Kölelikten Efendiliğe

9,0/10  (2 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
404 gösterim
Hicrî 1400. senesinin idrâki dolayısiyle başta Müslüman devlet başkanları olmak üzere bütün İslâm âlemine yapılmış bir birlik ve berâberlik çağrısıdır. Yazarın ifâdesiyle bu risâle, "İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir." ...
Afife 
07 Eyl 19:51 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sâmiha Ayverdi Hanımefendi Türkiye'nin büyük mütefekkir ve mutasavvıflarındandır. Biz daha çok kendisini romanlarıyla tanırız.*(İbrahim Efendi Konağı)* Bu eseri ise Hicri 1400. seneyi idrakinin bilinci ile İslam Alemi'ne birliktelik, Ümmetin Reislerine bir çağrı ve ikaz olarak neşredilmiştir.
Bu risale tadındaki eserde ümmet olarak dertleşmek halleşmek, devlet reislerinin İslam dünyasını birleştirip şaha kaldırmasını ve İlay-ı Kelimetullah davasını sırtlanması gerektiği dile getiriliyor.

Kitaptan 4 Alıntı

Afife 
07 Eyl 14:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Müslüman aleminin hatası çoktur. Cehalete kapılarını açmakla hatalıdır. Taassuba düşmekle hatalıdır. Düşmanlarını tanımamakla hatalıdır. Bilhassa ve bilhassa Kur'an Ahlakından uzaklaşmak ve böylece kendinden, kendi manevi değerlerinden kopmakla hatalıdır."

Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Kubbealtı Neşriyat)Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Kubbealtı Neşriyat)

Garp Şark ve İslam Dünyası
Acısı şu ki Avrupa, insanlaşmadan evvel sanayileştiği için katı ve merhametsiz kalmış ve materyalizm hegemonyasının pençesinden yakasını kurtaramamış ve işte kurtaramamakta olmasının acısını çekmekte bulunmuştur. Onun için de, yumuşatıcı bir iman ve samimiyetle beraber örf ve adetlerin yardım etmediği nizamların tek ayakla seke seke yürümeye çalışması gibi, tek taraflı kalmış dünya görüşüne çakılmış bulunmaktadır.

Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Sayfa 55)Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Sayfa 55)
Afife 
07 Eyl 19:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"İslam, dünyanın direğidir. Onun için müslüman dünyanın sâlâhı ve uyanışı kargaşalığı ve felâhı ise kainatın kargaşalığı ve fesâdıdır. Yeterki evvela İslam Alemi yattığı gaflet döşeğinden fırlayıp kalksın,ondan sonra da imdat bekleyen dünyaya el uzatsın."

Kölelikten Efendiliğe, Samiha AyverdiKölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi

Kendinde olan sermedî sırrı etrafına sirayet ettirebilmek gücünde bulunan müstesna kimseler ne bahtiyardır.

Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Sayfa 106)Kölelikten Efendiliğe, Samiha Ayverdi (Sayfa 106)