Adı:
Leonardo İlk Bilgin
Baskı tarihi:
Ekim 2002
Sayfa sayısı:
374
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751018601
Çeviri:
Ahmet Aybars Çağlayan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
'Rönesans insanı', basmakalıp bir deyim haline geldi. Yine de geçmişte bu tanıma uyan biri yaşadıysa, bu Leonardo da Vinci'den başkası olamaz. Kitabı sadece seçkin bir azınlığın gördüğü bir çağda doğdu ama insan bilgisinin o dönemde içinden çıkılamaz çoğu alanı hakkında akıl yürüttü. Kavradığı kadarıyla dünyaya ilişkin yorumu mantıklı ve tutarlıydı. Onun günümüzdeki şöhreti, herhalde sayısız yetenek ve uğraşından çok, sanat eserleri yüzündendir. Louvre Müzesi'ndeki "Mona Lisa" her yıl hâlâ yüzbinlerce ziyaretçiyi kendine boşuna çekmiyor ve çizimleri ile diğer resimleri de bu eseri kadar ünü hak etmiştir. Ancak çizdikleri yakından incelendiğinde, bunlar ansızın Leonardo'nun başka bir yönünü gözler önüne serer. bu onun, "iki kültürün" genellikle birbirlerinden ayrı tutulduğu bir çağda çoğu kez görmezden gelinen yönüdür. Michael White, zekice yazdığı bu biyografide, araştırmalarının kapsamı ve bilginin sınılarını zorlama arzusu nedeniyle, Leonardo'nun, 'İlk Bilgin'in ta kendisi olduğunu ileri sürüyor.
Leonardo'nun, -çocukluğunun yoksunlukları, eşcinselliği, Machiavelli'den Cesare Borgia'ya kadar çağdaşlarıyla olan ilişkileri gibi - renkli özel yaşamıyla, bilimsel araştırma tarihinin ilk örneklerini harmanlayan Michael White, bu şaşırtıcı insanın yeniden değerlendirilmesine yönelik baştan çıkarıcı iddialar ortaya atıyor. Bu kitap, hiç kuşkusuz, sanat ve bilimin birleştirilmesine ilişkin akıl çelen bir çalışma...
374 syf.
·Puan vermedi
Yeterli belge olmaksızın geçmişte yaşamış büyük bilginlerin yaşamlarını kalem almak bazıları için çok kolay.
Eldeki kısıtlı bilgiler ile yapacağınız kurguları abartmak ve okura beğendirmek çok da zor değil.
Ancak tüm belgelere ulaşmak için çabalamak ,daha yakın zaman diliminde o bilginle ilgili yazılanları taramak ve bu detaylar üzerinden yazı yazmak unutulmaz bir kitap ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
Leonardo'nun doğumundan başlayarak yaşadığı hayatı ve son yıllarını bize analatan bu kitapta, o zamanın şartlarını ve büyük bilginin hayata bakışını anlayabiliyorsunuz.
Özellikle Osmanlı imparatorluğu ile ilgili olan bölüm çok ilginç.
374 syf.
·17 günde·Beğendi·9/10
İnsan düşünmeye başladığından beri mutlak gerçekliğe ulaşma çabası içindedir. Asırlardır bilim ve sanat alanında yaptığı çabalar birbir üstüne koyarak devam edegelmektedir.

Bilimin ve sanatın çok farklı dallara ayrılmadığı dönemlerde Leonardo Da Vinci, gerek bilim ve gerekse sanat alanında yapmış olduğu çalışmalarla günümüzde bile insanları şaşırtmaya devam etmektedir.

Kitap ta, Da Vinci’nin hayat hikayesinden, başlayarak bilimsel ve sanatsal çalışmaları anlatılmakta.

Dışlanmış bir aile ortamında büyüyen Da Vinci’ye amcasının sahip çıkması, özgürce büyüdüğü Vinci kasabasının doğal ortamı ve rönesansın başlangıcına temel olabilecek kaynakların Floransa ve Milano da toplanmaya başladığı dönemde yaşaması bu yaratıcı insanın altyapısını oluşturmaktadır.

İstanbul fethedilme sürecinde İstanbul’daki el yazmaları batıya akmaya başlamıştır.
“On beşinci yüzyılın ilk otuz yılında, yüzlerce özgün elyazması, büyük ölçüde Doğu’dan alınıp, Floransa’ya getirildi. Bir zamanlar Haçlı Seferleri’ne katılanların Hıristiyanlık dünyası için dövüştükleri yerlerde, Batılı elçiler pazarlık yapıp, Osmanlılardan entelektüel sermaye satın aldılar. Floransalı elçi Giovanni Aurispa tek başına, özellikle verimli geçen 1423'teki seyahatinden, 238 eksiksiz el yazmasıyla dönmüştü.”

Da Vinci’nin bu kaynakların toplandığı merkezlerde bulunması, insanı, dünyayı ve evreni anlama merakına ışık olmuştur.
Astronomiden, Anatomiye, Mekanik bilimlerden, felsefeye, resimden heykele birçok alanda çizimler, notlar,heykeller,resimler, insan ve hayvan kadavraları üzerindeki çalışmaları günümüz biliminin altyapısını oluşturmaktadır.

Öğrenme ve üretme açlığının her zaman farkında olarak yaşamıştır.
“İşlemeyen demir paslanır ... durgun su saflığını yitirir ve soğukta buz tutar. Aynı biçimde, faaliyetsizlik de aklın gücünü zayıflatır."

Doğa ve evrene ve hep bunları anlamaya ömrünü adamıştır. Bu öze ulaşmanın yolunun ise erdemle olabileceğine düşünür.

Da Vinci’yi anlamak için belki başlangıç sayılabilecek bir kitap, ancak okuyucunun merakını ve çabasını kamçılayan bir kitap.
374 syf.
Da vinci hayranı bı yazarin gözünden hayatı anlatılmış bunun için 3 yıl araştırma yaptıgınıda belirtiyor güzel hayat hikayesiydi sokak sokak görselle süslenmiş babası platonun ögrenciymiş ögrendikce aciliyoruz araştırma ruhunu çok iyi şekilde yansitmiş kösede kalmiş bı kitap.

Keyifli okumalar.
374 syf.
·6 günde·Beğendi·9/10
Leonardo da Vinci'nin hayatını abartılardan yoksun şekilde anlatılması çok keyiflidi. Bir bilginin nasıl zamanın zorlukları ile buluşlarını gerçekleştirdiğini, hataları ve kusurları ile, dehasını eğitim eksikliğini kapatacak şekilde kullanarak bir efsaneye dönüştüğünü bölüm bölüm öğreneceksiniz. Farklı bir biyografisini okumak isteyenlere tavsiye ederim.
374 syf.
·60 günde·Puan vermedi
Leonardo...
Nasıl hem sanatçı hem bilgin hem mühendis olup harikalar yaratabiliyor?
Kitap bu olma süreçlerini anlatıyor. Biz de önemle anlıyoruz ki bilim dalları ve disiplinler birbirinden ayrı gelişim gösterip insanı tekamüle ulaştıramaz.
Bir mühendis aynı zamandasanattan anlamalı.
Bir sanatçı da aynı zamanda felsefe bilmeli mantık okumalı.
Yoksa hep bir göz kör olmaya ve insanı aptal birkendinden eminlikte hapsetmeyedevam edecektir.
Platon deney yapma yerine, ölçüsüzce saf matematiğe
önem verdi. Ona göre, sayılar her şeydi. Hatta Akademia'nın
kapısına şöyle yazmıştı: "Geometri bilmeyen hiç
kimse girmesin." Sonraları Leonardo da bu düşünceye saygısını
ifade ederken defterlerine şöyle yazmıştı: "Matematikçi
olmayan hiç kimse eserlerimi okumasın."
Görünüşe göre ruh , çoğu kimsenin inandığı gibi bedene yayılmış bir durumda değil ; tüm duyumların toplandığı , Sensus Communis denilen muhakeme bölgesinde bulunmaktadır.
"Leonardo da Vinci, daha yaşarken bir efsane oldu. Çağ­
daşlarının birçoğu onu nerdeyse sihirli güçlere sahipmişçesi­
ne yüceltti. Oysa o, su götürmez biçimde olağanüstü yete­
neklerle donanmış olsa da, etten kemikten bir ölümlüydü. O
çevresindeki her şeyi merak eden ve önüne çıkan her şeyi
araştıracak kadar yeterli enerjiye sahip biriydi. Sihir ve bü­
yüden uzak duran bir deneyciydi. Alın teriyle, metal ve ah­
şapla, akıl ve iradesiyle çalıştı. Ne var ki yarattıklarından
günümüze kalanlar, yaşadığımız değer bilmez dünyayı kat
kat aşarak; sanki tılsımlı bir dokunuşla, hem bu vahşi evren­
de hem de gizemli bir alemde yerlerini buldular. "
Nitekim aklın olmadığı yerde ,insanlar doğru bulmadıklarını birbirlerine bağırıp çağırarak belirtirler.
İnsan ne bilimle ne de sanatla uğraştığı için eşsizdir.
Ne var ki ,bilim ve sanat aynı ölçüde onun aklının şaşılası biçimde, şekilden şekile girebilişinin ifadesidir.
J. Bronowski

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Leonardo İlk Bilgin
Baskı tarihi:
Ekim 2002
Sayfa sayısı:
374
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751018601
Çeviri:
Ahmet Aybars Çağlayan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnkılap Kitabevi
'Rönesans insanı', basmakalıp bir deyim haline geldi. Yine de geçmişte bu tanıma uyan biri yaşadıysa, bu Leonardo da Vinci'den başkası olamaz. Kitabı sadece seçkin bir azınlığın gördüğü bir çağda doğdu ama insan bilgisinin o dönemde içinden çıkılamaz çoğu alanı hakkında akıl yürüttü. Kavradığı kadarıyla dünyaya ilişkin yorumu mantıklı ve tutarlıydı. Onun günümüzdeki şöhreti, herhalde sayısız yetenek ve uğraşından çok, sanat eserleri yüzündendir. Louvre Müzesi'ndeki "Mona Lisa" her yıl hâlâ yüzbinlerce ziyaretçiyi kendine boşuna çekmiyor ve çizimleri ile diğer resimleri de bu eseri kadar ünü hak etmiştir. Ancak çizdikleri yakından incelendiğinde, bunlar ansızın Leonardo'nun başka bir yönünü gözler önüne serer. bu onun, "iki kültürün" genellikle birbirlerinden ayrı tutulduğu bir çağda çoğu kez görmezden gelinen yönüdür. Michael White, zekice yazdığı bu biyografide, araştırmalarının kapsamı ve bilginin sınılarını zorlama arzusu nedeniyle, Leonardo'nun, 'İlk Bilgin'in ta kendisi olduğunu ileri sürüyor.
Leonardo'nun, -çocukluğunun yoksunlukları, eşcinselliği, Machiavelli'den Cesare Borgia'ya kadar çağdaşlarıyla olan ilişkileri gibi - renkli özel yaşamıyla, bilimsel araştırma tarihinin ilk örneklerini harmanlayan Michael White, bu şaşırtıcı insanın yeniden değerlendirilmesine yönelik baştan çıkarıcı iddialar ortaya atıyor. Bu kitap, hiç kuşkusuz, sanat ve bilimin birleştirilmesine ilişkin akıl çelen bir çalışma...

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • idris yılmaz
  • Alican Kılıç
  • Ebru
  • CEM AKDAG
  • murat ergin
  • fazi
  • Gamze

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0