Ardavirafname (Cennet, Araf ve Cehennem)

·
Okunma
·
Beğeni
·
502
Gösterim
Adı:
Ardavirafname
Alt başlık:
Cennet, Araf ve Cehennem
Baskı tarihi:
13 Kasım 2017
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059460330
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pinhan Yayıncılık
Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf'ın öteler dünyasına seyahatini yani cennet, araf ve cehennem seferini konu alan bir eserdir. Okur, eser boyunca fizik ötesi evrende iyilikleri karşılığında ödüllendirilmiş gruplar ile, işledikleri suçlardan dolayı türlü türlü dayanılmaz cezalara çarptırılmış toplulukları tıpkı görür gibi olur. Eserin özellikle bu yönü, Zerdüşt inanırları arasında yaygın olarak okunması ve değer kazanmasını sağlamıştır. Değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine tercüme edilen Ardavirafnâme, yer verdiği konular, Pehlevice dil ve yazı özelliklerinin yanı sıra; dini, tarihi ve dilbilim konusundaki ayrıntıları açısından da doğubilimciler tarafından önemsenmektedir. Eserin bir diğer önemli özelliği de Sâsânîler çağından günümüze kadar gelmeyi başarmış alanındaki tek eser olmasıdır. Ardâvîrâf’ın ruhuyla gerçekleştirdiği bu kutsal yolculuk ardından anlattıkları, birtakım farklılıklarla İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in miraç yolculuğunda gördükleriyle benzerlikler de gösterir.
200 syf.
·9/10
Dante'nin "İlahi Komedya"sından hemen hemen bin yıl kadar önce kaleme alınan bu eserde mecusi din adamı Ardaviraf'ın Cennet, Cehennem ve Araf'a yaptığı yolculuk anlatılıyor. Bu iki eser arasında bazı çarpıcı benzerlikler bulunması Dante'nin bu eseri okumuş olabileceği düşüncesini uyandırıyor. Eserin büyük bölümü Cehennem'e ve oradaki günahkarların durumuna ayrılmış. Akıl ve tahammül sınırlarını zorlayan işkence tasvirleri yer alan Cehennem bölümü gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Cennet ve Araf'tan oldukça kısa bahsedilmiş. Cennettekiler güzel giysiler giyinmiş, altın takılar takınmış, aydınlıklar ve büyük bir mutluluk içinde tasvir edilirken; günah ve sevapları eşit olduğu için Araf'ta kalanlar kıyamete kadar ayakta bekleme ve cehennemdeki işkencelere göre daha hafif olan çok soğuk ve çok sıcak hava değişimleri ile cezalandırılmışlar. Sonuç olarak bu eseri Dante'nin "İlahi Komedyası"na hayranlık duyanlar ve eski İran inanışlarına ilgi duyanlar beğenecektir.
200 syf.
Büyük İskender, Anadolu başta olmak üzere o günkü dünyanın büyük bölümüne sahip olan Perslerin üzerine yürüyüp imparatorluğu yerle bir ettiğinde, Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta ve Zend’i de yakarak ortadan kaldırmıştı. Aradan geçen zaman, kutsal kitapsız kalan İranlıları şüpheye düşürmüş, günah ile sevabı ayıramaz hale gelmişlerdi. Üç yüz yıldır yaşama rehberlik eden kitabın, Ehrimen’in kışkırttığı İskender tarafından yok edilmesiyle kaosa düşmüşlerdi; kutsal emirler ve sözler unutulmuştu. Sonunda nasıl yaşamaları gerektiğini öğrenebilmek için “öteki dünya”ya içlerinden birini göndermeye karar vermişlerdi. Seçilmiş kişi gaipler dünyasına bir yolculuk yapacak, yaşama dair kutsal bilgiler edinip yeniden dünyaya dönecekti. Böylelikle eski huzurlu yaşamlarına kavuşabileceklerdi. İnsanların arasından sözüne güvenilir, iman sahibi yedi kişi bu sorunu çözmek için görevlendirilmişti. Seçilmiş yedi bilge, kadim sırları öğrenmesi için kimi göndereceklerini tayin etmek amacıyla Âzerfernbağ ateş tapınağında toplanmış, nihayetinde Ardâvîrâf bu yolculuğu yapacak kişi olarak seçilmişti. Yedi kız kardeşiyle evli olan Ardâvîrâf, yıkanıp paklanıp kutsal yemeklerden yedikten sonra hazırlanan yatağa uzanarak, yedi gün sürecek yolculuğa çıkabilmesi için gerekli “Goştâsp şarabı ve meng içeceği”nden üç kadeh içip derin bir uykuya dalmıştı. Kutsal Sûruş ve Tanrı Âzer’in rehberliğinde önce Araf, ardından Cennet ve nihayet Cehennem’i ziyaret etmiş, dünyadaki yaşamın nasıl sürdürülmesi gerektiği hususunda bilgiler toplamış ve Tanrı Ahura Mazda’nın da huzuruna çıktıktan sonra geri dönmeyi başarmıştı. Ardâvîrâf, döndüğünde gördüklerini kâtibe dikte ettirerek insanların da bilgilenmesini istemiştir...

Öteki dünya imgesine yapılan yolculukların en ünlüsü kuşkusuz Dante’nin gerçekleştirdiğidir; İlahi Komedya, diğerleri arasında hak ettiği övgüyü en çok alan eser olmuştur. 1265-1321 yılları arasında yaşamış olan Dante Alighieri’ye, Cehennem, Araf, Cennet adını verdiği üç bölümden oluşan eserinde cehennemde Roma’nın ünlü şairi Vergilius, cennette ise hiç unutamadığı sevgilisi Beatrice rehberlik etmektedir. Dante gittiği her yerde tarihten ünlü kişilerle karşılaşır dünyada yaptıklarının karşılığını burada nasıl aldıklarını gözler önüne serer.

Bu noktada en çok dikkati çeken Ardâvîrâfnâme ve İlahi Komedya arasındaki benzerliklerdir. Her ikisinde de ölüler âlemini iyi bilen rehberler eşliğinde yapılan yolculukta Araf, Cennet ve Cehennem ziyaret edilmiştir. Ardâvîrâf çıktığı bu yolculukta Zerdüştlerin ilk insan olduğuna inandıkları Keyûmers’le karşılaşırken, Dante’nin Adem’i görmesi benzerlikten öte anlam taşımaktadır. Dante’nin Cenneti’nde Tanrı’nın tecellisi parlak bir ışık şeklindeyken, Ardâvîrâf’ın da Ahura Mazda’yı benzer bir ışık huzmesiyle görmesi iki eser arasındaki bağlantıları ilginç kılmaktadır. Dante kendinden önce yazılmış bu metinlerden ve bilhassa da Ardâvîrâfnâme’den açık bir şekilde etkilenmiştir.

Ardâvîrâfnâme’nin önemli özelliklerinden biri, onun vahiy dinlerinden birisi olarak kabul edilmeyen bir inancın kitabı olmasıdır.

Kadim inançlarda öteki dünyanın bir nehrin ötesinde olması ve kiminde bir köprü kiminde kayık ya da kayıkçı yardımıyla geçilebilmesi ortak sembolik öğeler olarak öne çıkmakta. Bu konuda, Ardâvîrâfnâme’de yer alan Çînvâd köprüsünün İslam inancındaki Sırat köprüsü ile benzerliği de ilginç bir örnektir.

Okurken de sık sık 7 sayısının da geçmesi ayrı bir araştırma konusu tabi...
200 syf.
·5/10
Sasanileler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı ardavirat İn öteler dünyası seyahati ni yani cennet cehennem ve Araf seferini konu alan bir eser. Oldukça ilginç ancak cehennem bizlerin iğrendiği tiksindiği kuramlar üzerine işlenmiş. Gerçek cehennem azabı belki de özellikle işlenmedi. Amaç cennete gitmek değil gerçek ten iyi insanlar olmak herhangi bir karşılık beklemeden
200 syf.
·4 günde·10/10
Merak içinde yanıp tutuşup ve okuyup sükuta erdiğim peygamber ardavirafın gördüğü cennet, cehennem ve sıratı rüya yolu ile miraca çıkıp insanları uyarması için ahura Mazda tarafından yeniden dünyaya gönderilen onları uyaran öykülerden ibarettir. Böylece miraca yalnız İslam peygamberi Muhammed'in çıkmadığını görüyorsunuz. Tavsiye ederim
İslamiyet öncesinde ve özellikle Zerdüşt inanışının yaygın olduğu çağlarda Iran halkı
“yaratıcı” tarafından özel yeteneklerle donatılan ve kötülüklerden sakınan üstün kişilerin, kutsal makamlarca görevlendirilerek
“metafizik evren”e veya daha yaygın ifadesiyle “ölüler diyarı”na gittiklerine, yüce makamlarında oturan tanrılar, melekler ve diğer kutsallarla görüşüp dönüşte de dindaşları için birtakım kutsal mesajlar getirdiklerine inanmaktaydı.
Ardaviraf
Pinhan Yayıncılık
Dünyadakilere söyle: Sizler dünya hayatınızda dininizin ölçüleri ve sınırlarını aşarak ağlayıp inlemeyin, ölülerinizin ardından asla ağıtlar yakmayın, bu hoş karşılanmayan hareketleri yaptığınız oranda ölülerinizin ruhlarına kötülük yapmış, onlar için dayanılması güç zorluklar çıkarmış olursunuz.
Ardaviraf
Sayfa 102 - e-kitap
Ardâvîrâf rüyada ya da ruhani bir yolculukla cennet-araf- cehennemi ölmeden gören ilk kişi, Ardâvirâfnâme ise bu konuda yazılmış en eski kaynaktır. Bu bakımdan Dante'nin yüzlerce yıl sonra yazdığı ünlü eseri İlahi Komedya yer yer Ardâvirâfnâme'yi çağrıştırır.
Ardaviraf
Sayfa 202 - e-kitap
İlk söz şu olmalı; açlara ve susamışlara önce yemek sunulmalı, sonra onlara sorular sorulmalı ve iş verilmeli.
Ardaviraf
Sayfa 85 - e-kitap
Dinsel geleneklerde yeryüzü hayatına geçici bir değer yüklenir. Buna göre dünya hayatı geçici, yalancı ve sahtedir. Buradaki yaşantı gaye olabilecek ya da hedef seçilebilecek kadar değer taşımaz.
Ardaviraf
Sayfa 14 - e-kitap
Büyük İskender’in İran’a saldırısının ardından, özellikle Zerdüşt dinsel kaynakları ve din adamlarının sayısının hissedilir ölçüde azalması yüzünden Zerdüşt inanışında baş gösteren zayıflama ve güç kaybını durdurmak, dinin asıl şeklini kaybolmaktan kurtarıp gerçek dinsel inanışları güçlendirerek toplumdaki dinsel kargaşaya son vermek amacıyla din adamlarının önderliğinde bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu toplantıların sonucunda Mezdiyesnâ inanırları, içlerinden birinin metafizik evrene giderek inançlarını güçlendirip dinsel değerlerini yeniden canlandıracak birtakım mesajlar getirmesini istemişlerdi. Bu amaçla seçilen Ardaviraf fizikötesi âlemlere giderek cennet, cehennem ve arafı gezdikten sonra gerçek din bilgileriyle dönmüş, anlattıklarının yazıya aktarılmasıyla da Ardâvîrâfnâme doğmuştur.
Ardaviraf
Sayfa 22 - e-kitap

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ardavirafname
Alt başlık:
Cennet, Araf ve Cehennem
Baskı tarihi:
13 Kasım 2017
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059460330
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pinhan Yayıncılık
Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf'ın öteler dünyasına seyahatini yani cennet, araf ve cehennem seferini konu alan bir eserdir. Okur, eser boyunca fizik ötesi evrende iyilikleri karşılığında ödüllendirilmiş gruplar ile, işledikleri suçlardan dolayı türlü türlü dayanılmaz cezalara çarptırılmış toplulukları tıpkı görür gibi olur. Eserin özellikle bu yönü, Zerdüşt inanırları arasında yaygın olarak okunması ve değer kazanmasını sağlamıştır. Değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine tercüme edilen Ardavirafnâme, yer verdiği konular, Pehlevice dil ve yazı özelliklerinin yanı sıra; dini, tarihi ve dilbilim konusundaki ayrıntıları açısından da doğubilimciler tarafından önemsenmektedir. Eserin bir diğer önemli özelliği de Sâsânîler çağından günümüze kadar gelmeyi başarmış alanındaki tek eser olmasıdır. Ardâvîrâf’ın ruhuyla gerçekleştirdiği bu kutsal yolculuk ardından anlattıkları, birtakım farklılıklarla İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in miraç yolculuğunda gördükleriyle benzerlikler de gösterir.

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • Balodaki son vals
  • Oğuz Aktürk
  • Kahin...
  • mihrunnisa ersöz
  • imrl
  • Enes Koyun
  • Udeba
  • Hacer
  • Ertan YAVUZ
  • Esra

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (6)
9
%35.7 (5)
8
%7.1 (1)
7
%7.1 (1)
6
%0
5
%7.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0