Şir-i Kadim

İskender Pala

Şir-i Kadim Yorumları ve İncelemeleri

Şir-i Kadim yorumları ve incelemelerini, Şir-i Kadim kitabı hakkındaki okur görüşlerini , Şir-i Kadim puanlarını 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.

Puan

8.410 üzerinden
24 Puan · 6 İnceleme
155 syf.
·
Puan vermedi
·
4 günde okudu
Şir-i Kadim
Şir-i Kadim
“Külden oluşan kuş mazmunu bize hemen Kaknûs’u hatırlatır. Efsaneye göre Kaknûs, gayet büyük bir kuş olup rüzgâr estikçe, çok delikli gagalarından çeşit çeşit sesler çıkarmış. Hindistan’da bulunduğuna inanılan bu kuş çeşitli renk ve şekillerle süslü imiş. Gagasındaki 360 delik vasıtasıyla çıkardığı sesler sonucu etrafına toplanan kuşları avlayarak geçinirmiş. Bu sesler o denli yanık ve etkili olurmuş ki duyanların bağrı yanar ve onu dinlemekten kendilerini alamazlarmış. Beyitteki “mürg-i alem-sûz” imajı budur. Kaknûs’un ömrü yalnızca bir yıl imiş. Yaşının sonuna geldiğin zaman Çalı çırpı toplayıp üzerine çıkarak ötmeye başlamış. Ötüşü kendisini de coşturacak kanatlarına çıkmaya başlar, kanatların çıkardığı kıvılcımlardan otlar tutuşur ve birlikte parlak bir aleme yanarlarmış. Geride kalan küllerden bir yumurta ortaya çıkar ve bir yavru yaparmış. Bu yavru bir yıl yaşayacak olan yeni Kaknûs kuşu imiş.Eski musıkî bilginleri bu kuşun gagasından ve ağzından çıkan seslerden esinlenerek musıki ilmini icat etmişler. Bu nedenle Kaknûs’a “Mûsîkâr” da denilir. Ancak bu kuşun daha çok anıldığı yönü yanmasıdır.” Atâî’nin; “Dimağı duhân ile fanûs-veş Yanar âteşe durma Kaknû-veş” Beliğ’in ; “Âteş-i aşkı nasıl söndüreyim dilde aceb Per salıp kendi yakar cismini nâra Kaknûs”
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma
155 syf.
·
Puan vermedi
·
23 günde okudu
İskender Pala'nın yazmış olduğu eser Osmanlı dönemi Divan edebiyatının gazellerinin incellenmesini ve içeriğini içeriyor. İçeriğinde çok güzel ve faydalı bilgiler var. Divan edebiyatından toplum olarak neden kopuk olduğumuzun anlaşılması üzerine bazı önemli konulara değiniyor yazar. Konu başlıkları olarak aşk, tasavvuf ve günlük yaşam gibi konuların üzerinde duruluyor gazellerde, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın bile aşk üzerine yazmış olduğu gazelleri var içeriğinde. İlginç bilgilerde bulunuyor eserde örneğin: Gamzenin önceden sevgilinin bir bakışı olduğu zamanla onun yüzdeki bir gülümseme çukuruna dönüştüğü veya Çile kelimesinin dergahlara girmek isteyenlerin denemek amaçlı kırk gün bir odaya kapatılması az bir gıda ile bu zamanı geçirmesine çileye girmek denildiği ve dayanamayanların ise çileden çıkması dilimize sabredememek olarak çileden çıkmak olarak dilimize yerleşmiştir, buna benzer güzel içeriği olan bir eser tavsiye ederim
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma
155 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
Meğer aşk ; üzüntü ,keder, eziyet ,kanlı gözler ve çok zahmetli bir karanlık Dünyaymış. Aşk yerine göre nimet ,yerine göre mihnet yerine göre de minnetmiş. Genel olarak konusu ilahi aşk, Kemal'e erme ,aşk yolunda yapılması gereken çaba ve önem ön planda . Bu yolda ağlamak aşığın yegâne kaderidir hatta aşk yolunda bedenine yük olacak bir elbiseye dahi ihtiyaç yoktur. Her ne denlū cevrler görse vefalar eylese Her ne denlū gūlseler hâline ol giryân olup ("Aşığın sevgiliden) her ne kadar eziyet görse ona o derece vefa göstermeli; (rakipleri) onun hâline güldükçe o da ağlamayı artırılmalı.")
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma
155 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
·
24 saatte okudu
Kitap 11 bölümden oluşan Pala'nın makalelerinin toplandığı bir eser. Her birinde bir divan şairinin bir şiirini ele alıp mümkünce şerh etmeye çalışmış yazar. Divan şiiri olması göz korkutmasın hızlıca akıp gidiyor anlaşılır bir dille yazılmış. Ayrıca yazar çok samimi. Zaten beyitlerin Türkçe çevirileri de mevcut. Divan şiirine ilgi duyuyorsanız bakabileceğiniz, okuyabileceğiniz güzel bir eser.
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma
155 syf.
8/10 puan verdi
Osmanlı medeniyetinin edebiyatı, hiç şüphesiz o kültürün birinci elden kaynağını teşkil eder. Bugün her ne kadar o edebiyat dünyası ile aramızda uzak mesafeler olduğu var sayılıyor ise de, aslen bizim olan ve hatta biz olan bu edebiyatın genç nesillerce anlaşılmasında sayılamayacak kadar faydalar vardır. Elinizdeki kitap bu maksatla hazırlanmıştır ve altı asırlık bir birikimin geniş kültür yelpazesine ışık tutar. Eskiler, 'el-Ma'nâ fî batnı'ş-şair' buyurmuşlardır. Yani 'Mana, Şairin içindedir.' Bu sebeple biz, şairin kastettiğini sandığımız manayı anlatırken objektif olmaya özen gösterdik. Yine de yorumlar bize aittir ve görüşlerimize katılmayanlara saygı duyarız. Çünkü bize göre bütün şiirler, bilgi edinmek için değil hissedilmek içindir. Bu kitapçık da zaten bir hissedişin ürünüdür. (Tanıtım Yazısı'ndan Alıntı)
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma
155 syf.
·
Puan vermedi
sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim!
Şiir şerhlerinden oluşuyor. Zorlamıştı beni biraz, sıkılmıştım bazı yerlerinde. Değerli buluyorum, eskide kalmış, anlaşılmaz şiirler demek yerine onların seviyesine çıkmak için çabalamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eskilerin şiirleri çok güzel, derinmiş. Sığ, basit şiirlere alıştıkça değerlerini anlamamız gittikçe zorlaşabilir pekala. Bu alana ilginiz varsa kesinlikle okumalısınız. Çok başarılı bir kitap, Divan Edebiyatı'nı Osmanlı kültürünü anlamak adına. Kitap şu güzel mısralarla başlıyor, ara sıra aklıma gelir, açıp okurum; "Eslaf kapıldıkça güzelden güzele Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim Bir meş'aledir devredilir elden ele"
Şir-i Kadim
Şir-i Kadimİskender Pala · Kapı Yayınları · 2019133 okunma