Giriş Yap
Evinde oturup eşini beklemesi ve çocuğunu eğitmesi hapis ve zulüm olarak gösterilen kadın, maden ocaklarında işçi olarak çalıştırılırken hürriyetine sahip ve erkekle denk hâle getirilmiş oldu. Evini süpürmesi zulüm iken sokakları süpürmesi saygınlık olarak gösterildi. Kadının gençliği ve bedeni, yaratılış maksadı dışında her alanda kullanıldı.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Hak ve hakikatten kopan, nefsine uyan, dünyaya tapan insanlar her türlü cürmün faili, yeryüzündeki fesadın müsebbibidirler.
Sayfa 36 - Üç Günlük Yalan Dünya - Selim Uğur
Ademi (a.s) anlamak, Halife-i arz olmak, Miracı yaşamak!
"Bütün zîhayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sâni'lerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum."
Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkarım; alimin sapıklığı, nefsinin arzularına uymak, zalim idare.
Sayfa 536 - Çelik Yayınevi (Hadis: Bezzar Müsned 3384)
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Cami, adalet ve hakkaniyetle hayat bulur. İnsanların normal yaşantılarında sahip oldukları tüm unvanları, imkânları, statüleri, ırkları ve renkleri ortadan kaldırarak eşit şekilde ve yanyana dizilerek Allah'ın huzurunda hep birlikte secdeye vardıklanı cami, hak ve adalet anlayışını slogan olmaktan çıkarıp mümin zihinlere kalıcı şekilde nakşeder.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.5