Felsefe Sözlüğü

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.224
Gösterim
Adı:
Felsefe Sözlüğü
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050200577
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
Felsefe Sözlüğü
Felsefe Terimleri Sözlüğü
"Düşünce tarihinin ilk felsefe sözlüklerinden birini, Aristoteles'e borçluyuz. Aristoteles, MÖ 4. yüzyılda 14 kitaplık meşhur Metafizik adlı eserinin 5. kitabını kullandığı felsefi terimlerin tanımlarına ayırmıştı. Söz konusu kitabın her bir altbölümünü tam 29 felsefi terimin, yani 'başlangıç', 'neden', 'öğe', 'doğa', 'zorunluluk', 'varlık', 'aynılık ve farklılık', 'sınır', 'öncelik ve sonralık', 'bütün' benzeri terimlerin tanımlanmasına ayıran Aristoteles'in mesajı, gerçekte çok açıktı. Felsefe yapmak istiyorsanız veya onun yaptığı gibi metafizik veya varlık felsefesi alanına girmek istiyorsanız, alana ait kavramların anlamını bilmek gibi bir zorunluluğunuz vardır."
Felsefe Tarihi ve Felsefe Ansiklopedisi gibi çalışmalara da imza atmış olan Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin hazırladığı bu sözlük, bir bütün olarak felsefenin ve felsefe tarihinin oluşumunda önemli yer tutan kavramları, düşünce sistemlerini ve filozofları, temel bilgi seviyesinde, terimler dizini ve İngilizce karşılıkları eşliğinde sunuyor.
536 syf.
Çok değerli, özen gösterilerek hazırlanmış, felsefe ile alakası olmayan insanlarında okuduğu zaman anlayabileceği, süslü püslü idrakı zor kelimeler kullanılmadan içerikteki başlıklar açıklanmış, sade bir dil kullanmış rahmetli Ahmet Cevizci.

Ülkede felsefe denildiği vakit akla gelen ilk isimlerden olan birinin kitabını okuduğum için memnunum, akademik olarak 'Felsefe Sözlüğünü' eleştirecek yetim bulunmadığı için, okuduğum kitaptan sadece faydalandığımı söyleyebilirim, yine ara ara kitaba bakacağım, aklıma bir şey takılırsa sayfalarını karıştıracağım bir eser.
536 syf.
·Beğendi·7/10 puan
Sadece felsefeye meraklı olanların değil bunun dışında okuma yapanların da faydalanabileceği kısa ve açıklayıcı bir hat üzerinden anlatılmış kendi adıma değerli buldum , mutlak surette başucunda bulunulası gerektiğini düşünüyorum.
Günümüzde, dostluğun her şeyden önce kendi içinde bir amaç olduğu, yalnızca, birbirlerini kişi olarak gören insanlar arasında mümkün olduğu ve haksız ya da adaletsiz muamelelere hiçbir şekilde elverişli olmadığı kabul edilir.
Cemaatçiliğe, milliyetçiliğe ve vatanseverlik düşüncesine karşı bir anlayışı ifade eden kozmopolitanizm, önemli olanın belli bir ülkenin yurttaşı olmak değil de dünya vatandaşı olmak olduğunu savunur. O, bireyin anayurduna duyduğu bağlılık ve muhabbetin yerine, daha büyük ve daha yüce bir yurt olarak düşünülen bütün bir dünyaya duyulan bağlılık ve muhabbeti geçirmesi gerektiğini ileri sürer.
Yunan felsefesinde, ruh, zihin, soluk, nefes, tin ve hayat anlamına gelen terim.
Buna göre, terim başlangıçta canlılığı, canlı olma halini ve daha sonra da hayat ilkesini, şeylerdeki canlıliğın kaynağı olan gücü göstermiştir. Presokratiklerde hareket ilkesini ve hayatiyet kaynağını ifade eden psııklıe, Pythagorasçı düşüncede fazladan dini bir anlam kazanmış, ölümsüzlük inancı çerçevesi içinde, onun insandaki, bedenin ölümünden sonra yaşamaya devam eden tanrısal parça olduğu belirtilmiştir. Psukhe Sokrates'ten başlayarak da, bilincin ve ahlaki kişiliğin bulunduğu yeri tanımlamaya başlamıştır.
Ahmet Cevizci
Sayfa 1391 - F. M. Cornford, Before aııd After Socrates, Cambridge, 1 965; E. Peter, Grek Felsefesi terimleri Sözlüğü (çev. H. Hünler), İstanbul, 2005.
Yunanca'da ilk yanlış; hatanın kökeni, yanlış ilk adım anlamına gelen terim.
Ahmet Cevizci
Sayfa 1385 - H. G. Liddle - R. Scott, Greek Lexicoıı, Revised edition by H. S. Jones, Oxford, 1973; F. E. Peters, Grek felsfesi Terimleri Sözlüğü (çev. H. Hüner), İstanbul, 2005.
İlk felsefe anlamına gelen ve İlkçağ ile Ortaçağ felsefesinde, modern felsefenin tersine, epistemolojiden önce gelen ontoloji ya da metafiziği tanımlayan Latince terim.
Ahmet Cevizci
Sayfa 1385 - Asıl kaynak: Aristoteles, Metafizik(çev. A. Arslan), 2 cilt, İzmir, 1985, 1993; D. Ross, Aristoteles(çev. A. Arslan), İzmir, 1995; F. E. Peters, Grek Felsefesi Terimleri Sözlüğü (çev. H. Hünler), İstanbul, 2005.
Determinizm: [METAFİZİK]. Her olayın bir nedeni olduğunu, insan varlıkları da dâhil olmak üzere, evrendeki her şeyin nedensel yasalar tarafından yönetildiğini öne süren felsefi görüş.
Açık toplum; Demokrasiyle birlikte kullanılagelen bir kavram olarak, özellikle liberal düşünürler tarafından, sosyal talepleri göz önünde bulunduran, topluma hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şeffaflıkta formüle eden, hukukun üstünlüğünü temele alan, serbest piyasa ekonomisine dayanan, temel hak ve hürriyetleri esas alan bir yönetim yapısı ve anlayışı diye tanımlanan toplum türü.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefe Sözlüğü
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050200577
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
Felsefe Sözlüğü
Felsefe Terimleri Sözlüğü
"Düşünce tarihinin ilk felsefe sözlüklerinden birini, Aristoteles'e borçluyuz. Aristoteles, MÖ 4. yüzyılda 14 kitaplık meşhur Metafizik adlı eserinin 5. kitabını kullandığı felsefi terimlerin tanımlarına ayırmıştı. Söz konusu kitabın her bir altbölümünü tam 29 felsefi terimin, yani 'başlangıç', 'neden', 'öğe', 'doğa', 'zorunluluk', 'varlık', 'aynılık ve farklılık', 'sınır', 'öncelik ve sonralık', 'bütün' benzeri terimlerin tanımlanmasına ayıran Aristoteles'in mesajı, gerçekte çok açıktı. Felsefe yapmak istiyorsanız veya onun yaptığı gibi metafizik veya varlık felsefesi alanına girmek istiyorsanız, alana ait kavramların anlamını bilmek gibi bir zorunluluğunuz vardır."
Felsefe Tarihi ve Felsefe Ansiklopedisi gibi çalışmalara da imza atmış olan Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin hazırladığı bu sözlük, bir bütün olarak felsefenin ve felsefe tarihinin oluşumunda önemli yer tutan kavramları, düşünce sistemlerini ve filozofları, temel bilgi seviyesinde, terimler dizini ve İngilizce karşılıkları eşliğinde sunuyor.

Kitabı okuyanlar 62 okur

  • Mazlum yazan
  • Tuğba Ünal
  • gülânım
  • aftab
  • Harûn Norşîn
  • l
  • Dürdane Aksoy
  • ł
  • fallen angel.
  • x

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%51.9 (14)
9
%18.5 (5)
8
%14.8 (4)
7
%3.7 (1)
6
%3.7 (1)
5
%0
4
%0
3
%3.7 (1)
2
%0
1
%0