Adı:
Adalet Kitabı
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
408
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055200572
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Adalet Kitabı, dünyanın en köklü geçmişine sahip milletlerinden olan Türklerin, adâlet anlayışını, idare geleneklerinde bu anlayışın yerini, tarihî süreçte yaşanan değişim ve dönüşümleri, yüzyıllar içinde teşekkül eden önemli hukuk ve adâlet kurumlarını inceleyen araştırmalardan bir demet sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eserlerin seçiminde, kronolojik bir bütünlük sağlanmaya çalışılmış, hukuk ve adâlet tarihimizin önemli meselelerinin incelendiği çalışmalara özellikle yer verilmiştir.

Bu kitap; İslamiyet'ten önce ve sonra Türk devlet geleneği ve bu gelenek içinde hukuk ve adâletin yerinin anlaşılması, Türklerde köklü bir hukukî geleneğin olduğunun ispatlanması, Osmanlı yargı sisteminin ve terminolojisinin anlaşılması ve geçirdiği dönüşümlerin değerlendirilmesi, yargı kurumlarının incelenmesi açısından geçmişten günümüze geniş bir tarihi yelpazede Türk hukuk ve adâlet tarihini sunmak üzere hazırlanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
408 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Kitaba geçmeden önce belirtmem gereken önemli birkaç husus var.

1. Kesinlikle her hangi bir gruba ya da bir düşünce akımına bağlı değilim. Yazacaklarım bundan öncekilerde de olduğu gibi şahsi düşüncelerimi paylaşmaktan ibarettir.

2. Kesinlikle bir grup ya da zümrenin söylenenlerden yarar veyahut zarar görmesi de amaçlanmamaktadır.

3. İki yönlü kitap okuyorum.
a) Herkesin okuduklarını (başta klasikler olmak üzere) okuyorum. Çünkü genel düşünce dünyası hakkında fikir sahibi olmak istiyorum.
b) Kendi seçtiklerimi okuyorum. Burada da amacım sürünün parçası olmayıp kendi bilincimi geliştirebilmek.

Kitap, Halil İnalcık Hocanın (Prof. Dr.) kaleme aldığı çok değerli bir eser. Kendisi akademik çalışmalarıyla sadece eğitim dünyasına katkıda bulunmamış aynı zamanda bu eserlerle hepimize geçmişimize dair çok gerekli ve değerli bilgiler sunmuştur.
Öncelikle bu kitap bir masal değildir. Ayrıca kurgu da değildir. Akademik bir çalışma olmasına rağmen akademik sıkıcılığı da yoktur.

Biz Türkler dünyanın en köklü geçmişine sahip milletlerinden biriyiz. Her zaman bir devletimiz oldu. Bu devletlerin de belirli kanunları vardı elbette ki. Bu kitap bu kanunları ve hukuk sürecimizi İslamiyet’ten önce ve sonrası da dâhil olmak üzere kronolojik bir sıralama içerisinde bize sunmaktadır.
Kitapla ilgili algımı geliştiren çok hoş bir detayı paylaşmak istiyorum. Tabii bunun gibi daha niceleri var içinde.
Hepimiz biliyoruz Osmanlı ‘Şer'i ve Örfi’ hukukla yönetilmekteydi. Tarihle arası çok çok iyi biri olarak benim aklımda neden Osmanlı’da hep şerri hukukun önde gittiği düşüncesi kalmıştır bilemiyorum. Fakat delillerle görüyorsunuz ki aslında Türk Devletlerinin hepsinde olduğu gibi Osmanlı’da da çok köklü bir devlet geleneği vardır. Osmanlı’da dâhil kesinlikle bu gelenek geri plana atılmamıştır. Ayrıca genel itibariyle halkta da örfi hukukun (özellikle köylerde, ki o zamanlar halkın beşte dördünden fazlası köylerde yaşamaktadır) uygulandığı görülmektedir.

Bir de şu detayı mutlaka paylaşmalıyım. İslam devletlerinde başlarda din eksenli, dinin hâkim olduğu bir sistem işlerken zamanla devlet genişleyip büyümüştür. İki dairenin varlığını kabul edersek, bunlardan birincisi ‘din’ ikincisi ‘devlet’ dairesidir. Zaman geçtikçe devlet dairesi, din dairesini yutmuştur. Şöyle ki; başlarda kendi başına hareket eden, bağımsız ve kendi geçimini kendi sağlayan büyük âlimler varken, sonraları Şeyhülislam gibi bir din başkanı olmuş ve bu din başkanı sarayın memuru haline gelmiştir. Ayrıca ondan alınan fetvalarla yapılacak eylemin halk nazarında da kabul görmesi epey kolaylaştırılmıştır. Yani (maalesef) din, toplum üzerinde tahakküm kurmaya yarayan bir araç olmuştur.

Benim söylemek istediklerim bu kadar. Çok daha fazlası kitaptadır. İyi bir okuma diliyorum.
Alp Arslan'ın Malazgird meydan muharebesine başlamadan evvel beyazlar giyinmesi ve atının kuyruğunu bağlaması,eski Şâmanî ananelerinin devamını kat'iyetle göstermektedir.
Halil İnalcık
Sayfa 76 - Yeditepe
Mecelle'nin hazırlanması sırasında Ahmet Cevdet Paşa, gerek batıcılar, gerekse tutucular tarafından çalışmaları engellenmek amacıyla, çeşitli vilayetlere sürülmüş ise de, her defasında bir yolunu bulup, görevinin başına dönmüştür.
Halil İnalcık
Sayfa 280 - Yeditepe Yayınevi
Yasa ve yasak tabirlerinin tarih sahnesine ilk defa Cengiz Han ve Moğollarla birlikte ortaya çıkmış olup XIII. asrın ortalarından itibaren Türkçeye girdiği şeklindeki müteârife reddolunarak;Kültegin kitabesindeki 'öd Tengri yasar' ibaresini doğru okunmuş kabul ettiğimiz taktirde, yasa-yasak tabirinin, ilk kez Orhun Âbideleri'nde görüldüğü, eskiden beri kullanıldığı ve ''yasamak'' kökünden geldiği vurgulanmıştır.
Halil İnalcık
Sayfa 47 - Yeditepe
Hangi bey memlekette adil kanun koydu ise o, memleketini tanzim etmiş ve gününü aydınlatmıştır.
Halil İnalcık
Sayfa 28 - Yeditepe

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Adalet Kitabı
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
408
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055200572
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Adalet Kitabı, dünyanın en köklü geçmişine sahip milletlerinden olan Türklerin, adâlet anlayışını, idare geleneklerinde bu anlayışın yerini, tarihî süreçte yaşanan değişim ve dönüşümleri, yüzyıllar içinde teşekkül eden önemli hukuk ve adâlet kurumlarını inceleyen araştırmalardan bir demet sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eserlerin seçiminde, kronolojik bir bütünlük sağlanmaya çalışılmış, hukuk ve adâlet tarihimizin önemli meselelerinin incelendiği çalışmalara özellikle yer verilmiştir.

Bu kitap; İslamiyet'ten önce ve sonra Türk devlet geleneği ve bu gelenek içinde hukuk ve adâletin yerinin anlaşılması, Türklerde köklü bir hukukî geleneğin olduğunun ispatlanması, Osmanlı yargı sisteminin ve terminolojisinin anlaşılması ve geçirdiği dönüşümlerin değerlendirilmesi, yargı kurumlarının incelenmesi açısından geçmişten günümüze geniş bir tarihi yelpazede Türk hukuk ve adâlet tarihini sunmak üzere hazırlanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Fötr Şapkalı Kadın
  • Ali Rıza MALKOÇ
  • DPWW
  • Bey Böyrek
  • Fehime ERGÜN
  • ukulele
  • Ali Talip Yücel
  • Armağan
  • Kassandra
  • Bora Harut

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (3)
9
%33.3 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%16.7 (1)