Hece Dergisi - Özel Sayı 4 (Sayı: 65/66/67) (Türk Romanı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 4 (Sayı: 65/66/67)
Alt başlık:
Türk Romanı
Baskı tarihi:
Haziran 2002
Sayfa sayısı:
841
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
İÇİNDEKİLERRoman Serüvenimiz 5

Hasan Aycın/Çizgi 9

I. BÖLÜM: DÜNDEN BUGÜNE TÜRK ROMANI (10-103)

M. Kayahan Özgül/Roman›n Hikâyesi 10

Ahmet Cüneyt Iss›/Türk Edebiyat›n›n Romanla Tan›şmas› 20

Nurullah Çetin/Tanzimat Döneminde Türk Roman› (1860-1878) 25

Nurullah Çetin/II. Abdülhamit Dönemi Türk Roman› (1978-1908) 39

Âlim Kahraman/İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e (1908-1922) Türk Roman› 60

İbrahim Demirci/Roman›m›z›n 27 Y›l›na Bak›ş (1923-1950) 65

Enver Okur/Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Roman› 74

Ali İhsan Kolcu/Türk Dünyas›nda Roman 89

Feridun Andaç/Roman›n Yüzy›l› 100II. BÖLÜM: ROMAN TEKNİĞİ (104-247)

Selçuk Ç›kla/Romanda Kurmaca ve Gerçeklik 104

Şaban Sağl›k/Kurmaca Âlemin Kurmaca Sözcülerinden Romanda Zaman–Mekân–Tasvir 124

Mehmet Tekin/Bir Kurgu Sorunu Olarak Bakış Açısı 159

Hasan Boynukara/Karakter ve Tip 170

Hayrettin Orhanoğlu/Anlatıcılar Açısından Romanın Gelişimi 185

Dursun Ali Tökel/Niyet Boyutundan Kurmacayı Okumak: Yazarın Niyeti Romanın Oluşumu 200

Rasim Özdenören/Yazar Ne Kadar Kahramandır 238

Necip Tosun/Öykü Ve Roman Farklılaşması Üzerine Notlar 240III. BÖLÜM: TÜRK ROMANINA TEMATİK YAKLAŞIMLAR (248-434)

Betül Parlak/Öznel ve Toplumsal Anlamlandırma Aracı Olarak Roman 248

Köksal Alver/Züppelik Anlatısı ve Toplum: Türk Romanında Züppe Tipi 254

Ahmet Oktay/Siyasal Roman Üzerine 272

Kâz›m Yetiş/Türk Romanında Aile 276

Ramazan Kaplan/Köy Romanı 280

Yunus Balc›/Türk Romanında Aydın Sorunu 286

Şahmurat Ar›k/Cumhuriyet Öncesi Türk Romanında Değerler Çatışması 300

Ramazan Gülendam/Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış 310

Himmet Uç/Türkiye’de Roman Eleştirisinin Dünü Bugünü ve Sorunları 320

Ertuğrul Ayd›n/Roman ve İnsan 362

Mustafa Miyasoğlu /Roman ve Şehir Kültürü 369

Gürsel Aytaç/Roman Çevirisi, Çeviri Romanlar 382

Orhan Pamuk/Derli Toplu Bir Roman Değerlendirmesi 385

Kahraman Bostanc›/Suut Kemal Yetkin İle Halit Ziya Uşaklıgil Arasında... 388

Mehmet Narl›/Almanya’ya Göçün Türk Romanına Yansıması 399

Muhsin Mete/Romandan Sinema ve Televizyona 408IV. BÖLÜM: ROMAN TÜRLERİ (435-558)

Necmettin Turinay/Klasik Romanın “Hikâye-Gû”Ları ve “Hikâye-Nüvis”Leri 435

Hülya Argunşah/Tarihi Romanın Yükselişi 454

Ömer Lekesiz/Osmanlı’dan Bugüne Popüler Romanlar 465

Mustafa Apayd›n/Biyografik Roman Türünün Türk Edebiyatındaki Gelişimi Üzerinde... 475

Sad›k Yals›zuçanlar/Psikolojik Roman 485

Gülsüm Tarakç›/İki Roman Örneğinde Millî Roman 497

Hakan Sazyek/Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler 510

Tacettin Şimşek/Romandaki Hafiye ya da Polisiye Roman 529

Levent Cantek/Türkiye’de Çizgi Romanın Umûmî Manzarası 535V. BÖLÜM: YİRMİ TÜRK ROMANI (559-758)

Laurent Mignon/Tanzimat Dönemi Romanına Bir Önsöz: Vartan Paşa’nın Akabi Hikâyesi 559

Necat Birinci/Tenkidin Dikkatine Düşmemiş Bir Roman: Müşahedât 566

Ramazan Kaplan/Aşk-ı Memnu Evinde Bir Yabancı Adam 572

Nihayet Arslan/Eylül ya da Bir Aşkın Analizi 583

Cemal Şakar/Yaşamın Kıyısında Bir Sokak: Sinekli Bakkal 595

Kenan Çağan&Köksal Alver/Üç İstanbul ya da Bir Çözülüşün Zayıf Halkaları 600

Necmettin Turinay/Fahim Bey ve Biz Romanı Etrafındaki Spekülasyonlar 608

M. Orhan Okay/Huzur “Yüzbinlerce Ruh Bir Araf’ta” 616

Turan Karataş/Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı 626

Hüseyin Su/Adalardan Bir Roman Kıtası Panorama 636

Fikret Uslucan/“Öncü Roman” Kavramı Açısından Bereketli Topraklar Üzerinde 650

Mehmet Nuri Yard›m/Bir Devrin Sonu: “İbrahim Efendi Konağı” 671

İlyas Dirin/Küçük Ağa Romanında Çerkez Ethem Gerçeği 683

Kurtuluş Kayal›/Bir Arayışın Önemli Bir Durağı: Devlet Ana 697

Abdurrahim Karadeniz/Tutunamayan Aydınlar 707

Hilmi Uçan/Demirciler Çarşısı Cinayeti ya da “Sarı Sıcak”: Bir Eleştiri Sağanağı 718

Taha Çağlaroğlu/Kaybolmuş Günler 727

Cemile Sümeyra/Bir Çözülüşün Romanı: Bir Düğün Gecesi 732

Mihriban İnan Karatepe/Bir Akşam Alacası’nda Gezinti 742

Mehmet Tekin/Yeni Hayat 747VI. BÖLÜM: SORUŞTURMA (759-796)

Talât Sait Halman/759 • Tar›k Dursun K./760 • M. Necati Sepetçioğlu/761 • Ahmet Oktay/762

Olcay Önertoy/763 • Afet Ilgaz/765 • Rasim Özdenören/766 • Gürsel Aytaç/767 • İbrahim Ulvi Yavuz/768 • Sevinç Çokum/769 • Kemal Ateş/770 • Yıldız Ecevit/771 • Mustafa Miyasoğlu/772

Mustafa Kutlu/774 • Durali Y›lmaz/775 • Selim İleri/777 • Orhan Pamuk/778 • Feridun Andaç/779 • Himmet Uç/780 • Buket Uzuner/Türk Romanı Üzerine Görüşler Büyüyünce Romancı Olmak İsteyen Çocuklar Artık Ciddiye Alınıyor 782 • Âlim Kahraman/783 • Mehmet Tekin/784

Ömer Lekesiz/785 • Süha Oğuzertem/Roman Adına Yapılanları Değil, Roman İçin Yapılacakları Düşünmeliyiz 786 • Hikmet Temel Akarsu/787 • Zeki Coşkun/Para-Roman 789

Sad›k Yals›zuçanlar 793 • Laurent M›gnon 794 • Elif Şafak 796VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (797-912)

İlyas Dirin/Roman Kaynakçası 797

Ertuğrul Ayd›n/1872-2002 Yılları Arasında Yazılan Türk Romanları Bibliyografyası 861
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 4 (Sayı: 65/66/67)
Alt başlık:
Türk Romanı
Baskı tarihi:
Haziran 2002
Sayfa sayısı:
841
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
İÇİNDEKİLERRoman Serüvenimiz 5

Hasan Aycın/Çizgi 9

I. BÖLÜM: DÜNDEN BUGÜNE TÜRK ROMANI (10-103)

M. Kayahan Özgül/Roman›n Hikâyesi 10

Ahmet Cüneyt Iss›/Türk Edebiyat›n›n Romanla Tan›şmas› 20

Nurullah Çetin/Tanzimat Döneminde Türk Roman› (1860-1878) 25

Nurullah Çetin/II. Abdülhamit Dönemi Türk Roman› (1978-1908) 39

Âlim Kahraman/İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e (1908-1922) Türk Roman› 60

İbrahim Demirci/Roman›m›z›n 27 Y›l›na Bak›ş (1923-1950) 65

Enver Okur/Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Roman› 74

Ali İhsan Kolcu/Türk Dünyas›nda Roman 89

Feridun Andaç/Roman›n Yüzy›l› 100II. BÖLÜM: ROMAN TEKNİĞİ (104-247)

Selçuk Ç›kla/Romanda Kurmaca ve Gerçeklik 104

Şaban Sağl›k/Kurmaca Âlemin Kurmaca Sözcülerinden Romanda Zaman–Mekân–Tasvir 124

Mehmet Tekin/Bir Kurgu Sorunu Olarak Bakış Açısı 159

Hasan Boynukara/Karakter ve Tip 170

Hayrettin Orhanoğlu/Anlatıcılar Açısından Romanın Gelişimi 185

Dursun Ali Tökel/Niyet Boyutundan Kurmacayı Okumak: Yazarın Niyeti Romanın Oluşumu 200

Rasim Özdenören/Yazar Ne Kadar Kahramandır 238

Necip Tosun/Öykü Ve Roman Farklılaşması Üzerine Notlar 240III. BÖLÜM: TÜRK ROMANINA TEMATİK YAKLAŞIMLAR (248-434)

Betül Parlak/Öznel ve Toplumsal Anlamlandırma Aracı Olarak Roman 248

Köksal Alver/Züppelik Anlatısı ve Toplum: Türk Romanında Züppe Tipi 254

Ahmet Oktay/Siyasal Roman Üzerine 272

Kâz›m Yetiş/Türk Romanında Aile 276

Ramazan Kaplan/Köy Romanı 280

Yunus Balc›/Türk Romanında Aydın Sorunu 286

Şahmurat Ar›k/Cumhuriyet Öncesi Türk Romanında Değerler Çatışması 300

Ramazan Gülendam/Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış 310

Himmet Uç/Türkiye’de Roman Eleştirisinin Dünü Bugünü ve Sorunları 320

Ertuğrul Ayd›n/Roman ve İnsan 362

Mustafa Miyasoğlu /Roman ve Şehir Kültürü 369

Gürsel Aytaç/Roman Çevirisi, Çeviri Romanlar 382

Orhan Pamuk/Derli Toplu Bir Roman Değerlendirmesi 385

Kahraman Bostanc›/Suut Kemal Yetkin İle Halit Ziya Uşaklıgil Arasında... 388

Mehmet Narl›/Almanya’ya Göçün Türk Romanına Yansıması 399

Muhsin Mete/Romandan Sinema ve Televizyona 408IV. BÖLÜM: ROMAN TÜRLERİ (435-558)

Necmettin Turinay/Klasik Romanın “Hikâye-Gû”Ları ve “Hikâye-Nüvis”Leri 435

Hülya Argunşah/Tarihi Romanın Yükselişi 454

Ömer Lekesiz/Osmanlı’dan Bugüne Popüler Romanlar 465

Mustafa Apayd›n/Biyografik Roman Türünün Türk Edebiyatındaki Gelişimi Üzerinde... 475

Sad›k Yals›zuçanlar/Psikolojik Roman 485

Gülsüm Tarakç›/İki Roman Örneğinde Millî Roman 497

Hakan Sazyek/Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler 510

Tacettin Şimşek/Romandaki Hafiye ya da Polisiye Roman 529

Levent Cantek/Türkiye’de Çizgi Romanın Umûmî Manzarası 535V. BÖLÜM: YİRMİ TÜRK ROMANI (559-758)

Laurent Mignon/Tanzimat Dönemi Romanına Bir Önsöz: Vartan Paşa’nın Akabi Hikâyesi 559

Necat Birinci/Tenkidin Dikkatine Düşmemiş Bir Roman: Müşahedât 566

Ramazan Kaplan/Aşk-ı Memnu Evinde Bir Yabancı Adam 572

Nihayet Arslan/Eylül ya da Bir Aşkın Analizi 583

Cemal Şakar/Yaşamın Kıyısında Bir Sokak: Sinekli Bakkal 595

Kenan Çağan&Köksal Alver/Üç İstanbul ya da Bir Çözülüşün Zayıf Halkaları 600

Necmettin Turinay/Fahim Bey ve Biz Romanı Etrafındaki Spekülasyonlar 608

M. Orhan Okay/Huzur “Yüzbinlerce Ruh Bir Araf’ta” 616

Turan Karataş/Peyami Safa’nın Yalnızız Romanı 626

Hüseyin Su/Adalardan Bir Roman Kıtası Panorama 636

Fikret Uslucan/“Öncü Roman” Kavramı Açısından Bereketli Topraklar Üzerinde 650

Mehmet Nuri Yard›m/Bir Devrin Sonu: “İbrahim Efendi Konağı” 671

İlyas Dirin/Küçük Ağa Romanında Çerkez Ethem Gerçeği 683

Kurtuluş Kayal›/Bir Arayışın Önemli Bir Durağı: Devlet Ana 697

Abdurrahim Karadeniz/Tutunamayan Aydınlar 707

Hilmi Uçan/Demirciler Çarşısı Cinayeti ya da “Sarı Sıcak”: Bir Eleştiri Sağanağı 718

Taha Çağlaroğlu/Kaybolmuş Günler 727

Cemile Sümeyra/Bir Çözülüşün Romanı: Bir Düğün Gecesi 732

Mihriban İnan Karatepe/Bir Akşam Alacası’nda Gezinti 742

Mehmet Tekin/Yeni Hayat 747VI. BÖLÜM: SORUŞTURMA (759-796)

Talât Sait Halman/759 • Tar›k Dursun K./760 • M. Necati Sepetçioğlu/761 • Ahmet Oktay/762

Olcay Önertoy/763 • Afet Ilgaz/765 • Rasim Özdenören/766 • Gürsel Aytaç/767 • İbrahim Ulvi Yavuz/768 • Sevinç Çokum/769 • Kemal Ateş/770 • Yıldız Ecevit/771 • Mustafa Miyasoğlu/772

Mustafa Kutlu/774 • Durali Y›lmaz/775 • Selim İleri/777 • Orhan Pamuk/778 • Feridun Andaç/779 • Himmet Uç/780 • Buket Uzuner/Türk Romanı Üzerine Görüşler Büyüyünce Romancı Olmak İsteyen Çocuklar Artık Ciddiye Alınıyor 782 • Âlim Kahraman/783 • Mehmet Tekin/784

Ömer Lekesiz/785 • Süha Oğuzertem/Roman Adına Yapılanları Değil, Roman İçin Yapılacakları Düşünmeliyiz 786 • Hikmet Temel Akarsu/787 • Zeki Coşkun/Para-Roman 789

Sad›k Yals›zuçanlar 793 • Laurent M›gnon 794 • Elif Şafak 796VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (797-912)

İlyas Dirin/Roman Kaynakçası 797

Ertuğrul Ayd›n/1872-2002 Yılları Arasında Yazılan Türk Romanları Bibliyografyası 861

Kitap istatistikleri

  • 2 defa gösterildi.