Mamostee, bir alıntı ekledi.
22 May 01:55

Değişmeyen bir şeyin sürekli değişen bir şeyi belirlemesi düşünülebilir mi?

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef StalinAnarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin
Koray Aker, bir alıntı ekledi.
17 May 03:05

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadelede Sosyal-Demokrasinin hedefi, ulusal baskı politikasına bir son vermek, onu olanaksız kılmak ve böylelikle uluslar arasındaki mücadeleyi ortadan kaldırmak, onu köreltmek ve asgariye indirmektir.

Marksizm ve Ulusal Sorun, Josef StalinMarksizm ve Ulusal Sorun, Josef Stalin
Mamostee, bir alıntı ekledi.
30 Nis 01:48

"Varolan ne varsa... Yalnızca, herhangi bir hareket sayesinde var olmakta ve yaşamaktadır... Bizler, üretici güçlerin geliştiği, toplumsal ilişkilerin yıkıldığı sürekli bir hareketin içinde yaşıyoruz..."
K. Marx

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef StalinAnarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
27 Nis 13:38 · Kitabı okudu

"Bu nedenle, devlet, ta sonsuzluktan beri vardı denemez. Hiç bir devlet veya devlet gücü kavramına sahip olmayan, devletsiz yürüyebilen toplumlar var olmuştur. Toplumun sınıflara ayrılmasını zorunlu kılan iktisadi gelişmenin belli bir aşamasında. devlet de bir zorunluluk oldu Şimdi üretimin gelişmesinde, bu sınıfların varlığının, sadece zorunluluk olmaktan çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda da, üretim için kesin bir engel haline geldikleri bir döneme hızla yaklaşıyoruz. Bu sınıflar, bir zamanlar nasıl doğdularsa, aynı biçimde, kaçınılmaz olarak, yok olacaklardır. Devlet de, kaçınılmaz olarak onlarla birlikte yok olur. Üreticilerin özgür ve eşit birliği temeli üzerinde, üretimi yeniden örgütleyen toplum, bütün devlet mekanizmasını, layık olduğu yere atacaktır - eski eserler müzesine, çıkrık ve tunç baltanın yanına.

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
27 Nis 13:35 · Kitabı okudu

" İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. "

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları, Karl Marx)Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları, Karl Marx)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
27 Nis 13:34 · Kitabı okudu

Diyalektik bize dünyadaki hiç bir şeyin öncesiz ve sonsuz olmadığını, dünyadaki her şeyin geçici ve değişken olduğunu anlatır; doğa değişir, toplum değişir, alışkanlıklar ve gelenekler değişir, adalet kavramları değişir, gerçeğin kendisi değişir - işte bunun için diyalektik, her şeye eleştirici [bir gözle] bakar; işte bunun için değişmez olarak konan bir gerçeğin varlığını yadsır. Bunun sonucu olarak, "bir kere keşfedilince, sadece ezberlenmesi gereken" soyut, "dogmatik sözleri" de reddeder.

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
27 Nis 13:33 · Kitabı okudu

Evrim, devrimi hazırlar ve ona zemin yaratır; devrim, evrim sürecini tamamlar ve onun daha ileri faaliyetini kolaylaştırır.

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları)
bhmflzf ( Mehmet ), bir alıntı ekledi.
27 Nis 13:32 · Kitabı okudu

"Dünyadaki her şey hareket halindedir... Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker."

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları, Karl Marx)Anarşizm mi? Sosyalizm mi?, Josef Stalin (Kalıt Yayınları, Karl Marx)