Kültür Değişmeleri (Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik)

·
Okunma
·
Beğeni
·
566
Gösterim
Adı:
Kültür Değişmeleri
Alt başlık:
Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik
Baskı tarihi:
30 Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
270
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758646081
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Yayınları
Baskılar:
Kültür Değişmeleri
Kültür Değişmeleri
Kültür Değişmeleri
Kitap, yazarın muhtelif zamanlarda Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yayımladığı bilimsel araştırmalarına 15 yıllık Türkiye uygulamalarını da katarak geliştirip olgunlaştırdığı nihai eseridir.
270 syf.
·7/10 puan
Eser, toplumumuzun nasıl Batılılaştığını ele almaktadır. Bunu yaparken kavramları açıklamakta, Batılılaşmaya devirlere ayırmakta, bu devirlerin sosyolojik, psikolojik ve siyasi sebep ve sonuçlarına devrin tahlilleri kısmında yer vermektedir.
Yer yer taraf tuttuğunu düşündüğüm eserde göçlerden ticarete, siyasetten savaşa, coğrafi özelliklerden kaynaklanan Batı ile muhataplığı detaylıca anlatmıştır.
Batılılaşmanın edebiyat, dil, kıyafet, sosyal yaşam gibi toplumumuz üzerindeki etki ve sonuçlarını merak edenler açısından iyi bir eser denilebilir.
207 syf.
·5 günde·9/10 puan
Kültür değişimi olgusuna sosyolojik ve tarihsel açıdan bakan bu eserde kavramsal ifadelerin tanımlanmasıyla başlanılıp Türkiye’de lokal bir göç olayının teferruatlıca incelenmesi ve Osmanlı’da görülen batılılaşma hareketleriyle oluşan kültür değişmelerine yer verilmiştir. 1951’de ilk baskısı yapılan eser Turhan’ın yazım dili Osmanlıca kelimelerden oluşmakta olduğu için bu dile hakim olmayanlar için zor bir okuma teşkil eder. Kitabın arkasında yer alan sözlükle bu konuda okuyuculara yardımcı olmak amacı güdülmüştür.
207 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10 puan
Bir çok öğrenci yetiştirmiş olan (benim hocam da dahil) Mümtaz Turhan kültür konusunda yaptığı çok önemli çalışmaları ile bilinir. Bu kitabında kültür değişmelerini, serbest ve mecburi olarak iki başlık altında incelemiştir. Bunun yanında kültür değişmelerini tarihsel boyutu ile inceleyerek bu konuda çok önemli bir kaynak sunmuştur.Lâle Devri'nden Meşrutiyet döneminin sonuna kadar büyük şehirlerde meydana gelen kültür değişmelerini incelemiştir. Kendisini rahmetle anıyorum ve bu konuda çalışma yapacaklar için ilk bakacağı kaynak olacağını söylemek istiyorum.
270 syf.
·8/10 puan
Memleketi ve az da olsa dünyanın farklı cografyalarını kendine göre tahlil etmiş, eserin dili biraz ağır, kitabın sonunda kaynakça bölümünde sözlük var, oradan faidelenmek isteyebilirsiniz. Kitaptaki bazı yerleri olumlu bulduğumu belirtmeliyim, özellikle Osmanlı son döneminde ki tespitlerini hiç beğenmedim, resmen oryantalist kafa ile yazılmış..Erken donem Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Erzurum Kars Kayseri bölümünü beğendim daha çok detay olabilirmiş.. Kültür deyip geçmeyin ülkeleri ve tarihi tarih yapan yaşayışlar, gelenekler, görenekler, din, askeri olaylar, folklor, müzik veya genel adı ile sanatın üyelerini bir çatı altında toplayıp diğer kültürlerden ayıran kıstas veya çizgidir.
207 syf.
·11 günde
Kültür değişimlerinin anlatıldığı kitapta Sultan Abdülhamid dönemini istibdad dönemi olarak adlandırması sırasında objektifliğini kaybetsede değerli noktalara değinmiyor değil. Kitap içeriğinde oldukça fazla eski tükçe kelime var. Anlamada zorluk çekilebilir. Kitap yazı puntoları o kadar küçük ki özellikle gece okumalarında çok zorlayıcı.
207 syf.
·8 günde·Beğendi·7/10 puan
Prof.Dr. Mümtaz Turhan hoca Osmanlı döneminden Cumhuriyete geçiş sürecinde Anadolu'daki köy hayatı ve kültürünün şehirleşmeye nasıl evrildiğini, sosyal-kültürel alanda yaşantıların geçirdiği başkalaşımı anlatıyor eserinde.
Bizim mekteplerimizde tedris(öğretim); hafızayı birçok tafsilat ile doldurmaktan ibarettir. Yaratıcı ilim henüz mekteplerimize girmemiştir... Halbuki yaratıcı ilim melekesine malik olmak, birçok yaratılmış bilgileri ezberlemekten bin kat faydalıdır.
Torres boğazındaki adalarda yaşayan yerliler üzerinde basarî ihsaslara, bilhassa renklerin idrakine dair yaptığı psikoloji tecrübelerini bilâhare Mısır’da ve Hindistan’da da tekrarlamış, iptidailerle medeni insanlar arasında hasselerin pisikolojisi bakımından mühüm hiç bir fark olmadığı neticesine varmıştır.
... uzun harp yıllarının sıkıntılarından ve hicretin meşakkatlerinden kendisini şöyle böyle toplamak üzereyken zelzele olmuş, onu büyük ve umumi iktisadi buhran takip etmişti...
... davranışlarla doğrudan doğruya alakası olmayan kültür unsurlarını zorla kabul ettirmek güçtür. Zira yaptığı veya yapmadığı muayyen bazı şeylerden ötürü bir insana ceza verilebildiği halde düşündüğü veya inandığı bir şeyden dolayı cezalandırılamaz...
... garplılaşma hareketine başlangıç olarak münferit kültür unsurlarının bilhassa teknik vasıtaların iktibası kabul edilecek olursa bunun tarihini, elde mevcut vesikalarda kayıtlı olanlara göre on beşinci asra kadar götürmek mümkündür...
Eski kıymetlerin yerine yenilerin konulmaması veya yeni ikamelerin sathî, iğreti ve sahte olması, kültürde insicam istikrar ve muvazenenin; fertlerdeyse iç huzuru ve emniyetle birlikte bilhassa içtimai davranışlarının istikamet ve cihetini tayin hassasının kaybedilmesine sebep olmaktadır.
(...) Şüphesiz her iki taraf, birbirini aralarındaki kültür farklarına göre tenkit ediyordu. Fakat kendi aralarında yapmış oldukları bu tenkitlere çok defa istihza ve neşe karışıyordu.(...) Esasen farklı kültürleri temsil eden muhtelif gruplar bir araya gelip beraber yaşamak mecburiyetinde kaldıkları zaman bu nevi karşılıklı müsamahaya dayanan bir atitüdün teşekkül etmesinin umumi olduğu görülüyor. Hakikaten Sol Tax da Guatemala'da şöyle diyor:
"Denebilir ki her kültürde diğerleriyle kendi arasındaki farkları olduğu gibi kabul etme, hoş görme şeklinde bir unsur vardır. Bu taktirde umumi olarak istenilen atitüd, ne medih, ne de zem olmayıp sadece bitaraflıktır."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kültür Değişmeleri
Alt başlık:
Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik
Baskı tarihi:
30 Temmuz 2010
Sayfa sayısı:
270
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758646081
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Yayınları
Baskılar:
Kültür Değişmeleri
Kültür Değişmeleri
Kültür Değişmeleri
Kitap, yazarın muhtelif zamanlarda Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak yayımladığı bilimsel araştırmalarına 15 yıllık Türkiye uygulamalarını da katarak geliştirip olgunlaştırdığı nihai eseridir.

Kitabı okuyanlar 51 okur

  • Mete Hun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%5 (1)
9
%0
8
%5 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0