Esma-i Nebi (Resulullah'ın (s.a.v.) İsimleri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
779
Gösterim
Adı:
Esma-i Nebi
Alt başlık:
Resulullah'ın (s.a.v.) İsimleri
Baskı tarihi:
Mart 2012
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054565399
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Hüseyin Okur bu eserde; Peygamber Efendimiz, Yüce Allah’ın (c.c) sevgilisi, Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) verilen isimleri anlatıyor.

O, âlemlere rahmet olarak gönderilen, peygamberlerin son halkası ve insanlığın efendisi, Allah katında yaratılmışların en şereflisidir. Yüce Allah’ın (c.c) ona vermiş olduğu nice güzel özellikler vardır ki onun yaptığı her hareket insanoğlu için bir örnek olmuştur. Bütün bir tarih ancak ve ancak onun sünnet-i seniyyesiyle huzura, refaha, saadete erişmiştir.

Elinizdeki eserde Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) verilen iki yüzden fazla ismin yetmiş kadarı anlatılmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hz. Câbir (radıyallahu anh] anlatıyor: “Ey Allah'ın resûlü! Anam-babam sana feda olsun, Allah'ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?" diye sordum. Şöyle buyurdu:

“Ey Câbir! Her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. O nur, Allah'ın kudretiyle O'nun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne levh, ne kalem, ne cennet, ne cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin ve ne de insan vardı. Allah mahlûkları yaratmak istediği vakit, bu nuru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından levhi (levhi mahfuz), üçüncü parçasından arşı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü: Birinci parçadan hamele-i arşi (arşın taşıyıcılarını), ikinci parçadan kürsîyi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü parçayı tekrar dört parçaya böldü. Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü. Birinci parçadan müminlerin basiret nurunu / iman şuurunu, ikinci parçadan -marifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nurunu, üçüncü parçadan tevhidden ibaret olan ünsiyet nurunu (lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah nurunu) yarattı."
Allah (celle celâluhu) Kitab-ı Mübin'inde onun hakkinda, “Ey Muhammed), Biz seni ancak álemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya 21/107) buyurmuş. tur. Nebî (sallallahu aleyhi veseller) bu âyetin sirrina mazhar olarak daima iyiliği tavsiye etmiş, herkese merhametle davranmıştır.

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bütün insanlara özellikle ümmetine karşı çok düşkün olmuş, onlara bir sıkıntı, eza ve felaket gelmesi kendisini çok üzmüştür. Bu husus Tevbe sûresinin 128. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “Andolsun size, kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.” Sevgi, şefkat ve rahmet peygamberi Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), yaratılan her kulun dünyada ve ahirette mutlu olmasını ister, sıkıntıya mâruz kalmalarına gönlü razı olmazdı. Nitekim, “Ey Allah’ın elçisi, müşriklere beddua etsen” diye kendisine gelindiğinde, "Ben lânetçi olarak gönderilmedim, ben rahmet peygamberi olarak gönderildim” buyurmuştur.
Tövbe eden kimse çirkin davranışları güzelleriyle değiştirdiği, Allah'tan uzaklaştırıp şeytana yaklaştıran yolları terkettiği için takdire şayandır. İnsan kötü yolu terketmekle kalmamalı, kusurlarını telafi etmek için ibadet ve taatle Allah'ın rizasini kazanmaya çalışmalıdır. Tövbenin belli bir zamanı yoktur. İnsanın ne zaman öleceği belli olmadığı için ilk firsatta tövbe etmelidir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz'in (sallallahu aleyhi veselo günah işlemekten korunduğunu, dolayısıyla hiçbir günahının bulunmadığını biliyoruz. Buna rağmen onun her gün birçok defa tövbe etmesinin sebebi ümmetine tövbe ve istiğfarın önemini göstermek ve hiç kimsenin Allah Teâlâ'ya, O'nun layık olduğu şekilde ibadet edemeyeceğini belirtmektir. Peygamberler, Cenâb-Hakk'ı en iyi bilen ve tanıyan kimseler oldukları için, O'na herkesten çok ibadet ederler, herkesten çok şükrederler ve O'na gerektiği şekilde ibadet edemediklerini itiraf ederler.
Sevgi, sevilene yakınlık kazandırır, kusurları örter. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], kendisini candan seven bazı sahabelerin yaptıkları küçük kusurların kendisine şikayet edilmesi üzerine, “O, Allah’ı ve O’nun Resûlü’nü seven biridir” (Abdürrezzâk, el-Musannef, nr. 13552.) diyerek, samimi, candan seven bir müminin küçük kusurlarına bakıp onu tenkit etmenin yersiz olduğuna işaret etmiştir.
Kendisine kul olduğum Allah'a iman ettim
Dün helâkimi isteyen putlara yüz çevirdim
Şimdi yüzümü Mekke'ye çevirdim
Mübarek resûlün elinde biat ettim

Abbas b. Mirdâs
Hem onunla doldu âlem cümle nûr
Onun için oldu cennât içre hûr

Bil Muhammed'dir bu varlığa sebeb
Cehd edip onun rızasını kıl tâleb

Süleyman Çelebi
Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda,
Hükmün tutulur mahmeke-i rûz-ı cezâda,
Gülbank-i kudûmün çekilir arş-ı Hudâ'da,
Esmâ-i şerîfin anılır arz u semâda,

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed'sin efendim.
Hak'tan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

Şeyh Galip

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Esma-i Nebi
Alt başlık:
Resulullah'ın (s.a.v.) İsimleri
Baskı tarihi:
Mart 2012
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054565399
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Hüseyin Okur bu eserde; Peygamber Efendimiz, Yüce Allah’ın (c.c) sevgilisi, Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) verilen isimleri anlatıyor.

O, âlemlere rahmet olarak gönderilen, peygamberlerin son halkası ve insanlığın efendisi, Allah katında yaratılmışların en şereflisidir. Yüce Allah’ın (c.c) ona vermiş olduğu nice güzel özellikler vardır ki onun yaptığı her hareket insanoğlu için bir örnek olmuştur. Bütün bir tarih ancak ve ancak onun sünnet-i seniyyesiyle huzura, refaha, saadete erişmiştir.

Elinizdeki eserde Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) verilen iki yüzden fazla ismin yetmiş kadarı anlatılmaktadır.

Kitabı okuyanlar 59 okur

  • Fatma Saraç
  • ayşe Altuntaş
  • remle
  • Salih Kayabekir
  • Zeynep Nisan
  • Kamer
  • kitabiyat
  • Meyra
  • Seren
  • jüpiter

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%78.9 (15)
9
%0
8
%5.3 (1)
7
%10.5 (2)
6
%5.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0