Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
...mazide şükrünü eda etmediğin nîmetlerin şükrünü kaza etmek lâzımdır.

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 117 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 117 - rnk)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
Nimetin lezzeti içinde, o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile düşünüp, lezzeti birden yüz derece yapabilirsin.

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 115 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 115 - rnk)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
...nîmetin devamı, nîmetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekâsı, lezzetten daha lezizdir. Cennet'te devam, Cennet'in fevkindedir ve hâkeza...
Ve keza, bütün nîmet hazinelerini açmak salâhiyetinde olan nîmet-i îmana vesile olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dahi öyle bir nîmettir...

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 111 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 111 - rnk)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
Allah'ım! Şükür ve hamd edenlerin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e (s.a.v), onun bütün Âl ve Ashabına salât ve selâm eyle. Amin

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 94 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 94 - rnk)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
Şükrün mikyası; kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir...
Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir.

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 90 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 90 - rnk)
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

"...Evet bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisad vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en a'lâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir..."

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said NursîRamazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor

İktisad, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa:

Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki: Bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş; cesedine batıyor, kanatıyor. Hâtem ona dedi: "Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beş kuruşluk bu çalı yüküne bedel, beş yüz kuruş alırsın." O muktesid ihtiyar demiş ki: "Ben, bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hâtem-i Tâî'nin minnetini almam." Sonra, Hâtem-i Tâî'den sormuşlar:

"Sen kendinden daha civanmerd, aziz, kimi bulmuşsun?" Demiş: "İşte o sahrada rast geldiğim o muktesid ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmerd gördüm."

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said NursîRamazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî
meltem şen, bir alıntı ekledi.
 20 saat önce

Periferi ülkeler tarafından laissez-faire'e bakış
Yugoslavya'nın Dışişleri Bakanı Vojislav Marinkoviç, müzakereler sırasında başarısızlığın nedenlerini sıraladı. Ona göre, laissez-faire iktisatçıları ekonomik dengenin serbest ticaretle tekrar kurulacağını ummuşlardı. Oysa serbest ticaret yalnızca gelişmiş ülkelere hizmet ediyordu. Yoksul tarım ülkeleri, denizaşırı rakipleriyle nasıl rekabet edebilirdi? Himayeci gümrük tarifelerinin dayatılması irrasyoneldi ve dünya ticareti için tehdit oluşturuyordu. Peki zor durumdaki ülkeler için akla yatkın başka çözümler var mıydı?
"...Siz onları gelecekteki felaketlerle tehdit ediyorsunuz; oysa onlar felaketi zaten yaşıyor." (Carr, 1964: 58)

20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, Ivan T. Berend (Sayfa 78 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, Ivan T. Berend (Sayfa 78 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
Dün 02:37 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi
...netice-i hilkat-i âlemin en mühimmi, şükürdür.
...şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi, şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en âlâsı, şükürdür.

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 85 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 85 - rnk)
Abdullah Okur, bir alıntı ekledi.
 Dün 02:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şükür Risalesi - Sure-i Rahman'da 31 defa şu ayet geçiyor.
Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz?
(Rahman Suresi:13,16,18,21,23,25...,75,77)

Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 84 - rnk)Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 84 - rnk)