599 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüm:

(...)Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak; yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı (...)

O Sarışın Kurt Samsun'a ayak bastığında bir milletin yazgısı değişti...
Bir millet yeniden doğdu.
Küllerinden doğan bu millet emperyalizme çelme takıp, Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve o dedi ki;

"Tarihi yaşadığımız gibi yazdık fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır..."

Yani; BİZE!

Unutulmuş, yenilmiş, bir kenara itilmiş, fakir ve yoksul bir halkı ayağa kaldırmış, darmadağınık bir orduyu düzenli hale getirmiş, onları zafere inandırmış; ayaklarında çaput bile olmadan kilometrelerce dağ yolunda düşman kovalamaya ikna etmiş, Türk'ün unutulmuş vasfını tüm cihana göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk "Dünya Devlet"lerine kafa tutmuştur. Emperyalizmin göbeği olan İngilizler'in kalplerinin tam ortasına hançeri geçirmişmiştir.

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmiş, Mondros imzalanmış, daha sonra Sevr'e tutsak edilmiş, İstanbul ve İzmir işgal edilmiş, düşman Anadolu'ya girmiş, İngilizler Sevr ile birlikte Doğu'da ayrı bir devlet kurma hayalleri türetmiş, o yörenin halkını milli mücadeleye düşman etmek istemiştir. Ve İngilizler bunları bizzat içeriden, yani padişah/halife vahdettin ve damat ferit destekli hükumet ile birlikte yapmıştır! Hilafet ordusu kurulmuş, ayaklanmalar tertiplenmiş, Mustafa Kemal'in vatanı kurtarması engellenmek istenmiş, İngiliz sömürgesi altında kendi kişisel zenginlikleri'nin şatafatın da yaşamak istemişlerdir!

Mustafa Kemal, Samsun'a göreve gitmeden 3-4 ay gibi bir süre İstanbul'da sessiz sedasız planlar yapmış, görüşmelere devam etmiş, yakın arkadaşları ile sürekli irtibat halinde olmuştur. Anadolu'da yavaştan hareketlilik başlamış, İngilizler Vahdettin ve kabinesinin imza ettiği Mondrosu'u bahane ederek İskenderun ve İzmir'e ayak basmış, o yörelerde isyanlar çıkmaya başlamış, eğer isyanlar bastırılmaz ise işgalin başlayacağının ultimatomunu bizzat vahdettin'e bildirmiştir. Mustafa Kemal o zamanlar isyanların bastırılması için bir komutanın Samsun'a gönderileceğinin haberini alır almaz, bunun için tüm arkadaşlarını seferber etmiş, tüm imkanları ile kendisinin gönderilmesi için baskısını yapmıştır. Saray'da ve hükumette adaylar konuşulmuş, Mustafa Kemal üzerinde mutabık kalınmıştı. Hükumet onayı ve vahdettin imzası ile İSYANI BASTIRMAK için Samsun'a Müfettiş olarak gitmesine karar verilmişti. Mustafa Kemal bu görev kendisine verildiğinde "heyecandan dişlerini sıkmış, elini ovuşturmuş ve yapacaklarını hayaline getirmiştir." Artık istediğini almıştır... Ve tüm yetkileri çeşitli kurnazlıkla üzerinde toplamıştır.

Yalnız; Mustafa Kemal ayağını Samsun'a attığı anda amacı olan isyan bastırmak hızlıca bir kenara itilmiş ve Tüm arkadaşları ile görüşüp İSYAN hazırlıklarını başlatmış ve İSYAN'I destekleyerek tüm yurtta girişimlere başlamıştır. İlk girişim Havza Genelgesidir.

28-29 Mayısta Havza Genelgesi Kararları açıklanmıştır, bu maddeler;

1- İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak.
2- İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetine işgalleri kınayan telgraflar çekilecek.
3- Mitingler sırasında azınlıklara kötü davranılmayacak.
4- Milli cemiyetlerin etkinliği sağlanacaktı.

Bu Genelgenin önemi büyüktür;

*Milli direniş bilinci ilk defa uyandırılarak, Ulusal bilinç ilk kez direnişe dönüştü,
*İç ve dış düşmana karşı birlikte hareket etme yönünde karar alınarak halk desteği alındı,
*Mustafa Kemal bu genelgeden sonra İstanbul’a geri çağrıldı. Ancak emri dinlemeyecek ve Amasya'ya hareket edecekti.

Hazva Genelgesi ile birlikte, Kurtuluş Mücadelesi Ulusal benlik kazanmıştır. Kurtuluş yolundaki önemi büyüktür.


Daha sonra Amasya Genelgesi yayınlanlış, Erzurum ve Sivas kongrelerini tertiplemiş, Milli Egemenliği o zamandan benimsemiş, bütün kararları oy birliği ile almıştır. Yani en başından itibaren Demokrasiyi kullanmış, Millet'in efendisi olmamış, Milleti'ne hizmet etmiştir. Her şeye rağmen, her zorluğa rağmen hizmet etmekten vazgeçmemiştir.

Milleti O'nu Çanakkale'den biliyordu artık ve dillerinden düşmüyordu Mustafa Kemal.

Bu paşa başka paşa, bu paşa ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL PAŞA diyecekler, Anadolu halkı bağrına basacak ve yanında yürümekten asla geri adım atmayacaktı ve atmadı da.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için onun hakkında sınırsızca okumak ve araştırma yapmak gerekmektedir. Yazmış olduğu Nutuk önemli bir mirastır. Onu anlamak ve içeriğinde ki her şeyi araştırmak görevimizdir.

Nutuk başlı başına bir tarih değildir. Lakin; Tarih'in çok önemli bir parçasıdır. Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması ile başlayıp, o zaman ki Osmanlı Devleti hakkında genel düşüncesini belirterek, milli mücadele ile durmadan yola devam eder, bu yolda karşılaştığı zorlukları, yaptıklarını, ona karşı olanları belgelerle ortaya çıkarır.

Nutuk'un en güzel yanı her şeyin bir belgeye dayalı olmasıdır. Bu belgeler telgraflar ve tutanaklardır.

Vesikalar: https://archive.org/...lar.%C2%A0#mode/2up

Nutuk bize Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü ödev edindirir;

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizsiniz."

Bu görevi iyi anlamak, özümsemek ve ilke edinmek gerekmektedir..!

Nutuk ne anlatır!?

Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastığında Osmanlı'nın genel durumu nasıldı?
Cumhuriyet Nasıl kuruldu?
Kimlere rağmen kuruldu?
Milli mücadele nasıl başladı?
Padişaha ve İstanbul hükumetine nasıl kafa tuttu?
Hakkında İdam fermanı verildi mi?
Emperyalizme nasıl çelme taktı?
İlk meclisi nasıl hangi şartlarda kurdu?
ilk meclisten itibaren nasıl bir muhalefet ile karşılaştı?
Verilen kararlar nasıl alındı?
Dönemin meşhur Mandacı taraftarları kimlerdir?
Kimler Cumhuriyet taraftarı, kimler düşmanıdır?
Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarına bakış açısı nasıldı?
Bağımsızlık ve demokrasi nedir, ne değildir?
Cumhuriyetin ilanı nasıl karara bağlanmıştır?
İnkılâplar nasıl yapılmıştır?
Yapılan komplolar? Meclis içi ve dışı nelerdir, ne karşılığı olarak neler yapılmıştır?

Ve daha fazlasını...

Kısacası Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu, milletinin onu nasıl gönülden Atatürk yaptığını anlamanız için birinci elden acilen okumanız gerekmektedir.

Nutuk bir kitaptan öte ödevdir.

Türk evladı, kanma sakın yalana!
Kanma sakın Atatürk Düşmanlarına!!
Araştır....!
Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüne kulak ver!!!;

"Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır"

Bu Cumhuriyet hepimizin Unutma..!

Kulak ver Gençliğe Hitabe'ye;

"(...)Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"
#30737229

~Mustafa Kemal Atatürk

*

Ey Şanlı Komutan! Ulu Önder! Milli Şef! Mareşal! Başbuğ! Başkomutan! Reis-i Cumhur! Gazi! Mustafa! Kemal! Atatürk.....!

Gösterdiğin YOLDA,

Durmadan ve 'KARARLILIKLA' YÜRÜYECEĞİMİZE,

AND İÇERİZ!!!!!

Yolun; YOLUMUZDUR...!

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE.....!

Ruhun Şad Olsun Büyük Komutan...!