Can-ı Candır (Hz. Ahmed Muhammed Mustafa)

·
Okunma
·
Beğeni
·
554
Gösterim
Adı:
Can-ı Candır
Alt başlık:
Hz. Ahmed Muhammed Mustafa
Baskı tarihi:
1 Ağustos 2012
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055902186
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nefes Yayıncılık
"Cân-ı candır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa
Tende hem rûh-i revânımdır Aliyyü'l Murtazâ"

Resulullah'tan evvel zuhura gelmiş şu mevcudattan muradın 'Ruh-i Muhammedî' olduğunu anlatan, Ken'an Rifai'nin bu dizeleri kitabın özünü vermektedir. Bilgelik dünyamızın seçkin sîmâsı Saygıdeğer Cemâlnur Sargut hanımefendinin irfan ve aşk aynasına yansıyan Hakîkat-ı Muhammediyye'nin en kapsamlı ifadesinin bir örneğini şu an elinizde tutuyorsunuz. 
Kitap; 'Kenz-i mahfi...' (gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim), 'men aref...' (Nefsini bilen Rabbini bilir) ve 'Levlake...' (Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım) sırlarına, Rahmet Peygamberi'nin (s.a.v.) mübarek şemailine, şerîf isimlerine, azîz hâtıralarına, emin oluşuna, İlâhi Hakîkat'i Zat düzeyinde, cemü'l-cem makâmında idrak edişine, ekmel düzeydeki ahlâkına, tecelligâh olarak kalbine, kâmil olarak ekmel olana katılışına, evliliklerine, şefkatine, ref'etine, ilmine, irfânına, aşkına, sadakaların en büyüğünden olarak bizatihi kendini tasadduk edişine, hicretine, Kâbe'sine, vedasına, hutbesine yapılan soluk kesici bir gezi imkânı vermektedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in (s.a.v.) 'sıradan bir elçi' olmadığını, Allah ism-i camiinin, yani Zati Hakikat'in en kamil tecelligâhı bulunduğunu bize, kusursuz biçimde anlatan Sargut'a teşekkür borçluyuz.
-Sadık Yalsızuçanlar-
(Tanıtım Bülteninden)

 
Cemalnur Sargut hocadan bir kıymetli eser daha... Peygamberimizi daha çok tasavvufi anlamada anlatan bir kitap. Bana göre, Cemalnur hocanın ismi gibi güzel tarafı eserini yazarken pek çok kaynaktan yararlanması, kendinde çok az şey katması. Kitabı okurken dip not ve kaynakları görünce anlayacak, bir çok eseri okumak yerine onlardan güzel bir derleme özeti bir arada bulunduğunuzu göreceksiniz. Biz okurlar için çok önemli, zaman kazanma ve bilgiyi hızlı bulma konusunda çok önemli bir tarz. Allah razı olsun bu yazım tarzından dolayı bizlere çok faydası oluyor yazarımızın.
ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧ َﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﻋَﻤَﻠﺎً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩَﺓِ ﺭَﺑِّﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ﴿١١٠﴾

110- De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim.
(Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor.
Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.
Her peygamberin ümmeti belirli bir kabiliyet ve idrake sahip olduğundan,ümmetler arasındaki bu farklılık dinler ve mezhepler arasındaki farklılığa sebep olmuştur.
Allahın salâtından murad, rahmettir. Melâikenin salâtı istiğfardir. Müminlerin salâtı duadır. Duadan maksat da O'na vesile istemektir.
VEDA HUTBESİ

"Ey insanlar!
Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada buluşamayacağım.

İnsanlar!
Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübârek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

Ashâbım!
Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız!

Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashâbım!
Kimin yanında bir emânet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki fâizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım fâiz de Abdülmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın fâizidir. Lâkin ana paranız size aittir.

Ashâbım!
Dikkat ediniz, câhiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Câhiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in toruni Râbia'nın kan davasıdır.

Ey insanlar!
Muhakkak ki şeytan, şu toprağınızda, kendisine tapınılmasından tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dîninizi korumak için bunlardan da sakınınız.

Ey insanlar!
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emâneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helâl kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile namusu ve şerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey mü'minler!
Size iki emânet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emânetler Allah'ın kitabı Kur'ân-ı Kerim ve O'nun Peygamberi'nin sünnetidir.

Mü'minler!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Ashâbım!

Nefsinize de zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.

Üstünlük ancak takvâda, Allah'tan korkmaktadır. Allah indinde en kıymetli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Âzâsı kesik siyahi bir köle başınıza âmir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idâre ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğul da babanın suçu üzerine suçlanamaz.

Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:

1- Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.
2- Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz.
3- Zinâ etmeyeceksiniz
4- Hırsızlık yapmayacaksınız.

İnsanlar!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?”
Sahâbe-i Kirâm birden şöyle dediler:
"Allah'ın elçiliğini îfâ ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şehâdet ederiz!”

Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) şehâdet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu.

Şâhid ol yâ Rab!

Şâhid ol yâ Rab!

Şâhid ol yâ Rab!”
Cemalnur Sargut
Sayfa 271 - Nefes yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Can-ı Candır
Alt başlık:
Hz. Ahmed Muhammed Mustafa
Baskı tarihi:
1 Ağustos 2012
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055902186
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nefes Yayıncılık
"Cân-ı candır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa
Tende hem rûh-i revânımdır Aliyyü'l Murtazâ"

Resulullah'tan evvel zuhura gelmiş şu mevcudattan muradın 'Ruh-i Muhammedî' olduğunu anlatan, Ken'an Rifai'nin bu dizeleri kitabın özünü vermektedir. Bilgelik dünyamızın seçkin sîmâsı Saygıdeğer Cemâlnur Sargut hanımefendinin irfan ve aşk aynasına yansıyan Hakîkat-ı Muhammediyye'nin en kapsamlı ifadesinin bir örneğini şu an elinizde tutuyorsunuz. 
Kitap; 'Kenz-i mahfi...' (gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim), 'men aref...' (Nefsini bilen Rabbini bilir) ve 'Levlake...' (Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım) sırlarına, Rahmet Peygamberi'nin (s.a.v.) mübarek şemailine, şerîf isimlerine, azîz hâtıralarına, emin oluşuna, İlâhi Hakîkat'i Zat düzeyinde, cemü'l-cem makâmında idrak edişine, ekmel düzeydeki ahlâkına, tecelligâh olarak kalbine, kâmil olarak ekmel olana katılışına, evliliklerine, şefkatine, ref'etine, ilmine, irfânına, aşkına, sadakaların en büyüğünden olarak bizatihi kendini tasadduk edişine, hicretine, Kâbe'sine, vedasına, hutbesine yapılan soluk kesici bir gezi imkânı vermektedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in (s.a.v.) 'sıradan bir elçi' olmadığını, Allah ism-i camiinin, yani Zati Hakikat'in en kamil tecelligâhı bulunduğunu bize, kusursuz biçimde anlatan Sargut'a teşekkür borçluyuz.
-Sadık Yalsızuçanlar-
(Tanıtım Bülteninden)

 

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • GÜNÜM ALKAN
  • Tülay Komi
  • laz cuk
  • Kader Koşal
  • Gulsum
  • Hknkpkrn
  • ışıl koçak
  • Bahar
  • Çiler
  • Esra topcu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%0
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%25 (1)
1
%0