Geri Bildirim
Adı:
Efsane Güzeller
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
283
ISBN:
9789758950157
Kitabın türü:
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Şiir görülmez; ancak kalbe doğabilir. Kalpleri titreten de, çizik çizik eden veya süsleyen de bir hissin ilhamıdır genellikle; bir zamanın akışı, bir ruh sıkıntısı yahut bir hazzın coşmasıdır. Heykel gibi, resim gibi bütüne dayalı bir sanata dönüşüveriyorsa söz, adı divan şiiridir onun. O şiir, soyut olanın peşinde koşarken somut olanı örnek gösterir; duygu için maddeyi, içsellik adına çevreyi kullanır ve lirizmi anlatırken de Leyla'lardan, Şirin'lerden, Azra'lardan dem vurup onların yolunda Kays'ları, Ferhat'ları, Vamık'ları dağlar delisine çevirir. Şair ise beyit denen söz katmanları arasında ince sanatkârların izini sürerken evvelce söylenenleri bilmek ve evvelce söylenenleri geçmek zorunda hisseder kendisini, hayallerini ve düşüncelerini derinleştirdikçe derinleştirip giyindirir düşüncelerine.
(Tanıtım Bülteninden)
Divan Edebiyatı kesinlikle zihnimizde lise yıllarından kalan, anlaşılmayan kelime yığınları olarak kalmamalı. Zaten İskender Pala da bunun çabasında. İki tane mısra ile dünyaları anlatan şiire Divan Şiiri denir, diye düşünüyorum. İskender Pala'nın Divan Edebiyatı konulu kitaplarına hep aynı şekilde yorum yaptım, yine aynısını yapacağım... İskender Pala klasiği...
"Dildâra piyâde yanaşılmaz bu sularda
Her keştiyi baş darda sanıp firkate çatma"

Bu sularda sevgiliye yaya yaklaşmak mümkün değildir. Ancak sen yine de başın darda sanıp her gemiyi ayrılığa yanaştırma.
Gönül,senin dişlerini anlattığı için nazım incisinin denizi sayılır. Söz bir sahil,akıl bir dalgıç, şiir de muhteşem bir inci tanesidir.
Âh ile azm eyledim râzımga mahrem yahşı kal
Derd ile ayrıldım ey derdime merhem yahşı kal

Düştüm ah ile yollara, ey sırrıma mahrem olan, hoşça kal!
Dert ile ayrıldım senden, ey derdime merhem olan, hoşça kal!
Eşya ve varlık gül için vardır ve Gül, eşya ve varlık olur serapa. Bir milyon adı varsa aşkın, bir eksiğiyle hep Gül'den alır ilhamını. Kağıt,kalem ve kitap... Söz, kelâm ve hitap... Her suret ve her şekilde Gül'e mâhkum.Nitekim, kimileri Gül dediler, ömür boyu güldüler; kimileri Gül dediler, gül uğruna öldüler.
Fikr-i müstakbel ü maziyi bırak ârif isen
Böyledir hâl-i zamân, bir var imiş, bir yok imiş
-Bilge isen, ‘gelecek’ ve ‘geçmiş’ düşüncesini terk et. Dünya ne ki! ‘Bir var imiş… Bir yok imiş…’
*Ragıp Paşa
İskender Pala
Sayfa 180 - Kapı Yayınları - 8. Baskı
Gâhî geda-yı bî-ser ü sâmân olur gönül
Geh şevket ile âleme sultân olur gönül.
-Gönül bazen başsız ve varlıksız bir dilenci olur; bazen ululanıp âleme sultan kesilir.
*Mustafa Efendi
İskender Pala
Sayfa 100 - Kapı Yayınları - 8. Baskı
Körgeli hüsnüngnü zâr u mübtelâ boldum sanga
Ne belâlıg kün idi kim âşinâ boldum sanga
-(A sevgili!) Güzelliğini göreli tutkunun oldum, ayrılığınla inlemeye başladım senin. Meğer seni gördüğüm o gün, ne belalı bir gün imiş…
*Ali Şir Nevai
İskender Pala
Sayfa 76 - Kapı Yayınları - 8. Baskı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Efsane Güzeller
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
283
ISBN:
9789758950157
Kitabın türü:
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Şiir görülmez; ancak kalbe doğabilir. Kalpleri titreten de, çizik çizik eden veya süsleyen de bir hissin ilhamıdır genellikle; bir zamanın akışı, bir ruh sıkıntısı yahut bir hazzın coşmasıdır. Heykel gibi, resim gibi bütüne dayalı bir sanata dönüşüveriyorsa söz, adı divan şiiridir onun. O şiir, soyut olanın peşinde koşarken somut olanı örnek gösterir; duygu için maddeyi, içsellik adına çevreyi kullanır ve lirizmi anlatırken de Leyla'lardan, Şirin'lerden, Azra'lardan dem vurup onların yolunda Kays'ları, Ferhat'ları, Vamık'ları dağlar delisine çevirir. Şair ise beyit denen söz katmanları arasında ince sanatkârların izini sürerken evvelce söylenenleri bilmek ve evvelce söylenenleri geçmek zorunda hisseder kendisini, hayallerini ve düşüncelerini derinleştirdikçe derinleştirip giyindirir düşüncelerine.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 50 okur

  • Hüseyin Sabuncu
  • Black Orchid
  • mustafa aşan
  • Düşünceokuru
  • Büşra Şimşek
  • Ahmet Melih
  • Dr.Okur
  • Mustafa
  • Kemal Albayrak
  • Gülşah Yelekin

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.5
14-17 Yaş
%7.5
18-24 Yaş
%17.5
25-34 Yaş
%27.5
35-44 Yaş
%40
45-54 Yaş
%0
55-64 Yaş
%2.5
65+ Yaş
%2.5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%36.7
Erkek
%63.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (3)
9
%11.1 (1)
8
%22.2 (2)
7
%22.2 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0