Ne Iğdır'ın ne Kars'ın nerede olduğunu biliyor- dum. Ama geri aldığımızı duyduğumda buralar hep benim evimmiş gibi seviniyordum.
“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için cuma gününün özellikle seçildiğini belirtebiliriz. Saltanat ve Hilafeti kurtarmak ve vatanı düşmandan temizlemek amacıyla tarihi, milli ve dini bir havaya da itina gösterilmiştir. Cuma namazını takiben dualar eşliğinde Hacı Bayram Camii'nden bugünkü meclis müzesine gelindi. Burası İttihat ve Terakki Kulübü'ydü; Meclis olarak hazırlanmıştı, sıralar bile civardaki okullardan getirilmişti. Mütevazı bir binada yeni Türkiye Devleti adı ve sanıyla aslında kurulmuştu."
Reklam
Elalem kimdi bilmiyordum, ama her kimse annem ondan çok korkuyordu.
"Birinci Dünya Savaşı'nda biz bir vatan ve millet olduğumuzu ispat ettik. Vatan için savaşan, millet için ölen insanlar her yerde yoktur. Uzun savaşlarda gençlerimiz, zanaatkârlarımız, çiftçilerimiz, eli ayağı tutan herkes şehit oldu."
Gece uyurken "Hani babam iki metreydi, abim yalan söylemiş," diye sayıkladı. Abisi yalan söylememişti oysa, bacaklarının yarısını cephede bırakmıştı babaları. Savaştan cepheye gittiği gibi dönen kimse yoktu.
Onlar cephede savaşıyorlar, biz burada. Bütün memleket savaşta. Senin çıplak ayağında savaş, aç karnın da savaş.
Reklam
Bazen öyle olur, birileri güler, sen neye güldüklerini anlamazsın ama onlarla birlikte sen de gülmeye başlarsın.
Batılılaşma dönemimiz ulusalcılık olayıyla birlikte yürümektedir. Son Roma İmparatorluğu olan Osmanlı camiası (Pax Ottomana) ulusalcı hareketlerle aşınmaktaydı.
Şu anda dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz. 2023’te, hede?lendiği gibi ilk 10’a girebilir miyiz sizce? Bu tempo ve örgütle giremeyiz. Çünkü yükselmek gittikçe güçleşiyor. Zirveye doğru ilerledikçe, yükselmek güçleşiyor. Ben 10 sene sonra bu yapıya ulaşabileceğimizi zannetmiyorum.
Reklam
Cehape zihniyeti?
Menderes’in 10 yıllık dönemi, Cumhuriyet tarihi içinde nasıl bir görüntü çiziyor, nasıl bir dönüşüm başlıyor? Öncelikle halkın üzerinden jandarma ve kaymakam baskısı kalkıyor. Şikâyet durumunda kaymakam haksız bulununca cezalandırılıyor.
Almanya’yla Versailles Antlaşması yapıldı; bu aslında 1871’de Sedan’da alınan yenilginin bir intikamıydı. Aynı yerde Alman İmparatorluğu ilan edilmişti ve o zamanın Fransa’sını dize getirmişti; bunun intikamı gene burada alındı.
Fakat dik kafalı ve eleştiren zabitin sevilmemesi genel bir durumdur. Enver Paşa’nın Gelibolu müdafaası sonrası, Harp Mecmuası’na Mustafa Kemal’in fotoğrafının konulmasını istemediği doğrudur. Fakat Harp Mecmuası’nın kapağına fotoğrafı koyulmayan bir diğer kişi de Şehzade Osman Fuad Efendi’dir ki kendisi Hava Kuvvetleri’nin kurucusudur ve hanedandandır. Buradan anlayabiliriz ki temayüz eden kurmayı ve zabiti sevmezler.
İttihat ve Terakki bir talebe cemiyeti olarak Tıbbiye’nin bahçesinde kuruldu. Kuruluşu bir tesadüf değildir çünkü yemin eden kurucular muhtelif etnik gruplardandı. Osmanlı’da Müslümanlık başat ve ayırıcı bir faktördür.
Zaten Beyoğlu’nda İgnatiyev’i sevmezler ve bu olaydan önce de ona “Monteur Pacha”, yani “Yalancı Paşa” gibi lakaplar takarlar. Midhat Paşa da bu işe katılmakla çok kredi kaybetmiştir.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.