Profil
Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur 🍃
Reklam
"Evet, her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez."
Bediüzzaman Sait Nursi
"Siz yalnız bize değil, ilâ yevmi'l-kıyâm bâki kalacak müslüman yavrularının yaralanmaması için zırh; ve bir endahtta dünyayı sarsan, gürûh-u hazeleyi boğucu dumanlar içinde bırakan, Kur'ân-ı Hakîm'in son sistem malzeme-i mübarekelerini îcada vesilesiniz." (
Barla Lâhikası
Barla Lâhikası
, s. 109)
Cennetin meyveleri gibi kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla bâkî hükmünde olan amel-i uhrevi (ahirete ait ibadet amel) meyvesini bu dünyada fânî bir surette yemek kâr-ı akıl değildir. Bâkî bir lâmbayı, bir dakika yaşayacak ve sönrcek bir lâmba ile mübadele etmek gibidir.
Sayfa 531Kitabı okudu
Risale-i Nur'u okuyanların ruh ve kalbleri, vicdan ve latîfeleri o feyyaz dersten hisselerini ve gıdalarını alıyorlar. Bu manevî dersin nüfuzu değil midir ki; Nur Risalelerini okuyanların manevî âlemleri İlahî nurlarla yıkanıyor ve İlahî bir cazibe ve İlahî bir tesir ile iman hakikatlarına müsahhar ve meftun ve meclub bir hale gelerek Allah ve Resulullah yolunda yükseliyorlar. İlm-i iman âşıkları Risale-i Nur okuyor. Dinî malûmat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Hakikat arayıcıları Risale-i Nur okuyor. Mücadeleci mücahid fıtratlar Risale-i Nur okuyor. Hamaset, bahadırlık ve kahramanlığın şâhikasına erişmek isteyen kabiliyetler Risale-i Nur okuyor. Milliyetçiler Risale-i Nur okuyor. Fen ve san'at erbabı Risale-i Nur okuyor. Müsbet ilim hayranları Risale-i Nur okuyor. Ehl-i tasavvuf Risale-i Nur okuyor. Edebiyat meraklıları Risale-i Nur okuyor. Demek her bir tabaka-i insaniye Risale-i Nur'a ruhunda büyük bir ihtiyaç duymakta ve ondan istifade etmektedirler.
Sayfa 258 - Zübeyr Gündüzalp, Ankara Konferansı (1947)Kitabı okudu
Reklam
En elzemini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun. Bediüzzaman Said Nursi
Bu karmakarışık, kararsız misafirhanelerden başka ve kurb-u şahanede bir diyar-ı saadet vardır; biz de ona namzediz...✨
Sözler
Sözler
- 58
Mütalaasına doyamıyorum. Ne kadar okursam okuyayım, diğer bir okuyuşumda okumamış gibi oluyorum ve yeni bir eser okur gibi oluyorum. Hadsiz bir zevk-i manevî ve nihayetsiz bir hazz-ı ruhî ile okuyorum.
Reklam
İmana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.