Epilog

10,0/10  (2 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
84 gösterim
Darine Daryo, Darin i lehenge ve çiroke daxwaza xwe ji min re bi lev kir. Li ser ve daxwaza wi li peş mir Celadet Ali Bedirxan ü li hafa seydaye erd ü asiman Ahmede Xani min ji soz daye ku ez li dawiya ve çiroke van gotinan ji binivisinim ü bibejim: "Ev çiroka ha dive bi zimaneki din neye xwendine, dive her ü her bi zimane xwe i male bimine."

Herweha nive eşa lehenge xwe min je girt, nive titüna qelüna wi ya dawin min kişand, nive hesiren wi min ji kaniyen çaven xwe rijandin, li nive texte wi ye rezane min ci da xwe, we şeve nive baliva wi min sere xwe da ser ü em bi hev re ketin xewe.
 • Baskı Tarihi:
  200
 • Sayfa Sayısı:
  128
 • ISBN:
  9789757112822
 • Çeviri:
  Kürtçe
 • Yayınevi:
  Avesta Yayınları
 • Kitabın Türü: