Adı:
Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753520195
Çeviri:
Selahattin Ayaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
Izutsu bu önemli eserinde, Kur'anî dünya görüşüyle cahilî dünya görüşünü mukayese ettiği ustaca bir yöntem kullunmaktadır. Kur'an ayetlerinin yanısıra cahiliye dönemi Arap şiirini de kullanarak, Hz. Muhammed'in içine doğduğu ve çağrısını vazettiği toplumu karakterize eden zihniyeti ve değerleri analiz etmiştir. O, hem Kur'anî dünya görüşünün cahiliye zihniyetinden nasıl kesin bir şekilde koptuğunu, hem de aynı zamanda müşrik Araplar'ın bakış açısından kimi unsurları nasıl kendi bünyesine uygun hale sokarak içine aldığını göstermiştir.

Izutsu'nun bu çalışmasının bir diğer önemli özelliği, üzerinde çalıştığı dinî ve ahlakî kavramların her birinin anlam alanını belirleyen semantik analiz yöntemini kullanmasıdır. Kur'an metnindeki her bir kavramın etrafı, onun alanını belirleyen ve yapısını oluşturan diğer kavramlarla çevrilidir. Ona göre, bir terimin anlamını belirleyen şey, onun etrafını çevreleyen ve ona yakın duran sözcüklerle ilişkisidir. Aslında, bu yöntem, Kur'an'ın kendisini tefsir etmesini de mümkün kılar.

Eserde, ahlâkî dil konusundaki soyut bir teorinin yerini, tüm analitik çalışmaların temelinde yatan linguistik yahut seman-tik dünya görüşü ile ilgili daha esaslı bir teori almış ve analize yön veren metodolojik ilkeler ortaya konulmuştur.

Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar üç bölümden oluşmak-tadır: ilk bölümde semantik analizin metodolojik ilkeleri izah edilmiş; ikinci bölümde, İslam öncesine ait kabileci ahlâk kuralları ile Kur'anî ahlâk prensipleri arasındaki olumlu yahut olumsuz ilişki izah edilmiş; son olarak da ilk bölümde açıklanan metodolojik ilkelerin tutarlı bir uygulamasını yapmak suretiyle Kur'an'daki belli başlı dinî-ahlâkî kavramların bir analizi yapılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Tercüme söz ve cümleler, en fazlasıyla kısmi karşılıklardır. Acemice atılmış ilk adımlarımızda, kaba-saba ama hazır kılavuzlar olarak bize hizmet edebilirler. Fakat çoğu hallerde bunlar hayli yetersiz ve hatta yanıltıcıdırlar.
Kur'an'da üç değişik ahlaki kavram mevcuttur:
Birinci grup, Allah'ın isimleri diye adlandırılan kelimelerden oluşur: Rahim, Kerim, Gafir, Adil, Azim gibi.
İkinci grup, insanın Allah'la olan temel ahlaki ilişkisiyle alakalıdır. Kurani anlayışa göre Allah'ın ahlaki bir vasıfta olması ve insana karşı ahlaki davranması, insandan da ahlaki bir tarzda eylemlerde bulunmasının beklendiğini gösteren ciddi bir imayı taşır.
Üçüncü grup; insanın kendisiyle aynı topluluk içinde yaşayan kardeşlerine karşı olan temel ahlaki tavrı ile ilgilidir.
Varlığın şu anki gerçekliği ne olursa olsun, o, bizim fikri faaliyetimize asıl ve doğal şekliyle değil, daha çok kelime hazinemizde kayıtlı bulunan "simgeler prizması" kanalıyla ulaşmaktadır.
Kelimelerimizin her biri, bizim söz konusu kelimeyi içine sığdırdığımız belirli bir bakış açısını temsil eder ve "kavram" denilen şey de, bu tür öznel bir perspektifin kristalleşmesinden başka bir şey değil.
Kendisine bahşedilen bütün değerli nimetlerin karşılığında insandan beklenen Allah'a içtenlikle şükretmesidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753520195
Çeviri:
Selahattin Ayaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
Izutsu bu önemli eserinde, Kur'anî dünya görüşüyle cahilî dünya görüşünü mukayese ettiği ustaca bir yöntem kullunmaktadır. Kur'an ayetlerinin yanısıra cahiliye dönemi Arap şiirini de kullanarak, Hz. Muhammed'in içine doğduğu ve çağrısını vazettiği toplumu karakterize eden zihniyeti ve değerleri analiz etmiştir. O, hem Kur'anî dünya görüşünün cahiliye zihniyetinden nasıl kesin bir şekilde koptuğunu, hem de aynı zamanda müşrik Araplar'ın bakış açısından kimi unsurları nasıl kendi bünyesine uygun hale sokarak içine aldığını göstermiştir.

Izutsu'nun bu çalışmasının bir diğer önemli özelliği, üzerinde çalıştığı dinî ve ahlakî kavramların her birinin anlam alanını belirleyen semantik analiz yöntemini kullanmasıdır. Kur'an metnindeki her bir kavramın etrafı, onun alanını belirleyen ve yapısını oluşturan diğer kavramlarla çevrilidir. Ona göre, bir terimin anlamını belirleyen şey, onun etrafını çevreleyen ve ona yakın duran sözcüklerle ilişkisidir. Aslında, bu yöntem, Kur'an'ın kendisini tefsir etmesini de mümkün kılar.

Eserde, ahlâkî dil konusundaki soyut bir teorinin yerini, tüm analitik çalışmaların temelinde yatan linguistik yahut seman-tik dünya görüşü ile ilgili daha esaslı bir teori almış ve analize yön veren metodolojik ilkeler ortaya konulmuştur.

Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar üç bölümden oluşmak-tadır: ilk bölümde semantik analizin metodolojik ilkeleri izah edilmiş; ikinci bölümde, İslam öncesine ait kabileci ahlâk kuralları ile Kur'anî ahlâk prensipleri arasındaki olumlu yahut olumsuz ilişki izah edilmiş; son olarak da ilk bölümde açıklanan metodolojik ilkelerin tutarlı bir uygulamasını yapmak suretiyle Kur'an'daki belli başlı dinî-ahlâkî kavramların bir analizi yapılmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 16 okur

  • -Nur-
  • Emre Beyhan
  • Davy Jones
  • Beheşti Zehra
  • Bəxtiyar Əliyev
  • Recep B.
  • Mehmet Mustafa Erkal
  • İlhami Yakaryan
  • Zeynep Dursun
  • Bakırul Ulum

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%25 (1)
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0