? İslâm dini, Müslümanlık
hisleri, Allah kelimesinin kalbdeki haşyeti, Kur'ân, tefsir... Demek savcı
bunları biliyor. Bunların mukaddesat olduğuna inanıyor.
Peki amma, bunları bilmek, inanmak ve sonra söylemek âlet
etmek midir? Evet, dâvâyı açan savcıya göre âlet etmektir. Öyle ise savcı
da bunları âlet ediyor.. hem de siyasî bir kanuna âlet ediyor.. hem de bir
Müslümanı mahkûm ettirmek için âlet ediyor. Şu halde o da 163 üncü
maddeye göre suç işlemiyor mu?
"Hayır" der savcı, ben propaganda yapmıyorum. O propaganda ve
telkin yaptı. Ne dedi peki? Şunları söyledi:
"... Bu zamanda, zındıka dalâleti İslâmiyete karşı muharebesinde
nefs-i emmarenin plâniyle şeytan kumandasına verilen fırkalardan
en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağiyle, dehşetli
bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa,
fuhuş yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir
edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir
kısmını öldürüyorlar."
Peki yalan mı bunlar? Fuhşu teşvik ve nikâhı imha eden fâhişeler
gürûhu inkâr mı ediliyor? Gizli ve âşikâr fuhuşla ve devlet eliyle
mücadele yok mu? Ceza Kanunu, Fuhuşla Mücadele Nizamnamesi ve
ahlâk zabıtası bunlarla geceli gündüzlü mücadele etmiyor mu?
Var, var amma, buna biz karışırız, Allah ne karışır? diyor savcı.
Peki böyle desin. Desin amma.. kanun, zabıta ve savcı, suç işlendikten
sonra işleyeni ve işleteni yakalıyor. Yâni iş olup bittikten sonra, namus
pâyimal olup adam öldükten sonra. Daha evvel tedbir almağa kanunen
imkân yok; fakat dînen buna imkân var: Allah korkusu ve din. Bu korku
sayesinde her türlü rezaletin önü alınabileceğini bildiriyor. İslâm dini
bunu emrediyor. Tedbiri evvelden alın diyor. Nasıl? Nasihat edin, ikaz
edin, Allahı tanıtın, insanın kalbinde Allah korkusu, Allah sevgisi, ateş,
Cehennem, ebedî azâb, ebedî saadet yer etsin, bilsin, anlasın, sevsin ve
korksun; korksun ki fenalıklardan kaçsın, hem kendisi kurtulsun, hem de
cemiyet, savcı da, devlet de, hükûmet de, millet de rahat etsin. Bunun
için Allah korkusunu ve sevgisini insanlara aşılayın.
Nasıl yapalım bu işi? Söyleyin, yazın okutun. Peki amma o zaman
propaganda diyorlar. Ne olur? Bunlar Allahın emirleri, Kur'ân-ı
Azîmüşşanın hikmetleri değil mi? Din, sizin en tabiî hakkınız değil mi?
Kim meneder sizi bundan (Allah yolundan)? Suç diyorlar buna. Öyle mi?
Allahın emrini okuyun:

Meali: "Haberiniz olsun ki o küfür edip halkı Allah yolundan
meneyleyen ve hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra Peygambere karşı
gelenler, hiçbir zaman Allaha zerrece bir zarar edecek değiller. O, onların
amellerini heder edecektir."

Peki amma, dinlemezlerse? Dinleyenlere, iman edenlere tekrar
edin; çünkü yaptığınız iş iyidir.. insanlar için, cemiyet için, millet için,
hükûmet için, devlet için hayırlıdır; şerden, belâdan koruyucudur. İman
edenlere deyin ki:

Meali: "Ey bütün iman edenler.. Allaha ve Resûlüne itaat edin de
amellerinizi ibtal eylemeyin."
Buna da inanmazlarsa, deyin ki: Tehlike.. vatan ve milletiniz için
tehlike, dinde, dinin propagandasında değil, dinsizliktedir. Bunu
Başvekilimiz de söyledi: "Sağcılığın, memleket için tehlikeli olduğu
görülmemiştir. Bugün din propagandasına mâni bir hal yoktur; tedbir
almağa da lüzum kalmamıştır."
Muhterem hâkimler! Siz bilirsiniz, fakat bir kere de dâvâyı açan
savcıya sorunuz.. bakalım hayır diyebilecek mi? Allahın emirleri, Kur'ân-
ı Azîmüşşanın hikmetleri gençlere anlatılmaz, bildirilmezse, propaganda
suçtur diye menedilirse, ahlâksızlık, iffetsizlik, köksüzlük, fuhuş, zina,
katil suçlarının önüne geçmek yalnız ceza kanunlariyle kabil midir?
"Komünizm" gibi bütün dünyayı tehdit eden erzel âfetin, gizli ve âşikâr,
seri ve sinsi tahribatını tamamen ne ile önlemek mümkündür?
Muhterem vatansever, Allahına ve mukaddesatına bağlı necib
Türk hâkimleri! Şu korkunç küfür propagandasına körpe Müslüman Türk
çocuklarının temiz ve saf dimağlarını senelerce tahrip ederek felce
uğratan korkunç din düşmanlarının akıttığı zehirlere bakın.
Ne korkunç hal ve tezadlar içindeyiz. Savcı bunu görmez, İslâm
dinine ve bütün mukaddes dinlere yapılan bu korkunç taarruz ve hakareti
tâkib etmez de, bu taarruzdan gençliğe muhafaza tedbirleri tavsiye edeni
mi yakalar?
Pek muhterem Türk Müslüman hâkimler! Siz Kur'ân-ı Mübînin
Allahın nurunun pırıltıları ile dolu olan ve yalnız o nur-u İlâhîyi
aksettiren Risale-i Nur Gençlik Rehberinden dolayı müvekkilimi
mahkûm edemezsiniz!...
Muhterem, asîl ve Müslüman Türk hâkimleri! Pek iyi bilirsiniz ki,
hakikî irşad âlimleri Enbiyanın vârisleridir. Bu mübarek zatlar da
kendilerine miras kalan va'z u nasihatı, Kur'ân-ı Mübînin emirlerine göre
yaymakla mükelleftirler. Vazifesini yaparken hiçbir ücret ve ivazın talibi
değildirler. Vazifelerini fisebilillâh yaparlar. Ancak, Allah ve Resûlünün
rızasına taliptirler. Son nefeslerine kadar bu mukaddes vazifeye devam
ederler. Çünkü, bu vazife onlara Allah ve Resûlünün emanetidir.
Müvekkilim, bu emaneti ehline tevdi ediyor diye nasıl tâkib ve tâzib
edilir? Nasıl bu ihtiyar yaşında zayıf ve nahif bünyesi, inanamayacağı
ağır bir teklif ile mükellef tutulur?
– Gel zindana gir!
Bu, en korkunç bir zulüm olur. Bu zulme mâni olmak vazifesi de
sizlere emanet edilmiştir.
Bütün fenalıkları, günahları, ahlâksızlığı, rezaleti, fesat ve fitneyi
imha edecek nurdur...

Meali: "Onlar Allahın nurunu ağızlariyle söndürmek istiyorlar.
Allah ise, -muhakkak- nurunu tamamlamak (tamamen parlatmak)
istiyor.. kâfirler hoşlanmasalar da."
Avukat
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ

Sadocan, Ateş Geçitleri'ni inceledi.
14 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Bir şeyin değerini, onun için feda edebildikleriniz belirler.
Vataniniz için nelerinizi feda edebilirsiniz?
Ateş Geçitleri, vatanları için canlarından bile vazgeçebilenlerin hikâyesidir.
M.Ö. 480. Pers kralı Xerxes, Heredot’a göre 2,6 Milyonluk (1) ordusuyla Yunanistan’ı işgal etmek üzere gelmiştir. Karşısına, henüz savunmaya geçmemiş olan yunanlılari harekete geçirmek ve yunanlılardaki direniş ateşini kıvılcımlamak isteyen Sparta kralı Leonidas ve onun 300 kişilik özel bir birliği çıkar.
Ateş geçitleri bu savaşsın, öncesinin ve Feda fikrinin hangi durum ve koşullarda olgunlaşabildiğinin hikâyesidir.
“Yanıt ver Aleksandros, vatandaşlarımıza zafer kazandıran, düşmanı yenilgiye uğratan şey nedir?”
Çocuk Sparta tarzına uygun kısa bir yanıt verdi. “Silahlarımız ve ustalığımız”.
Dienekes “Bu doğru ama bir şey daha var” diye tatlılıkla ekledi ve “İşte bu,” diye Phobos’un yüksek tepedeki heykelini gösterdi. Korku
İnsanlık tarihi biraz da ezen-ezilen arasında ki savaşın tarihidir. Ve bu savaşta “Korku”; zalimlerin, hükmetmek ve baskı altında tutabilmek için kullandıkları temel silahlardan birisi olagelmiştir. Ve aynı tarih; zalime direnenlerin, onun karşısında korkmadan dimdik ayakta durmalarıdır da.
Etrafı yüzlerce katil tarafından sarılmışken ve biran sonra öleceğini biliyorken dahi “haydi cesaretiniz varsa gelin” yada “Asıl siz halkın savaşçılarına teslim olun” diyenlerdir zalimin korku silahını etkisiz kılan.
Dienekes, “O geceyi hatırlarmısın, Kseo, hani Ariston ve Aleksandros’la oturup korku ve onun karşıt duygusunun ne olabileceğinden bahsetmiştik” diye sordu.
Hatırladığımı söyledim.
Sorumun yanıtını aldım. Yanıtı, tüccar ve Scythia’lı dostlarımız verdi.
Dienekes; ”korkunun karşıtı” dedi, “aşktır”
Bağlılıktır, inançtır, en yoğun ve en saf haliyle hissetmektir aşk. Sorumluluktur, kendini ve çevreni değiştirmek geliştirmektir aşk. Güzel olan şeye duyulan özlem, acı çekenin yanında olabilme arzusudur aşk. Devrimdir, devrimcidir aşk.
Ve Dienekes’in de dediği gibi, eğer korkuysa karşındaki; halkına olan bağlılığın, yoldaşına olan inancın, vatanına karşı olan sevgin ve sorumluluğundur aşk.

Sevdalıdır bu yürekler
Halka,
Vatana
Özgürlüğe
Yaşama sevdalı.
Her çığlıkta
Sevdalıların kanatlanıyor
Yürekleri.
Kanatlanıyor
Onur, ahlak
Ve
İnsana dair
Tüm güzellikler.
“Halkım”
Diyor
Vatanım”
Diyor,
Seviyoruz seni (2).
Dienekes’in de anlatmak istediği; tamda Hüseyin Çukurluöz’ün yukarıdaki şiirinde çok çok güzel anlattığı işte bu sevdadır. Ve aynı sevda Hüseyin Çukurluöz de de öyle büyüktür ki; 249 gündür aç olan bedenini Vatanı için ateşin ortasına yatırmış ve korkmadan sloganlarla karşılamıştır ölümü.
Korkunun karşıtı olan, Hüseyin’in yüreğinde ki işte bu sevdadır.
Öğretmen yaşlı gözlerle “spartalılara ihtiyacımız vardı. Onlardan elli tanesi şehri kurtarabilirdi.” dedi.
Bruksieus gitmemiz için bizi dürtükleyip duruyordu.
Adam ”Ne kadar hissizleştiğimizi görüyor musunuz?” diye devam etti. “Bilinçsiz bir haldeyiz. Aklımız başımızda değil. Spartalılar hiçbir zaman bu hale düşmez.” Kararmış manzarayı göstererek, “Bu onların cevheridir. Bu dehşetin içinde gözleri açık ve bacakları titremeden ilerliyorlar.
Bruksieus bizi geri çekmeye çalışıyordu. “Elli tanesi”! diye adam hala bağırıyordu, karısı onu ağaçların arkasına götürmeye çalışırken. “Beşi! Biri bile bizi kurtarabilirdi.”
“Tek başına bir mum, devirir geceyi. Tek bir can, neleri neleri devirmez ki?”
Tek başına olmak, tek başına direniyor olmak yenilgi yada eksiklik değildir. Mesele tek başına kalsan bile direnebilecek sevdaya sahip olabilmektir.
Ateş Geçitlerinden bağıra bağıra bize seslenen öğretmen “biri bile bizi kurtarabilirdi” diyor. Ve o öğretmenin anlatmak istediğini Hamiyet Yıldız 2500 yıl sonrasından gösteriyor: Sen tek başına da olsan başla. Çoğalır sana omuz verenler.
“Bir gece düşümde falanj’la*(bir çeşit yaya savaş taktiği) yürüdüğümü gördüm diye devam etti İntihar. Düşmanla karşılaşmak için bir düzlüğü geçiyordu. Bizden olan savaşçılar her yanımdaydı, önümde, arkamda, her iki yanımda. Bu savaşçıların hepsi kendimdim. Yaşlı halim. Genç halim. Daha sonra falanjı mükemmel yapanın aralarındaki tutkal olduğunu anladım. Onları bağlayan görünmez bir tutkal. Siz spartalıların birbirinizin beynine yerleştirmeye çalıştığınız tüm talim ve disiplinin aslında hüner ya da zanaatı arttırmak için değil, yalnızca bu tutkalı sağlamlaştırmak için olduğunu fark ettim”
“Örgütüm al beni halkımla yeniden yarat”
Hamiyet’i tek başına da olsa harekete geçiren, Hüseyin Çukurluöz’e “Vatanım, Seviyoruz seni” dedirten işte bu görünmeyen tutkaldır. Örgüttür. Ve yazılan onca yazı, söylenen onca söz ve verilen onca şehitler senin de yüreğinde vatan sevdasıyla yoğrulmuş bu tutkal biraz daha sağlam olsun diyedir.
Romanda ki İntihar karakterinin fark ettiği “herkeste kendi yüzünü görmek” bugün büyük ailemizde somutlaşıyor. Kimi yaşlı, kimi genç, ileride ya da biraz daha geride. Ama büyük ailenin her bir ferdinde aynı vatan sevgisi ateşi, ayni mazluma olan düşkünlük, ayni düşmana olan öfke harlanır.
Yürüyüş”te ki bir yazıda, ”Örgütlü insan; “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” demenin gücünü taşır” diyordu. Devamında da “İnsanın onuruyla yaşamasının tek yolu devrim; devrimi yapabilmenin tek yolu da halkı örgütlemektir”(3) yazan bu yazı tamda İntihar karakterinin vurguladığı o tutkalın, tüm halka yayılmasını istemek, halkların kurtuluşunun sadece kendi elinde olduğunu ve aynı sevdayla yoğrulmasından geçtiğini anlatmak değil midir?

Kral ”Ölüm şimdi yanı başımızda duruyor” diye konuştu. ”Onu hissedebiliyor musunuz kardeşlerim? Ben hissediyorum. Ben insanım ve ondan korkuyorum. Gözlerim, o an geldiğinde beni yüreklendirecek bir şeyler arar.” … “Bu gücü nereden bulduğumu size söyleyeyim dostlarım! Önümüzde kızıllar içinde duran oğullarımızdan. Evet. Ve gelecek savaşlarda onların yerini alacak olanların yüzlerinden. Ama hepsinden fazla, yüreğim cesaretini; sessizce kuru gözlerle gidişimizi seyreden kadınlarımızdan alıyor.”
***************
Savaş bittiğinde üçyüzler ölüme gittiğinde; o zaman tüm yunan onların buna nasıl dayandığını görmek için spartalılara bakacak.
“Peki, ama leydi, spartalılar kime bakacak? Sana ve şehit düşenlerin eşlerine ve annelerine, kız kardeşlerine ve kızlarına. Eğer onlar sizin kalplerinizin ıstırapla parçalanmış ve kırılmış olduğunu görürlerse; onlarınki de kırılacaktır. Ve Yunan’ınki de onlarla birlikte kırılacaktır. Ama eğer dimdik, gözlerinde yaş olmadan dayanırsanız, yalnızca kaybınıza katlanarak değil bunun kibrini küçümseyerek karşılarsanız ve bunu gururla kucaklarsanız; Sparta dayanacaktır. Ve tüm Hellas da onun arkasında duracaktır.
Sizi, Leydi ve üçyüzler de savaşçıları bulunan hemşireleri bu berbat dava uğruna dayanması için neden seçtiğime gelince, çünkü bunu sizler, ancak sizler başarabilirsiniz.
******************
“Aleksandros devam etti; Çocukluğumuzda öyküsünü dinlediğimiz anne gibi: Aynı savaşta beş oğlunun da öldüğünü haber aldığında, yalnızca şunu sormuş: Ulusumuz kazandı mı? Kazandığını öğrenince kuru gözlerle evine doğru yürümeye başlamış ve şunu söylemiş: Öyleyse mutluyum. Kadınların fedakârlıklarının bizi böyle etkilemesi bu nedenden değil mi –bütünü parçadan üstün tutmak asaleti?”
Ölüm orucu şehidi Gülsüman Dönmez oğlu Sinan’a yazdığı mektupta (4) “Seni canımdan çok seviyorum. Bunun için Ölüm Orucundayım ya… “ diyordu. Aleksandros’un söylediği bütünü parçadan üstün tutma asaletini kim Gülsüman Dönmezden daha yalın daha net bir şekilde gösterebilirdi ki. Canın, can parçan oğluna seni çok seviyorum ve ben senin için ve diğer bütün çocuklar için bütün insanlar için ölüm orucundayım diyen Gülsüman Ana, fedakâr ve devrimci kadına, bütünün mutluluğu adına kendi can parçasından vazgeçişe en net örnek değil midir?
Hapishane görüşlerinde karşılaştıkları onca işkence ve hakarete rağmen kuru gözlerle ve mağrur duruşlarıyla kadınların başardığı, sadece “düşmanı sevindirmemek” değil; Leonidas’ın da dediği gibi onlara bakan herkese umut ve direnç de vermektir. Evladı işkence gören, hapsedilen, katledilen her bir ananın, eşin, kız kardeşin bu dik duruşları öncelikle mücadele içerisindeki devrimcilerin sonrasında da tüm bir halkın en önemli dayanak noktalarından birisidir.
Kral, bir yoldaşın ses tonuyla acelesiz, dostça bir tonda “Onlardan nefret ediyor musun, Dienekes? diye sordu. Dienekes tereddütsüz nefret etmediğini söyledi. “İncelikli ve soylu yüzler görüyorum. Düşünüyorum da, pek çoğu, dostların masasında bir gülümseyiş ve takdirle karşılanıyordur.
Leonidas açıkça efendimin cevabını onayladı. Ancak gözleri hüzünle buğulanmıştı. ”Ben de onlar için üzülüyorum” diye itiraf etti. “Aralarında en soylu olanları şimdi burada, bizimle birlikte çarpışmak için neler vermezdi”
Yürüyüş’ün her sayısında mutlaka bir tane ve hemen hemen her sayısında birden fazla olmak üzere, diğer yayınlarda ve kitaplarda da ısrarla ve sürekli vurgulandığı üzere siper yoldaşı diye düşündüğümüz kişilere, kurumlara, yapılara dair yazılar vardır. Dienekes’in de dediği gibi “Hayır onlardan nefret etmiyoruz, baktığımız yerden bakabilmeleri, bilerek yada bilmeyerek yapılan hataları düzeltebilmeleri için ve bizim durduğumuz yerde yani tamda düşmanın tam karşısında ve dimdik durabilmeleri için çabalıyoruz. Yürüyüşte ki bir yazıda “Dışımızda ki sol ile ideolojik mücadeleyi; Birlik-Eleştiri-Birlik temelinde ele alırız”(5) diyordu. Dienekes’in birlikte savaşılmasına dair duyduğu özlem ve istek bugünün istek ve beklentisinden hic de farklı değil.
Birlik önerilecekse eğer, önce ona karşı birleşecegin düşmanın karşısına ilk sen geçmelisin. Dimdik ve tam karşısına üstelik. Tıpkı Leonidas ve Spartalılar’ın Düşmanın karşısına geçtiği gibi. “Halka ve sola “birleşelim, savaşalım” çağrısı yaparken kendisi pasif ve kendi kabuğuna çekilmiş değildir”(6) diyen büyük aile bunun sayısız örnekleriyle doludur.
İşte bu kraldır, majesteleri. Bir Kral kudretini adamlarını köleleştirerek değil, onları hür kılarak gösterdiği davranışlarıyla gösterir.
Ateş Geçitleri; Vatan, direniş, feda, liderlik gibi değerlerin zamandan bağımsız ve her dönem önemli olduğunu anlatma açısından değerli bir kitaptır. Kral olarak belirtilen karakter önder ve yöneticidir de aynı zamanda. Ve Kral’a addedilen vasıf temelde bir öndere, yöneticiye addedilmiştir.
“Eğer bu geçitlerden bugün geri çekilirsek, kardeşlerim, şuana kadar kazandığımız tüm zaferler ne olursa olsun, bu savaş bir yenilgi olarak kabul edilecektir. Tüm Yunan dünyasını düşmanın onu en çok inandırmak istediği şeye inandıran bir yenilgi: Perslere ve onun milyonlarına karşı süregelen savunmanın anlamsızlığına. Eğer bugün burada kendi canımızı düşünürsek, şehirler de birer birer arkamızdan teslim olacaklardır; ta ki Hellas’ın tümü düşene kadar. Ama biz, burada üstesinden gelinmesi olanaksız yüzlerce olasılığa karşı dimdik durup, onurla ölerek yenilgiyi zafere dönüştüreceğiz. Hayatlarımızı feda ederek müttefiklerimizin ve geride bıraktığımız kardeşlerimizin kalplerine cesaret tohumları ekeceğiz. Tam anlamıyla zafer kazanacak olanlar onlardır, bizler değil. Bugün bizim rolümüz direnmek ve ölmektir”
Leonidas söz konusu vatansa yeri geldiğinde ölmek gerektiğini ve bu ölümün bir yenilgi değil tam aksine zafer olduğunu/olacağını o kadar güzel anlatmış ki. Teslim olmamanın ve direnmenin onuru 2500 yıldır onunla birlikte. Bugün onun anıt mezarında kendisinden silahlarını bırakmalarını isteyen elçiye verdiği o onur dolu ve muhteşem cevap yazılıdır: “Gel ve kendin al.”
“Ölmemiz gerekiyor. Evet öleceğiz ki ardımızdan gelenler, bizden öğrenerek uğrunda ölünmeye değer bir dava olduğunu göreceklerdir. Ve bundan dolayıdır ki, biz ne kadar çok ölürsek, ideolojimiz, düşlerimiz, inançlarımız, değer ve geleneklerimiz o kadar yaşayacaktır”(8) diyen Osman Osmanağaoğlu Leonidas’la aynı düşündüğünü ondan 2500 yıl sonra bu sefer Ege’nin bu yakasından ilan etmiyor mu?
Yürüyüş’te “Feda” üzerine yazılmış bir yazıda; “Feda”da “kayıp” yoktur, kazanan feda göze alındığı an belli olmuştur. Çünkü halklar için hem savunma kalkanı hem de düşmanı vuran bir silahtır. Feda bu ikisini birleştirir. Halkların direnme ve savaşma iradesinin önünde bir kalkandır, onu korur, düşmanı ise beyninden vurur”(9) diyordu. Leonidas’ın “biz burada ölüyoruz ki bütün Yunan dirensin” sözü ya da Osmanağaoğlu’nun “değerlerimiz ve düşlerimiz yaşasın diye öleceğiz” sözü bundan daha doğru daha net nasıl anlatılabilirdi ki!
Aralarında nice zaman farkı olmasına rağmen aynı amaç ve aynı değerler için feda ettiler kendilerini ve geride kalanlara aynı sözlerle sesleniyorlar; “Ölümümüz inandığımız değerler yaşasın diyedir.”
Her bir şehit, hele de feda savaşçıları halka, vatana ve değerlere olan bağlılığı ifade eden o “tutkal”ın en sağlam olduğu halkalardır. Onlardan öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki.
Leonidas’ın ve onun ‘300 Spartalı’sının sesine 2500 yıl sonrasından haykırmalıyız: Uğruna ölecek kadar çok sevdiğimiz bu vatan bizim.
Not: Bir kitap tanıtımında bugüne dair birçok örnek ve kaynak gösterilmesi ilk başta garip gelebilir ama kitabın bana göre zaten en güçlü tarafı da bu. Kitap geçmişe dair gerçek bir olayı kurgulanmış şekilde anlatıyor olmasına rağmen günümüzle sağlam bir şekilde bağ kurabiliyor. Birazda kitaba nereden ve hangi gözle baktığınızla ilgili olmakla birlikte, kitabı okuduğunuzda örnek verilen diğer olaylarla çok çabuk bağlantı kurabiliyorsunuz.

Ateş Geçitleri
Steven Pressfield


Kaynakça:
1- Heredot- Tarih Sayfa 592
2- Hüseyin Çukurluöz- Efsanelerden Destanlara Sayfa 92
3- Yürüyüş Sayı 446 Sayfa 23
4- http://www.ozgurluk.info/...0Donmez-ozgecmis.htm
5- Yürüyüş Sayı 485 Sayfa 27
6- Zafer Yolunda 1 Sayfa 173
7- Bir Devrimci Dursun Karataş Cilt2 Sayfa 436
8- Canım Feda- Ahmet İbili Sayfa 152
9- Yürüyüş Sayı 480 Sayfa 30

Peyroux, Gaspıralı İsmail'i inceledi.
05 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İdealist, vatan sevgisi ile dolu ve milletine gönülden bağlı bir Türk aydını Gaspıralı İsmail Bey'in olağanüstü mücadelesini anlatan başka bir Türk aydını Necip Hablemitoğlu. Rusya- Kırım'da başlayan tüm Türk Dünyasına yayılan bir gazeteyle bir halkı örgütleyip, eğitim mücadelesine dönüşen asil bir çabayı okurken hayran oluyor ve duygulanıyorsunuz.
Yazarın bitirdiği cümleyle "Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedi Şükranına layıktır "