Hayriyye

7,0/10  (3 Oy) · 
13 okunma  · 
2 beğeni  · 
630 gösterim
Klasik edebiyatımızın önde gelen temsilcilerinden biri olan Nâbi'nin bu değerli eseri, 1857'de Paris'te Türkçe aslı ve Fransızca tercümesiyle birlikte, Pavet de Courteille tarafından yayınlanmıştı. Milletlerin kültürü, klasik eserlere verilen değer nispetinde yaşar ve yücelir. Hayriye, hikmet şairi Nâbi'nin en tanınmış eseridir. Halep'te iken oğlu Ebü'l Hayr adına telif ettiği bu mesnevi için bir görgü, öğüt ve ahlâk kitabıdır denilebilir. Bu bakımdan edebiyatımızın, sahasındaki en sevilen ve yararlanılan klasik eseridir.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Haziran 2005
 • Sayfa Sayısı:
  316
 • ISBN:
  9789758950348
 • Yayınevi:
  Kapı Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 2 Alıntı

Nabi
Olur insanda zeban bir, iki gûş
Sen dahî söyle bir, ol iki hâmuş

İnsanda dil bir kulak ikidir.
Sen dahi bir söyle iki dinle.

Hayriyye, İskender Pala (Ahmet Şimşirgil'den naklen)Hayriyye, İskender Pala (Ahmet Şimşirgil'den naklen)

Nabi
Ey nihâl-i çemen-ârâ-yı edeb

Nûr-bahsâ-yı dil ü dîdei eb

Varma gayrın evine bî-davet

Ola amma o da ehl-i hirfet

Vardığın meclis ola ehl-i reşâd

Olmaya encümen-i fısk ü fesâd

Olma meclis de ne pürgû ne hamûş

Vakt ile gah zeban ol gehi gûş

Olur insanda zeban bir, iki gûş

Sen dahî söyle bir, ol iki hâmuş

Kimseye verme huşunetle cevâb

Lutf ile izzet ile eyle hitâb

Kimsenin aybını urma yüzüne

Gûşunu bâb-ı kabul et sözüne

Eyleme kimseyi ta ‘a techîl

Etme mahlûk-ı Hudâyı tahcîl

Hele neylersen et ey ruh-ı revân

Olma hatır-şiken ü tûnd-zebân.

Açıklaması:

Ey edeb ve terbiye çimenini süsleyen fidan. Ey babasının gözüne ve gönlüne nur bağışlayan oğul!

Başkasının evine davet edilmeden gitme. Davet eden kimse de gönül ehli olmalıdır.

Gittiğin meclis doğru yolda olanların toplandığı bir yer olmalı. Fısk ve fesat cemiyeti olmamalıdır.

Bir mecliste ne fazla konuş ne de sus. Zamanı gelince konuş ve dinle.

İnsanda dil bir kulak ikidir. Sen dahi bir söyle iki dinle.

Kimseye sertlik ve kabalıkla cevap verme. İyilik ve saygı ile insanlara hitap et.

Kimsenin ayıbını yüzüne vurma. Kulağını insanların doğru sözüne kabul kapısı yap.

Kimsenin bilgisizliğini asla ortaya çıkarma. Allah’ın yarattığı bir kulu utandırma ve küçük düşürme.

Ey canınım canı, bilhassa ne yaparsan yap, kalp kırma, gönül yıkma, sert sözlü de olma.

Hayriyye, İskender Pala (Ahmet Şimşirgil'den naklen)Hayriyye, İskender Pala (Ahmet Şimşirgil'den naklen)