Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt 2- Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna)

·
Okunma
·
Beğeni
·
631
Gösterim
Adı:
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi
Alt başlık:
Cilt 2- Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
548
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051715865
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Baskılar:
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt II)
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi
Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü.
Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde, teolojilerinde ve liturjilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.
Bu kitap bize dinler tarihinin oldukça faydalı bir özetini veriyor... İzlediği yöntem sayesinde sistematik düşüncelerin tarihi çerçevesi çizilebiliyor. Dinler tarihinin gelişimini takip etmek isteyen herkes tarafından mutlaka okunmalı.
–The Journal of Religion-
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Putperestliğin "resmen" sona ermesini hiçbir tarihsel olay, Goth kralı Alaric'in 396'da Eleusis tapınağını yakması kadar iyi yansıtamaz.
Mircea Eliade
Sayfa 467 - İMPARATORLUK ÇAĞINDA PUTPERESTLİK, HIRİSTİYANLIK VE GNOSİS
Adamın gözleri yanılsama bağıyla örtülüdür ve karısı, oğlu, dostu, sürüleri vb için duyduğu isteğin tutsağıdır. "Ben şunun oğluyum, ben mutluyum veya mutsuzum, ben akıllıyım veya aptalım, ben dindarım vb. Nasıl yaşamalıyım? Nerede bir kaçış yolu var? Selametim nerede?" Düştüğü korkunç ağın içinde, gerçek Varlığın (Brahman-atman) bilincinde olan, kölelikten kurtulmuş, mutlu ve ayrıca diğer insanlara karşı sempati dolu kişiyle karşılaşacağı güne dek böyle mantık yürütür. Ondan bilgi yolunu ve dünyanın boşluğunu öğrenir. Böylelikle kendi yanılsamalarının tutsağı olan adam, dünyevi şeylere bağımlılıktan kurtulur. O zaman gerçek varlığını tanır, sandığı gibi başıboş bir serseri olmadığını anlar. Tam tersine Varlık ne ise, kendisinin de o olduğunu kavrar.
Orpheusçuluğun saygınlığı Med savaşları sonrasında gerilese de, ana düşünceleri —dualizm, insanın ölümsüzlüğü, dolayısıyla tanrısallığı, eskatoloji— özellikle Platon'un getirdiği yorumla Yunan hayatını meşgul etmeyi sürdürdü. Akım "halk" içinde de yaşadı ("orpheotelestes"). Daha sonra, Helenistik çağda, mysteria'lı dinlerde bazı Orpheusçu anlayışların etkisi tanımlanabilmektedir. Hıristiyanlık devrinin ilk yüzyıllarında ise, özellikle yeni-Platoncular ve yeni-Phythagorasçılar sayesinde, Orpheusçuluk yeniden moda haline gelecektir. "Oprheusçu" deneyimin çapını asıl ortaya çıkaran da, bu gelişme ve yenilenme, bir çok dinsel bağdaştırmacılığa yaratıcı biçimde müdahele etme yetenediğidir.

Orpheus figürü ise, "Orpheusçuluk"tan bağımsız olarak, Yahudi ve Hıristiyan teologlar, Rönesans'ın Hermesçileri ve filozofları, Poliziano'dan Pope'a, Novalis'ten Rilke ve Pierre Emmanuel'e kadar uzanan şairler tarafından sürekli yeniden yorumlanmıştır. Orpheus, Hıristiyan veya aydınlanmacı, romantik veya modern Avrupa'nın, unutmak istemediği az sayıdaki Yunan mitolojik figürlerinden biridir.
Mircea Eliade
Sayfa 228 - XXII. BÖLÜM: ORPHEUS, PYTHAGORAS VE YENİ ESKATOLOJİ
Ājīvika'lar, Mahavira ve Makkhali Gosāla'nın ortaya çıkışından daha eski bir töre uyarınca çırılçıplak dolaşıyorlardı.
Bütün gezgin çileciler gibi, yemeklerini dileniyor
ve çok katı beslenme kurallarına uyuyorlardı; birçoğu açlıktan ölmeye katlanarak hayatına son veriyordu.
Mircea Eliade
Sayfa 101 - Kabalcı Birinci Basım: Nisan 2003 (BUDDHA VE ÇAĞDAŞLARI) Acivika'lar ve "Kader"in Her Şeye Yeten Gücü
Büyük bir olasılıkla tarihte hiçbir toplum — ne daha önce, ne de daha sonra— ilk dört yüzyılın Hıristiyan cemaatlerinde yaşanan bu eşitliğin, bu merhametin ve bu kardeşçe sevginin bir benzerini daha taşımamıştır.
Mircea Eliade
Sayfa 466 - İMPARATORLUK ÇAĞINDA PUTPERESTLİK, HIRİSTİYANLIK VE GNOSİS

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi
Alt başlık:
Cilt 2- Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
548
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051715865
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Baskılar:
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Cilt II)
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi
Savaş sonrasında bütün dünyayı dolaşan, sahada yıllarca yaşayan ve sayısız dile hakimiyetiyle kaynakçaları benzersiz olan bilge bir kuşak vardı. İşte Eliade bu bilge kuşağın son temsilcilerindendi. Bütün ömrü boyunca kutsalın tezahürlerinin peşinden koştu; bilincin oluşumunu açıklamak istiyordu çünkü.
Araştırdıkça bütün dünyada, tarih ve mekân açısından hiçbir bağlantısı olmayan toplulukların mitolojilerinde, teolojilerinde ve liturjilerinde ortak paydalar olduğunu gördü. Onun için din artık bir inanç meselesinden öte insan olmanın bir aşamasıydı. Üç ciltlik bu eser eski çağlardan yakın zamanlara kadar insanoğlunun dinsel evrenine nüfuz etmemiz ve yalnızca dinsel inançları değil, hayatı anlamamız için değerli bir rehber.
Bu kitap bize dinler tarihinin oldukça faydalı bir özetini veriyor... İzlediği yöntem sayesinde sistematik düşüncelerin tarihi çerçevesi çizilebiliyor. Dinler tarihinin gelişimini takip etmek isteyen herkes tarafından mutlaka okunmalı.
–The Journal of Religion-

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0