Adı:
Tanrılar Kadınken
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
294
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753881210
Kitabın türü:
Orijinal adı:
When God was a Woman
Çeviri:
Nilgün Şarman
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Payel Yayınları
Bu kitabın birçok insanı, bu konuyu kendi adına araştırmaya iteceğini umuyorum; böylece belki bir gün geçmişin olaylarını daha iyi anlayabilir, bile bile ya da dikkatsizlik sonucu gizlenen konuları açığa çıkarabilir, olgu diye bakılan temelsiz birçok varsayıma meydan okuyabiliriz.
Merlin Stonetoplama edimlerinin bir uzantısı olarak tarımın gelişmesine kadınların yol açtığını öne süren, herkesin kabul ettiği kurama uygun olarak, uygarlığa bu armağanı bağışlamış kadın tanrılar her yerde görülüyordu. Tarımsal gelişimin ilk kanıtlarının bulunduğu Mezopotamya'da Tanrıça Ninlil, halkına ekim ve hasat yöntemlerini öğrettiği için ululanıyordu. Bazı söylenceler kadını savaşlarda önder; güçlü ve yürekli bir cenkçi olarak tanımlar. Sonraları klasik Yunan edebiyatının Amazonlar adıyla andığı kadın askerlerle ilgili sayısız kayıt, Tanrıçaya yiğit bir savaşçı olarak tapınıldığını göstermektedir. Amazonların kadın tanrılara gösterdiği saygıyla ilgili öyküler daha kapsamlı bir biçimde incelendiğinde, Libya, Anadolu, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya topraklarında avlanıp savaşan savaşçı tanrıçalara tapınan kadınlar apaçık görülür; ayrıca bunlar günümüz yazarlarının bizi inandırmaya çalıştığı gibi söylence düşlemleri de değildir. Bu kitabın birçok insanı, bu konuyu kendi adına araştırmaya iteceğini umuyorum; böylece belki bir gün geçmişin olaylarını daha iyi anlayabilir, bile bile ya da dikkatsizlik sonucu gizlenen konuları açığa çıkarabilir, olgu diye bakılan temelsiz birçok varsayıma meydan okuyabiliriz.
294 syf.
·8 günde·Beğendi
Ana tanrıça inancının gelişimini daha sonra ataerkil dinler tarafından nasıl yavaş yavaş ortadan kaldırıldığını Merlin Stone kronolojik ve bölgesel olarak mükemmel açıklamış. Arkeolojiyle, mitlerle ilgili çok güzel bilgiler verip çok fazla kaynakça sunmuş. Kesinlikle okunması gereken kitaplardan.
Kazıbilimsel, söylenbilimsel (mitolojik) ve tarihsel kanıtların hepsi, dişil dinlerin do­ğal bir biçimde silinip gitmediğini, bunların, eril tanrıları üstün tutan daha yeni dinlerin savunucuları tarafından yüzyıllar boyunca uygula­nan sürekli baskı ve eziyetin kurbanı olduğunu açığa çıkartmaktadır. Adem'le Havva'nın yaratılış söylencesiyle Cennet'in yitirilişi masalı işte bu yeni dinlerden kaynaklanmıştır.
Klasik Çağ Yunanistan'ı genellikle batı kültürüyle uygarlığının temeli sayılır, ama ilginç olan yan bu uygarlığın aslında yazının bulunuşundan yirmi beş yüz yıl sonra kurulmuş olmasının ve bunu kendisinin dile getirmesinin, ayrıca ondan binlerce yıl önce yaşamış olan Yakındoğu kültüründen etkilendiğinin anlaşılmasıdır.
Evrenin yaratıcısı, kültürde buluşçu ya da donatımcı olarak kadın tanrının tanımına kitaplarda çok çok bir-iki satır ayrılır; ya da bunun sözü bile edilmez; bilim adamları kadın tanrıların bu yönlerini anılma­ya değmez bulup bir yana atıverir. Tanrıça'nın sanının "Cennet'in Ece­'si" olmasına karşın bazı yazarlar O'na yalnız ölümsüz "Toprak Ana" demeye razı olur. Savaşçı ya da avcı, yiğit asker ya da keskin nişancı olarak saygı gören kadın tanrı, bazen en "alışılmadık eril" niteliklere sahip gösterilir, gücünün ve yiğitliğinin O'nu uçuklaştırdığına, tinsel açıdan anormalleştirdiğine inanılır. Tarihöncesi kazıbilim profesörü J. Maringer ren geyiği kafataslarının yontmataş çağındaki avcılardan kal­ma olduğu düşüncesini yadsır. Neden? Çünkü bunlar bir kadının me­zarında bulunmuştur. Maringer, "Buradaki iskelet bir kadındır; öyley­se ren geyiği kafataslarıyla boynuzları avcılık armağanları olamaz" der. Bu yazarlar söz konusu kadınların doğal bedensel yapısını, bugünkü batı modasının kırılgan, dal gibi kadın ülküsüyle yargılıyor olamaz mı?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tanrılar Kadınken
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
294
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753881210
Kitabın türü:
Orijinal adı:
When God was a Woman
Çeviri:
Nilgün Şarman
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Payel Yayınları
Bu kitabın birçok insanı, bu konuyu kendi adına araştırmaya iteceğini umuyorum; böylece belki bir gün geçmişin olaylarını daha iyi anlayabilir, bile bile ya da dikkatsizlik sonucu gizlenen konuları açığa çıkarabilir, olgu diye bakılan temelsiz birçok varsayıma meydan okuyabiliriz.
Merlin Stonetoplama edimlerinin bir uzantısı olarak tarımın gelişmesine kadınların yol açtığını öne süren, herkesin kabul ettiği kurama uygun olarak, uygarlığa bu armağanı bağışlamış kadın tanrılar her yerde görülüyordu. Tarımsal gelişimin ilk kanıtlarının bulunduğu Mezopotamya'da Tanrıça Ninlil, halkına ekim ve hasat yöntemlerini öğrettiği için ululanıyordu. Bazı söylenceler kadını savaşlarda önder; güçlü ve yürekli bir cenkçi olarak tanımlar. Sonraları klasik Yunan edebiyatının Amazonlar adıyla andığı kadın askerlerle ilgili sayısız kayıt, Tanrıçaya yiğit bir savaşçı olarak tapınıldığını göstermektedir. Amazonların kadın tanrılara gösterdiği saygıyla ilgili öyküler daha kapsamlı bir biçimde incelendiğinde, Libya, Anadolu, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya topraklarında avlanıp savaşan savaşçı tanrıçalara tapınan kadınlar apaçık görülür; ayrıca bunlar günümüz yazarlarının bizi inandırmaya çalıştığı gibi söylence düşlemleri de değildir. Bu kitabın birçok insanı, bu konuyu kendi adına araştırmaya iteceğini umuyorum; böylece belki bir gün geçmişin olaylarını daha iyi anlayabilir, bile bile ya da dikkatsizlik sonucu gizlenen konuları açığa çıkarabilir, olgu diye bakılan temelsiz birçok varsayıma meydan okuyabiliriz.

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Gulalalay
  • Kübra Arslan
  • Selda T.
  • Marguerite
  • Nilay.Fatih
  • Rüya
  • Simurg, Anka (ϜϓſϞ)ELF
  • Öyküm Ersan
  • Reina

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0