Uygarlık Toplum ve Din

8,3/10  (6 Oy) · 
33 okunma  · 
10 beğeni  · 
683 gösterim
Uygarlık, Toplum ve Din konusundaki denemeler, Freud'un toplumu ve kurumlarını ruhçözümsel bakışla yorumlama konusuna uzun süredir ilgi duyduğunu gösteriyor.

Bu kitapta bulunan Grup Ruhbilimi ve Ego Çözümlemesi adlı denemede Freud, bireyin zihinsel yaşamı üzerine daha önce yaptığı incelemelerin ötesine de geçmekte ve bireysel ruhbilimi grup ruhbiliminden ayıran özellikleri incelemektedir.

Bir Yanılsamanın Geleceği adlı denemede, Freud Kiliseyi bir grup olarak ele almaktadır. Dinsel ve takıntılı nevroz arasında bir benzerlik bulan Freud, dinsel fikirlerin temelinin yanılsamada olduğunu ve insanlığın kurtuluşunun uygarlık, din ve bilim arasındaki ilişkinin köklü bir şekilde yeniden değerlendirilmesinde yattığını inandırıcı bir şekilde savunmaktadır.

Ölümünden birkaç yıl önce yazılmış olan Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları Freud'un daha önceki temalarını geliştirmektedir; bu deneme, Freud'un insanlığın içinde bulunduğu durumla ilgili kesin görüşü olarak değerlendirilebilir.
(Arka Kapak'tan)
 • Baskı Tarihi:
  Mayıs 2004
 • Sayfa Sayısı:
  359
 • ISBN:
  9789753881463
 • Çeviri:
  Emre Kapkın
 • Yayınevi:
  Payel Yayınları
 • Kitabın Türü:
Mihriban Karadağoğlu 
30 Tem 10:00 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · Puan vermedi

İnceleme Öteki yayınevinin Freud Dizisi'ne aittir. Kitabın içeriği şöyle:
(1)"Uygar" Cinsel Ahlak ve Çağdaş Nevroz Hastalığı - 1908 (2)Savaş ve Ölüm Üzerine Düşünceler - 1915 (3)Grup Psikolojisi ve Ego Analizi (1921) (4)Bir Yanılsamanın Geleceği - 1927 (5)Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları - 1930 (6)Neden Savaş? - 1933-Einstein ve Freud
1 nolu metinde uygarlık ve içgüdüsel yaşam arasındaki çatışmaları özellikle cinsellik üzerinden giderek bu karşıtlığın sosyolojik yanları işlenir.
2 nolu metin iki başlık altında toplanmış olmak üzere Freud'un birinci dünya savaşına ilişkin düşüncelerini içerir. Burada "Öldürmek" eylemini arkaik incelemeler doğrultusunda açıklığa kavuşturmaya çalışır Freud.
3 nolu metin kendi içinde oniki alt başlığa ayrılır ve genel anlamda grup psikolojisini bireysel psikolojideki değişmeler temelinde açıklıyor. Burada, Freud'un düşünce çizgisi özellikle Totem ve Tabu, Yas Tutma ve Melankoli, ve narsizim konulu denemeleri kaynak edinir.
4 nolu metinde Freud dini bir yanılsama olarak gösterir ve, uygarlık ve insan arasındaki karşıtlığı işler. Uygarlık nevrozun kaynağı olarak gösterilir.
5 nolu metinde daha önceki birçok makale ve denemesinde bahsetmiş olsa da burada uygarlığın kısıtlayıcılığı ile içgüdüsel itkiler arasındaki karşıtlığın bağıntısını kurmaya çalışır. "organik bastırma", "uygarlık süreci" gibi kavramlara rastlarız. Eğitimin işlevi sorgulanır, süperego hipotezleri genişletilir, Eros ve Thanatos ilişkileri netleştirilmeye çalışılır ve "biraderler çetesi" ile suçluluk duyguları arasında bağlar kurulur.
6 nolu metinde, Uluslararası Entelektüel İşbirliği Enstitüsü, entelektüel yaşamın ortak çıkarlarına hizmet edeceği düşünülen konularda görüş alışverişinde bulunması amacıyla bir girişim başlatılması direktifinde bulunur. Bununla birlikte Enstitü öneri için ilk Einstein'a başvurur ve onun da bu iş için önerdiği bir isim Freud olur. Bu son metinde Freud ve Einstein'nın birer mektubu bulunur. Freud Einstein'nın şu temel sorusundan yola çıkarak önerilerini sunar: ".. İnsanlığı savaş tehlikesinden kurtarmanın bir yolu var mı?
Okumayı düşünenler için Freud'un, Totem ve Tabu ve, Musa ve Tektanrıcılık gibi çalışmalarını bu eserden önce okumayı öneriyorum. Uygarlaşma sürecini anlatırken Freud'un Totem ve Tabu'sundaki "biraderler çetesini" iyi anlamak gerekiyor.

Kitaptan 7 Alıntı

Mihriban Karadağoğlu 
28 Tem 21:07 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Grup Psikolojisi ve Ego Analizi
Suçluluk ve görev duyguları, sürü eğilimli(sosyal) bir hayvanın özgün özellikleridir.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 157 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 157 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
29 Tem 10:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Bir Yanılsamanın Geleceği
Eğer komşunuzu öldürmeyişinizin tek nedeni bunu yapmanız halindeki sonraki yaşamınızda size ağır cezalar verecek olan tanrının bunu yasaklaması ise, bu durumda tanrı diye bir şey olmadığında ve onun tarafından cezalandırılmaktan korkmanız gerekmediğini öğrendiğiniz an, elbette komşunuzu tereddütsüz öldüreceksiniz; bunu yapmanıza sadece dünyevi bir güç engel olabilir. Dolayısıyla ya bu tehlikeli kitlelerin acımasızca baskı altında ve entelektüel uyanıştan özenle uzak tutulması, ya da uygarlıkla din arasındaki ilişkide köklü bir değişiklik yapılması gerekir.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 231 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 231 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
28 Tem 21:12 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Grup Psikolojisi ve Ego Analizi
Günümüzün uygar dünyasında yanılsamaların ortadan kalkmasına üzülmeyenler bile devrede oldukları sürece bu yanılsamaların nevroz tehlikesine karşı en güçlü korumayı sağladığını kabul edecektir.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 184 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 184 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
29 Tem 11:12 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Bir Yanılsamanın Geleceği
Dini zor kullanarak ve bir anda ortadan kaldırmaya çalışarak işe başlamak elbette anlamsız. İnanan kişi, inancını tartışma veya yasak marifetiyle elinden alınmasına izin vermeyecektir. Ve bu yöntem bazılarında başarılı olsa bile bu zorbalık olacaktır. Yıllarca uyku hapı alarak yatan bir insanın elinden ilaçlarını alırsanız uyuyamaz.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 242 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 242 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
28 Tem 22:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Bir Yanılsamanın Geleceği
Dünyayı yaratan ve ilahi bir güç olan tanrının, evrende ahlaki bir düzenin, ölümden sonra başka bir hayatın olması çok hoş olurdu; ama bütün bunların, tam da olmasını arzuladığımız gibi olması son derece çarpıcı bir gerçektir. Bizim zavallı, cahil, ezik atalarımız evrenin bütün bu zor bilmecelerini çözmeyi başarsaydı bu çok daha ilginç olurdu.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 225 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 225 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
28 Tem 09:06 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"Uygar" Cinsel Ahlak ve Çağdaş Nevroz Hastalığı
Yapılarının elverdiğinden daha yüce gönüllü olmayı arzulayan herkes nevrozun kurbanı olacaktır; oysa daha az iyi olabilselerdi daha sağlıklı olacaklardı

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 50 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 50 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)
Mihriban Karadağoğlu 
 28 Tem 11:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Savaş ve Ölüm Üzerine Düşünceler
Bana göre ilkel insan, öldürdüğü düşmanın cesedi başında, yaşam ve ölüm bilmecesine kafa yormaksızın zafer duygusunu yaşamıştır. İnsanda araştırma ruhunu ortaya çıkaran şey zihinsel bilmece değil, her ölüm değil, sevmesine rağmen ona yabancı olan ve nefret uyandıran kişilerin ölümü karşısında yaşadığı duygu çatışmasıdır. Bu durumda insan ölümden artık uzak kalamaz, çünkü ölen için hissettiği acıda bunu tatmıştır; yine de bunu kabullenmeye isteksizdir, çünkü kendisini ölü olarak düşünemez. Dolayısıyla bir uzlaşma bulmuştur: kendi ölümünü kabullenmiş, ama yok oluş anlamını inkar etmiştir; bu düşmanın ölümü söz konusu olduğu zaman inkar etmek için neden görmediği bir anlamdır.

Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 91 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)Uygarlık Toplum ve Din, Sigmund Freud (Sayfa 91 - Öteki Yayınevi Freud Dizisi)