Risale Okumaları 2 İkinci Kitap

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
282 gösterim
Risale Okumaları ikinci kitap, birincisi için sözkonusu olduğu gibi, ciddi nazarların ciddiyetle Risale`ye yönelmelerine; keza, onu zaten okuyor olanların daha bir dikkatle Risale-i Nur`a bakmalarına vesile olabilirse, maksadına ulaşmış olacaktır. Yoksa, bu kitap Risale`ye hakkını veren bir çalışma değildir. Dahası, Risale-i Nur`la şu veya bu derece ilgili sair çalışmaların dahi Risale-i Nur`a hakkını layıkınca verdiğini söylemek de mümkün değildir. Bu yolun sonuna ulaşılmış değil; daha henüz başına gelinmiştir. Risale-i Nur, birilerinin zannettiği gibi `aşılmayı` değil, `açılmayı` beklemektedir...

İçindekiler
Sunuş
Önsöz Yerine: iki okuma arasında
Birinci Bölüm
AYRINTIDA GİZLENEN
İz sürmek
Ziya-nur ayrımında
Zalimlerin satranç oyunları
Çocuk ve Risale-i Nur
Tercih bilâ müreccih
“Üçüncü Mesele”yi atlamadan...
Mebde ve münteha
Tenkidler karşısında
‘Mahrem bir musalahanâme’
‘Kemal’in izinde
Musibetlerle gelen
‘Sünuhat’ ne demek?
İkinci Bölüm

‘DENGE’DE BULUŞMAK İÇİN
Büyük buluşma
Ruhsat-azimet dengesi
Dikkat gerektiren bir nokta
İki ucun ortasında
EQ
Şahsî fazilet, içtimaî kusur
Nefsin halleri
Fıkha dair bir girizgâh
Takva ile zırhlanmak
Keyfiyet
Bir yaraya merhem vurmak
Ümitlerle oynamak
Ümit çiçeği
Üçüncü Bölüm
SORULAR, CEVAPLAR
İmanla amel arasında
Zor bir soru için bir cevap denemesi
“Sen olmasaydın…”
Kör nokta
“Dördüncü hatve”de öğretilen
‘Millî aile’
Dördüncü Bölüm
SORUNLAR, SORGULAMALAR
Risale-i Nur’un neresindeyiz?
Bir durum değerlendirmesi
Risale-i Nur’un büyük cümleleri
Kâmilin nâkıs oğlu
Abdurrahman örneğinin öğrettiği
Adam yetişir, yetiştirilmez
Bir fotoğrafla gelen
İki mektup öncesinde
İki mektup, bir sonuç
Öz evlatlara dair
Hedef ve himmet
Yarına hazır mıyız?

Sunuş
Risale Okumaları—ikinci kitap, ilki gibi, ufuk açıcı ve bazı taşları yerinden oynatıcı ifadelerle dolu. İlk kitaptan beri edindiğim izlenimlerden sonra, daha önceden de emin olmakla birlikte açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, yerinden oynayan o taşlar zaten bulunmaları gereken yerde değillerdi.
Risale-i Nur gibi bir eseri okumak, elbette başlı başına bir huzur, bir sekinet ve ibadet halini yaşamaya sebeptir. Ancak onu anlamak, bizzat müellifinin “İkinci Şua” gibi kıymetini takdirden aciz olduğumuz bir bahsin başına not düşme gereği duyduğu üzere ‘teenni ile mütalaa’ gerektirmektedir. Teenni ile mütalaa, yani kalben yönelmenin yanısıra, fikren yoğunlaşma, zihnen meşgul olma, muhakeme etme…
Bugün, yıllar önce yazılmış edebî bir eserin, meselâ bir romanın üzerinde yüzlerce çalışma yapıldığını görüyoruz. Doktora tezleri hazırlanıyor, edebiyatçıların, filozofların adına üniversitelerde kürsüler kurulup dersler veriliyor. Ve söyledikleri tek bir cümle için ‘acaba ne demek istedi’ tartışmaları yapılyor. Buna karşılık, herşeyiyle mahza hakikat bir eserin gerektiği kadar ve gerektiği gibi anlaşılamaması, eksik anlaşılması, hatta ve hatta yanlış anlaşılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Evet, Risale-i Nur’u keşfetmiş, okuyan, okutan, anlamaya çalışan ve bu hakikat deryasından bir katre bile olsa başkalarının nasiplenmesine gönül vermiş herkes açık yüreklilikle söylemeli, kabul etmeli ve bu zaafın üstünü kapatmaktan şiddetle kaçınmalıdır ki, Risale-i Nur karşısındaki duruşumuz, ne bu esere, ne de bu eserin müellifine yakışmaktadır.
Ancak şükür ki, bu alacakaranlık tablo içinde, elleri koynunda bekliyor da değiliz! Hususan son yıllarda, birçok fikir erbabı, acilen çözüm bekleyen bu problem, acilen çözülmesi gereken bu düğüm karşısında düşünce üretmekte, tarz belirlemekte, çıkış yolları aramakta, sorunu etraflıca analiz edip kaynağını ve kollarını ortaya koymakta halline uygun satıhlar oluşturmaktadır. İşte Metin de bu gayret üzere fikrini teksif etmiş arkadaşlarımızdan birisidir. ‘Çuvaldızı kendine batırmayı’ daha adilâne telakki ettiğinden, bu kitaptaki yazıların bizi sarsacak nitelikte olması, akl-ı selim ile bakıldığında, gayet münasiptir. Hakikat, kabr-i kalbden üryan çıkmıştır, kendini namahrem görenler nazar etmesinler…

Selim GÜNDÜZALP
Adapazarı, Mart 2002
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2007
 • Sayfa Sayısı:
  200
 • ISBN:
  9789758285464
 • Yayınevi:
  Karakalem Kitabevi Yayınları
 • Kitabın Türü: