Adı:
Hayriyye
Baskı tarihi:
Haziran 2005
Sayfa sayısı:
316
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950348
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Klasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi'nin bu değerli eseri, 1857'de Paris'te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin kültürü, klasik eserlere verilen değer nispetinde yaşar ve yücelir. Hayriye, hikmet şairi Nâbi'nin en tanınmış eseridir. Halep'te iken oğlu Ebü'l Hayr adına telif ettiği bu mesnevi için bir görgü, öğüt ve ahlâk kitabıdır denilebilir. Bu bakımdan edebiyatımızın, sahasındaki en sevilen ve yararlanılan klasik eseridir.
(Tanıtım Bülteninden)
Nabi'nin oğlu için yazdığı her bir sayfasında altın değerinde öğütler bulunan eseridir.
Bir babanın oğluna bırakabileceği en güzel miras böyle bir kitap olsa gerek. Nabi'nin oğluna itafen söylediği sözler de bir başka güzel...
Ey Ebu'l-hayr Mehemmed Çelebi! Ey varlığı Halep şehrini süsleyen! (s.25)

Ey ebedin parlak yeşilliğinin fidanı! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bahşeden oğul!. (s.37)

Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi! (s.43)

Ey varlık ve vücut mecmuasının seçkin nüshası, ey sıfat aynasının süsü ve yakışıklı resmi (oğul)! (s.77)

Ey hayat denizinin en birinci incisi; ey güzel vasıfların seçkin örneği (oğul)! (s.121)
Ve daha niceleri... Geç gelmiş bir sevincin kağıda dökülmüş hali.
Nabi ve muazzam kaleminde inciler...
Yûsuf Nâbi'nin oğluna itâfen yazdığı nasihatlarla dolu bir başyapıt. Çoğu bölüm hatta %85 lik kısım günümüz için de geçerli. Bu tarzda eserleri okumamın iki sebebi var. Biri kendimi tanımak, doğduğum ve olduğum toplumu bilmek bir digeri ise aklın zirve noktasında nasıl yazılar yazacağına şahit olmak.
Söylediğin söz gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı, onu duyan da içindeki mana ile bülbül olmalı.
Olur insanda zeban bir, iki gûş
Sen dahî söyle bir, ol iki hâmuş

İnsanda dil bir kulak ikidir.
Sen dahi bir söyle iki dinle.
İskender Pala
Ahmet Şimşirgil'den naklen
Ey nihâl-i çemen-ârâ-yı edeb

Nûr-bahsâ-yı dil ü dîdei eb

Varma gayrın evine bî-davet

Ola amma o da ehl-i hirfet

Vardığın meclis ola ehl-i reşâd

Olmaya encümen-i fısk ü fesâd

Olma meclis de ne pürgû ne hamûş

Vakt ile gah zeban ol gehi gûş

Olur insanda zeban bir, iki gûş

Sen dahî söyle bir, ol iki hâmuş

Kimseye verme huşunetle cevâb

Lutf ile izzet ile eyle hitâb

Kimsenin aybını urma yüzüne

Gûşunu bâb-ı kabul et sözüne

Eyleme kimseyi ta ‘a techîl

Etme mahlûk-ı Hudâyı tahcîl

Hele neylersen et ey ruh-ı revân

Olma hatır-şiken ü tûnd-zebân.

Açıklaması:

Ey edeb ve terbiye çimenini süsleyen fidan. Ey babasının gözüne ve gönlüne nur bağışlayan oğul!

Başkasının evine davet edilmeden gitme. Davet eden kimse de gönül ehli olmalıdır.

Gittiğin meclis doğru yolda olanların toplandığı bir yer olmalı. Fısk ve fesat cemiyeti olmamalıdır.

Bir mecliste ne fazla konuş ne de sus. Zamanı gelince konuş ve dinle.

İnsanda dil bir kulak ikidir. Sen dahi bir söyle iki dinle.

Kimseye sertlik ve kabalıkla cevap verme. İyilik ve saygı ile insanlara hitap et.

Kimsenin ayıbını yüzüne vurma. Kulağını insanların doğru sözüne kabul kapısı yap.

Kimsenin bilgisizliğini asla ortaya çıkarma. Allah’ın yarattığı bir kulu utandırma ve küçük düşürme.

Ey canınım canı, bilhassa ne yaparsan yap, kalp kırma, gönül yıkma, sert sözlü de olma.
İskender Pala
Ahmet Şimşirgil'den naklen

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hayriyye
Baskı tarihi:
Haziran 2005
Sayfa sayısı:
316
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950348
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Klasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi'nin bu değerli eseri, 1857'de Paris'te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin kültürü, klasik eserlere verilen değer nispetinde yaşar ve yücelir. Hayriye, hikmet şairi Nâbi'nin en tanınmış eseridir. Halep'te iken oğlu Ebü'l Hayr adına telif ettiği bu mesnevi için bir görgü, öğüt ve ahlâk kitabıdır denilebilir. Bu bakımdan edebiyatımızın, sahasındaki en sevilen ve yararlanılan klasik eseridir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • asil yaşayan
  • Neşe Tunç
  • mustafa aşan
  • Seolinho
  • Dr.Okur
  • Mustafa
  • Abdurrahim Gök
  • Muhammed İsa ÖZTÜRK
  • AYŞE DOĞRUL
  • Emirhan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%80 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%20 (1)