1000Kitap Logosu

Hocaefendi

Osman Nuri Topbaş HocaEfendi
Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmede buyurduğu vechile, yakîn (ölüm) gelinceye kadar kulluk hâlinde bulunmamızı ve müslümanlar olarak can verebilmemizi ihsân eylesin. İsraftan uzak bir ömür sürerek, iç ve dış âlemimizde îtidâl ve muvâzeneyi ikâme edebilmemizi ve lutfettiği zaman nîmetini hayr u hasenâtla tezyîn edebilmemizi cümlemize nasîb eylesin! Âmîn!.
2
"Hepimiz bir ekin gibiyiz her ekinin bir bahçıvanı vardır bizim baş bahçıvanımız da Rasulullah ﷺ dir. Öyle bir ekin olacağız ki bahçıvanımızı sevindireceğiz..." Salih Topçu Hocaefendi 🍁
11