Kitap
Ardavirafname

Ardavirafname

Cennet, Araf ve Cehennem

OKUYACAKLARIMA EKLE
8.2
29 Kişi
83
Okunma
30
Beğeni
1.364
Gösterim
208 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 5 sa. 54 dk.
Adı
Ardavirafname (Cennet, Araf ve Cehennem)
Basım
Türkçe · Türkiye · Pinhan Yayıncılık · 13 Kasım 2017 · Karton kapak · 9786059460330
Diğer baskılar
Ardavirafname
Ardavirafname
Ardâvîrâfnâme, Sasanîler döneminde yaşamış ünlü Zerdüşt din adamı Ardâvîrâf'ın öteler dünyasına seyahatini yani cennet, araf ve cehennem seferini konu alan bir eserdir. Okur, eser boyunca fizik ötesi evrende iyilikleri karşılığında ödüllendirilmiş gruplar ile, işledikleri suçlardan dolayı türlü türlü dayanılmaz cezalara çarptırılmış toplulukları tıpkı görür gibi olur. Eserin özellikle bu yönü, Zerdüşt inanırları arasında yaygın olarak okunması ve değer kazanmasını sağlamıştır. Değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine tercüme edilen Ardavirafnâme, yer verdiği konular, Pehlevice dil ve yazı özelliklerinin yanı sıra; dini, tarihi ve dilbilim konusundaki ayrıntıları açısından da doğubilimciler tarafından önemsenmektedir. Eserin bir diğer önemli özelliği de Sâsânîler çağından günümüze kadar gelmeyi başarmış alanındaki tek eser olmasıdır. Ardâvîrâf’ın ruhuyla gerçekleştirdiği bu kutsal yolculuk ardından anlattıkları, birtakım farklılıklarla İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in miraç yolculuğunda gördükleriyle benzerlikler de gösterir.
5 mağazanın 5 ürününün ortalama fiyatı: ₺20,88
8.2
10 üzerinden
29 Puan · 10 İnceleme
Tinùviel
Ardavirafname'yi inceledi.
208 syf.
·
2 günde
Dante’nin İlahi Komedya eserini okumak için seçtiğim başlangıç kitabıydı. 80 sayfalık önsözünü ve kitabın içeriğini not almıştım sizlerle de paylaşıyorum. Açıkçası bu notları okuduktan sonra kitabı okuduğunuzda çok kolay anlayacaksınız. Zaten dili oldukça sade. Tamamen kötülüğün kötülükle, iyiliğin güzelliklerle sembolize edildiği tek tanrı inanışını anlatıyor. Bizim dinimize aşırı benzer yönleri mevcut. Notlarım tamamen kitabı okurken çıkartmış olduğum notlardır. Keyifli okumalar dilerim. Zerdüştlük inanışı: (Mezdiyesna) Zerdüşt tarafından İran’da kurulan en eski tek Tanrılı inançtır. Bedenen öldükten sonra dirilip Ahura Mazda’ya çıkılacağına inanılır. Pehlevice yazılmıştır. Dört evreden oluşur; 1) İyilik ve kötülük ortaya çıkar. 2) Dünya karanlığa ve kötülüğe gömülür. 3) İyilik ve kötülük savaşında iyilik kazanır. 4) Dünyaya iyilik hükmeder. Asıl amacı, dinin gereklilikleriniyerine getirilmesi, dinin temelini güçlendirmek veetki alanını arttırmaktır. İran’da Sasani döneminde geçmektedir. Büyük İskender’in İran’ı hem dinsel hem ekonomik açıdan yıkmasından sonra hala dine inanan insanlar kurul toplama kararı alır. Bu kurulda yedi inançlı kişi seçilir ve sonrasında bir aziz belirlenerek Berzah yolculuğuna Cennet Cehennem ve Araf’ı tasvir etmeye gönderilir. Seçilen aziz kişi meng içkisini içerek Ahura Mazda’ya gönderilir. Berzah yolculuğu yedi gün yedi gece burada geçirdikten sonra dünyaya döner. Bu yolculuğu İslamiyette Hz. Muhammed (s.a.v) Miraç yolculuğuna ve Dante Alighieri’nin İlahi Komedya adlı eserine benzetilmektedir. Dünyada yapılan iyilikler gümüş, altın, mücevher güzellik gibi nitelik kazandırılarak ödüllendirilirken, yapılan kötülüklerde kötülük sınıflandırılmasına ayrılarak uygun ve en sert cezaya tabii tutulur. Metin yoğun olarak Cehennem ve cezalandırma yöntemleri üzerinde durmuştur. Yüz bir bölümden oluşur; 1-3 bölümler: Ardaviraf’ın sefer hazırlığı 4-15 bölümler: Cennet ve Araf seyahat tasvirleri 16-101 Cehennem ve günahkarların cezalarının tasvirleri 1-3. Bölümler: Zerdüşler toplanarak Ardaviraf’ı seçerler. Ona meng içkisini içirirler ve Çinvad köprüsüne gönderilmesini isterler. Ardaviraf’ın yedi kız kardeşi bu duruma karşı gelir. Çünkü onlar aynı zamanda onun eşidirler ve ölüm zamanı gelmeden gitmesini istemezler. İnanışlarında akraba evliliği çok büyük sevaptır. Ardaviraf yolculuğa hazırlandırılır ve Çeka Daiti dağına gönderilir. Artık o bir peygamberdir. 4-15. Bölümler: Öncelikle Çinvad Köprüsüne gider. Burada kutsal Suruş ve tanrı Azer ile karşılaşır. Ardaviraf’ın anlattığına göre dünyada yaşayan insanların yaptıkları, ettiği dualar, iyilikleri neyse diğer dünyada da karşılık bulur. Bu inanışa göre Ardaviraf bir kadınla karşılaşır. O kadın Ardaviraf’ın dünyada yaptığı iyiliklerin ve ettiği duaların öteki dünyada karşılık bulmuş halidir ve güzelliği ölçülemez. Çinvad Köprüsü iyi bir insansan geçerken büyür ve genişler. Kötü ise kıl kadar incecik olur. Ardaviraf geçerken genişlemiştir. (İslamiyet inanışı benzerliği, Sırat Köprüsü tasviri.) Daha sonrasında Cennet ve cehennemi görmeye gider. Günahları ve sevapları eşit olan kişilerin ayakta beklediği Araf’a varır. İnanışa göre kıyamete kadar burada bekleyeceklerdir. Yıldızlar ülkesi, Güneş ülkesi ve Ay ülkesine gider. Burası Cennetin ilk üç katıdır. Melekler ve kutsal ölümsüzlerin, din önderlerinin ruhuyla ve Behmen İmşaspend ile karşılaşır. (Mazdeizmin en büyük melekleri) sonrasında iyilerin ödüllerini, kötülerin cezalarını görmesi üzerine Ahura Mazda’dan emir alır. Kocalarına iyi davranan, ordu mensuplarını zanaatkarları, iyi ahlaklı yöneticileri, çiftçileri, sanatkarları, çobanları, öğretmenleri, bilim adamlarını, akrabasıyla evlenen kadınların makamlarına gider. Burada aslında iyi olan kişilerin ödülleri tasvir edilmiştir. Onlar altın içinde yaşarlar ve ışık saçarlar. Nurlu olarak tasvir edilirler. Altın, gümüş, mücevherlerle süslenmiş kadınları görür. Burada kocasına iyi davranan, adak sunan, şüphe ve tereddüt etmeden dinine bağlı kadınların fizikötesi evrendeki ödülünü görür. Dinsel ibadetleri yerine getirenler aydınlık içindedir. 16-52. Bölümler: Ardaviraf ırmak görür. Bu ırmak ölülerin ardından ağlayan insanların döktüğü gözyaşı nedeniyle bu kadar şiddetli akar ve doludur. İnanışa göre ölen bir kimsenin ardından ağlamak ve ağıtlar yakmak Tanrı’ya yapılan saygısızlık ve Tanrı’ya karşı gelmedir. İnsan yaradılışında ölmeye mahkumdur. Tekrar Çinvad köprüsüne (yaşayanlar ile ölülerin dünyasını ayıran köprü) gelir. Ölümden sonraki üç gece bekleme inanışını öğrenir. Burada ruhlar öldükten sonra bedenin yakınlarında bir yerde durur. Burada ilk gece hayatı boyunca konuştuklarını, ikinci gece düşüncelerini, üçüncü gece ise yaptıklarını düşünen ruhlar bulunur. Buradaki ruhlar en kötü kokuya sahip, en pörsümüş, incinmiş halde bir kadınla karşılaşırlar. Bu da dünyada yaptığı kötülükleri simgeleyen kadındır. (Dördüncü bölümde Ardaviraf güzel bir kadınla karşılaşmıştı. Bu da onun dünyada iyi bir insan olduğunu simgelemişti.) İnsanlara karşı nazik olmayan, azarlayıcı kötümser kişiler, insanların gıybetini yapanlar, hayvanları öldürüp işkence yapan, malları sadece kendisine saklayan, paylaşmayan kimseler, yalan söyleyen, saçını ateşte yakan, büyücülükle uğraşan, münafıklık yapanlar, ateş ve suya gereken saygıyı göstermeyen, çalışanlara hak ettiği ücreti vermeyen, babaları tarafından evlat kabul görmeyenler, çocuğunu aldıran kadınlar, yalancı şahitlik yapanlar, hırsızlar, helal yoldan kazanç sağlamayan yolsuzlar, hilekarlar, hayvanları aç bırakanlar, dolandırıcılar, başkasının malını kendi zimmetine geçirenler, verdiği sözü yerine getirmeyen kimseler genellikle insan bedeni, irin ve pis olan bedenleri yiyerek ya da köpekler ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak cezalandırılmıştır. 53-99. Bölümler: Tekrar Çeka Daiti dağına gider burada iniltileri, acıları ve ağlamaları duyar. Cehennemin kapısı oradadır. Azaplarla dolu dehşetsaçan ve en kötü kokulara sahip olan Cehenneme gider. Burada ruhları görür. Ruhlar o kadar fazladır ki asla birbirlerini göremezler ve tanıyamazlar. Onlara tepeden bakar. Orada tanrıları reddedenleri, insanları öldüren kişileri, kendisine işkence eden insanları, çocuğunu terk edenleri, cinsel arzusuna yenik düşen erkekleri, ölüm sonrası hayata inanmayanları, fuhuş yapan kadınları, anne ve babasını üzen kimseleri, gıybet edenleri, haksızlık edip yukarıdan bakan insanları küçümseyen kadınları, kocasını aldatan kadınları, kocasının cinsel isteğine karşılık vermeyen kadınları(!), eşcinselleri, hayvanları aç bırakıp onları dinin gerektirdiği gibi korumayanları, kocasından değilde başka erkekten hamile kalan kadınları, insanları zehirleyen, eşini aldatanları, zengin olma hırsına yenik düşenleri, cimrilik yapanları, kıskanç insanları, misafirperver olmayanları, açları doyurmayanları, çocuklarını emzirmeyen anneleri görür. Buradaki kişiler yine bedenleriyle işkence görür, insan bedenini yemek zorunda kalır ya da köpek ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalara ayrılır, kendi dışkılarını yemek zorunda kalırlar. Memesinden asılan, dilinden asılan, ters asılan insanlar görür. İnanışa göre bu insanların cezaları bu şekilde olmalıdır. 100. Bölüm: Şeytan Ehrimen’i görür. 101. Bölüm: Ahur Mazda ile konuşur ve dünyaya döner. Gördüklerini anlatıp kaleme aldırır ve kutsallaştırılır. Pehlevi dili: Sasani dönemi Batı İran dili. Meng: Fizikötesi evrene gidebilmek için uykuda tutan bir çeşit içki. Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısı. Çinvad Köprüsü: Yaşayanları ve ölülerin dünyasını ayıran köprü. Çeka Daiti Dağı: Çinvad köprüsünün girişinin olduğu yer. Avesta: Zerdüştlüğün kutsal kitabı. Tanrı Azer: Mazdeist tanrısından biridir. Ehrimen: Şeytan İranşehr: İran şehri Mezdiyesna: Tek tanrı inancına sahip olup Ahura Mazda’yı tanrı kabul eden din. Suruş: Ahura Mazda’nın emirlerini yerine getiren mesajlarını taşıyan melek. Zend: Avesta kitabını daha anlaşılır hale getirilmesi, tesfir. Mitra: Güneş Tanrısı Hordar ve Mordad: Mezdiyesna dininin iki büyük meleği. Dante Alighieri İlahi Komedya Ardaviraf Nimet Yıldırım
Ardavirafname
8.2/10
· 83 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
21
Cengiz Yılmaz
Ardavirafname'yi inceledi.
208 syf.
·
5 günde
·
Puan vermedi
Dante’nin ilahi komedyasını yazarken etkilendiği arifin eseri. "Ardavirafname" Nimet Yıldırım'ın yaklaşık 50 sayfalık bir sözlük ve 80 sayfalık bir giriş ile okuyucuya mazdeizm nedir, ardaviraf kimdir, bu inanç sisteminde iyilikler kötülükler nelerdir gibi çeşitli konularda ve okurun önceden bilmesi gereken bazı kavramlarla ilgili kapsamlı bilgilerle Türkçe'ye çevirerek sunduğu eser. MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 3 büyük Pers İmparatorluğu'nun dini olan, içerisinde düalist ve Eskatolojik inanışın ilk örneklerini barındıran, dünyanın en eski tek tanrıcı vahiy dini Zerdüştçülük olarak bilinir. Ardavirâfnâme Sasanîler döneminde yaşamış ünlü zerdüşt din adamı Ardavirâf’ın cenneti de içine alan öteler dünyasına seyahatini, cennet, cehennem, berzah seferini konu alan pehlevice kaleme alınmış son derece önemli bir eserdir. Ardavirâf, pehlevî rivayetlerinden anlaşıldığı kadarıyla bilge din adamları arasında yer almaktadır. Farsça kaynaklarda onun peygamber olduğundan da söz edilmiş. İslam inanışındaki birtakım değerlerle benzerlik göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Dil özelliklerinin yanı sıra dini ve tarihi önemi de oldukça büyük. Ardavirafname ise bozulan ve/veya unutulan dini bilgileri yenilemek için yazılmış bir metindir. Edebi olmaktan çok dini kaygılar gütmesini dikkate alırsak eseri İslam peygamberi Muhammed'in miracı ile karşılaştırmak daha isabetli olur. Oldukça garip günahlar ve cezalar içeren bu inanç sisteminde çinvad köprüsü olarak geçen kavram aslında oldukça tanıdıktır. Nimet Yıldırım şöyle tanımlar: "çînvâd köprüsü: Ardâvîrâf'ın fizik ötesi evrene yaptığı seyahatin ilk durağı ve geçtiği ilk aşama çînvâd köprüsüdür. Mazdeist inanışta bütün ölülerin ruhları bu köprüden mutlaka geçecektir. Bu ilginç geçit, iyiler için yirmi yedi metre genişletilirken, kötüler için kıldan ince kılıçtan keskin diye nitelenen bir yapıda olacaktır." İlginç günahlar ve cezalar var , en garibime giden ikisini aşağıya alıntılıyorum: "83. bölüm Daha sonra bir kadının ruhunu gördüm. Kendi bedeninin atığı olan iğrenç görünümlü, âdet kanını ve pisliklerini yiyordu. "bu kadın ne tür bir günah işledi” diye sordum. Kutsal surûş ve tanrı azer bu soruma şöyle karşılık verdiler: "Bu, dünyada kocasından gizli olarak çok et yiyen ve başkalarına da verip yediren günahkâr bir kadının ruhudur." Daha sonra bir kadının ruhunu gördüm. Korkunç ve dehşet saçan iri bir yılan bedenine yukarı doğru tırmanıyor ve ağzından içeri giriyordu. "Bu beden ne tür bir günah işledi de ruhu böylesine ağır ve inanılmaz işkencelere dayanmak zorunda kalıyor?" diye sordum. Kutsal surûş ve tanrı azer şöyle cevap verdiler: "Bu ruh yakınlarıyla evlenme kuralına saygı göstermeyen günahkar bir kadının ruhudur."
Ardavirafname
8.2/10
· 83 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
8
Derya Yaşar
Ardavirafname'yi inceledi.
208 syf.
·
5 günde
·
Beğendi
·
6/10 puan
Berzah alemi
Ardavirâfnâme Sasanîler döneminde yaşamış Zerdüşt din adamı Ardavirâf'ın Berzah alemine seyahatini, cennet, cehennem, araf seferini konu alan Pehlevice kaleme alınmış eseridir. Büyük İskender Mısır’dan sonra ordusuyla İran'a gelerek, hükümdarı ve devletin tüm ileri gelenlerini öldürtür, dönemin yaygın dini olan Zerdüştlüğün neredeyse bütün kutsal yerlerini yakar yıktırır. İskender; Avesta ve Zend’i yakınca temel dini kaynaklarını kaybeden İrânşehr halkı, İskender'in ölümünden sonra dinlerinin kurallarını yeniden öğrenmek amacıyla Ardavirâf’ı ruhlar alemine gönderir. Zerdüşt dini inanırları, dinlerini yeniden toparlamak ve yaymak amacıyla kutlu Azerfernbağ ateşkedesinde (Zerdüştlüğün kutsal mabedi "Hz. Muhammed'in doğum alâmeti olan sönen ateş) bir toplantı yaparlar. Amaçları tanrıdan yeni vahiyler alarak halkı yeniden dine davet etmektir, bu amaçla dini bütün yedi kişi seçilir ve bu yedi seçkin kişi, oybirliği ile aralarından sağlam inançlı aziz Ardaviraf'ı kutsal yolculuk için seçerler. Ardaviraf, kutsal yolculuğa hazırlanır; yemekler yenir, şarap ve “meng” adı verilen bir içki içilir sonra da Ardaviraf tertemiz bir yatakta, yanında 7 eşi ve seçkin din büyükleri olduğu halde 7 gün sürecek rüya yolculuğuna çıkar. Ruhu Çinvâd Köprüsü’nden (sırat misali) geçtikten sonra melek Surûş ve Tanrı Azer onu Hemistekân'dan geçirir. Hemistekan; yani Araf'ta bekleyenler için soğuk ve sıcak hava değişimi dışında herhangi bir ceza ya da ödül verilmeyecektir. Ardaviraf, önce cennetin tabakalarını tek tek gezip en kutsal tanrı olan Ahura Mazda makamına çıkar daha sonra cehennemin katlarını görür. Günahkarların yaptıkları karşılığında verilen cezaları nasıl çektiklerini izler. Yedi gün yedi gece boyunca süren bütün bu geziden sonra melek Surûş ve Tanrı Azer onu yine nurlar içindeki Ahura Mazda huzuruna getirir. Ahura Mazda, Ardavirâf'a “insanlara gördüklerini anlatmasını cehenneme düşmemek için din üzerine olup doğru yoldan gitmelerini” söylemesini emreder. Ardavirâf, fani dünyaya döndüğünde bu gördüklerini anlatır ve bilge bir katip tüm anlatılanları yazıya geçirir. Ardâvîrâfnâme” eseri sayesinde Zerdüşt inanışının önemli bilgileri unutulmaktan kurtulmuştur. Ardavirâfnâme, 101 bölümden oluşur. 1-3. bölümler öteler alemine yapılacak yolculuk hazırlıklarını, 4-15. bölümler Ardavirâf’ın seyahat süresince gözlemleri, Cennet ve Berzah tasvirlerini, 16-101. bölümler Cehennem ve günahkarların çektikleri cezaların tasvirlerini anlatmaktadır. Ardavirâfnâme; ölümden önce rüyada ruhi bir seyahatle cennet ve cehennemi gezme konusunda yazılmış en eski kaynaktır.
Ardavirafname
8.2/10
· 83 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
12
Fulya Serbes
Ardavirafname'yi inceledi.
200 syf.
Büyük İskender, Anadolu başta olmak üzere o günkü dünyanın büyük bölümüne sahip olan Perslerin üzerine yürüyüp imparatorluğu yerle bir ettiğinde, Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta ve Zend’i de yakarak ortadan kaldırmıştı. Aradan geçen zaman, kutsal kitapsız kalan İranlıları şüpheye düşürmüş, günah ile sevabı ayıramaz hale gelmişlerdi. Üç yüz yıldır yaşama rehberlik eden kitabın, Ehrimen’in kışkırttığı İskender tarafından yok edilmesiyle kaosa düşmüşlerdi; kutsal emirler ve sözler unutulmuştu. Sonunda nasıl yaşamaları gerektiğini öğrenebilmek için “öteki dünya”ya içlerinden birini göndermeye karar vermişlerdi. Seçilmiş kişi gaipler dünyasına bir yolculuk yapacak, yaşama dair kutsal bilgiler edinip yeniden dünyaya dönecekti. Böylelikle eski huzurlu yaşamlarına kavuşabileceklerdi. İnsanların arasından sözüne güvenilir, iman sahibi yedi kişi bu sorunu çözmek için görevlendirilmişti. Seçilmiş yedi bilge, kadim sırları öğrenmesi için kimi göndereceklerini tayin etmek amacıyla Âzerfernbağ ateş tapınağında toplanmış, nihayetinde Ardâvîrâf bu yolculuğu yapacak kişi olarak seçilmişti. Yedi kız kardeşiyle evli olan Ardâvîrâf, yıkanıp paklanıp kutsal yemeklerden yedikten sonra hazırlanan yatağa uzanarak, yedi gün sürecek yolculuğa çıkabilmesi için gerekli “Goştâsp şarabı ve meng içeceği”nden üç kadeh içip derin bir uykuya dalmıştı. Kutsal Sûruş ve Tanrı Âzer’in rehberliğinde önce Araf, ardından Cennet ve nihayet Cehennem’i ziyaret etmiş, dünyadaki yaşamın nasıl sürdürülmesi gerektiği hususunda bilgiler toplamış ve Tanrı Ahura Mazda’nın da huzuruna çıktıktan sonra geri dönmeyi başarmıştı. Ardâvîrâf, döndüğünde gördüklerini kâtibe dikte ettirerek insanların da bilgilenmesini istemiştir... Öteki dünya imgesine yapılan yolculukların en ünlüsü kuşkusuz Dante’nin gerçekleştirdiğidir; İlahi Komedya, diğerleri arasında hak ettiği övgüyü en çok alan eser olmuştur. 1265-1321 yılları arasında yaşamış olan Dante Alighieri’ye, Cehennem, Araf, Cennet adını verdiği üç bölümden oluşan eserinde cehennemde Roma’nın ünlü şairi Vergilius, cennette ise hiç unutamadığı sevgilisi Beatrice rehberlik etmektedir. Dante gittiği her yerde tarihten ünlü kişilerle karşılaşır dünyada yaptıklarının karşılığını burada nasıl aldıklarını gözler önüne serer. Bu noktada en çok dikkati çeken Ardâvîrâfnâme ve İlahi Komedya arasındaki benzerliklerdir. Her ikisinde de ölüler âlemini iyi bilen rehberler eşliğinde yapılan yolculukta Araf, Cennet ve Cehennem ziyaret edilmiştir. Ardâvîrâf çıktığı bu yolculukta Zerdüştlerin ilk insan olduğuna inandıkları Keyûmers’le karşılaşırken, Dante’nin Adem’i görmesi benzerlikten öte anlam taşımaktadır. Dante’nin Cenneti’nde Tanrı’nın tecellisi parlak bir ışık şeklindeyken, Ardâvîrâf’ın da Ahura Mazda’yı benzer bir ışık huzmesiyle görmesi iki eser arasındaki bağlantıları ilginç kılmaktadır. Dante kendinden önce yazılmış bu metinlerden ve bilhassa da Ardâvîrâfnâme’den açık bir şekilde etkilenmiştir. Ardâvîrâfnâme’nin önemli özelliklerinden biri, onun vahiy dinlerinden birisi olarak kabul edilmeyen bir inancın kitabı olmasıdır. Kadim inançlarda öteki dünyanın bir nehrin ötesinde olması ve kiminde bir köprü kiminde kayık ya da kayıkçı yardımıyla geçilebilmesi ortak sembolik öğeler olarak öne çıkmakta. Bu konuda, Ardâvîrâfnâme’de yer alan Çînvâd köprüsünün İslam inancındaki Sırat köprüsü ile benzerliği de ilginç bir örnektir. Okurken de sık sık 7 sayısının da geçmesi ayrı bir araştırma konusu tabi...
Ardavirafname
8.2/10
· 83 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
2