Can-ı Candır (Hz. Ahmed Muhammed Mustafa )

6,0/10  (2 Oy) · 
7 okunma  · 
1 beğeni  · 
514 gösterim
"Cân-ı candır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa
Tende hem rûh-i revânımdır Aliyyü'l Murtazâ"

Resulullah'tan evvel zuhura gelmiş şu mevcudattan muradın 'Ruh-i Muhammedî' olduğunu anlatan, Ken'an Rifai'nin bu dizeleri kitabın özünü vermektedir. Bilgelik dünyamızın seçkin sîmâsı Saygıdeğer Cemâlnur Sargut hanımefendinin irfan ve aşk aynasına yansıyan Hakîkat-ı Muhammediyye'nin en kapsamlı ifadesinin bir örneğini şu an elinizde tutuyorsunuz.
Kitap; 'Kenz-i mahfi...' (gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim), 'men aref...' (Nefsini bilen Rabbini bilir) ve 'Levlake...' (Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım) sırlarına, Rahmet Peygamberi'nin (s.a.v.) mübarek şemailine, şerîf isimlerine, azîz hâtıralarına, emin oluşuna, İlâhi Hakîkat'i Zat düzeyinde, cemü'l-cem makâmında idrak edişine, ekmel düzeydeki ahlâkına, tecelligâh olarak kalbine, kâmil olarak ekmel olana katılışına, evliliklerine, şefkatine, ref'etine, ilmine, irfânına, aşkına, sadakaların en büyüğünden olarak bizatihi kendini tasadduk edişine, hicretine, Kâbe'sine, vedasına, hutbesine yapılan soluk kesici bir gezi imkânı vermektedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'in (s.a.v.) 'sıradan bir elçi' olmadığını, Allah ism-i camiinin, yani Zati Hakikat'in en kamil tecelligâhı bulunduğunu bize, kusursuz biçimde anlatan Sargut'a teşekkür borçluyuz.
-Sadık Yalsızuçanlar-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitaptan 7 Alıntı

Gulsum 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · 2/10 puan

Kehf suresi
ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧ َﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﻋَﻤَﻠﺎً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩَﺓِ ﺭَﺑِّﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ﴿١١٠﴾

110- De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim.
(Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor.
Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.

Can-ı Candır
, Cemalnur SargutCan-ı Candır , Cemalnur Sargut
Gulsum 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · 2/10 puan

Her peygamberin ümmeti belirli bir kabiliyet ve idrake sahip olduğundan,ümmetler arasındaki bu farklılık dinler ve mezhepler arasındaki farklılığa sebep olmuştur.

Can-ı Candır
, Cemalnur SargutCan-ı Candır , Cemalnur Sargut
Gulsum 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · 2/10 puan

Iç gözleri kör olan, vücut penceresinden penceresinden başlarını çıkarırlar.

Can-ı Candır
, Cemalnur SargutCan-ı Candır , Cemalnur Sargut
Gulsum 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · 2/10 puan

Allahın salâtından murad, rahmettir. Melâikenin salâtı istiğfardir. Müminlerin salâtı duadır. Duadan maksat da O'na vesile istemektir.

Can-ı Candır
, Cemalnur SargutCan-ı Candır , Cemalnur Sargut
Gulsum 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · 2/10 puan

Zira kul , ancak bölündüğü zaman nefsiyle ruhundan haberdar olur tekamül(gelişme) başlar.

Can-ı Candır
, Cemalnur SargutCan-ı Candır , Cemalnur Sargut