Yakut Gözlü Kedi

9,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
2 beğeni  · 
552 gösterim
Modern zamanlara özgü bir tür olan polisiye roman, kentleşme ile gelişmeye başlayan burjuvazinin sosyal bunalımlarını suç merkezli olarak ele alır. Suçlunun topluma uyumsuz kişiler olarak yansıtıldığı bu romanlarda, cinayetlere fazla yer verilmesi, modern insan zihninde ölümün sıradanlaşmasına yol açar. Batı romanında rasyonel analitik düşünme zenginliği ile kurguya taşınan bu tarz, geniş okur kitlelelerine hitap eder. Gizem, merak, gerilim, suç, katil gibi asli ögelerin kullanıldığı bu romanlarda okurun olay halkalarını takip ederek uyanık tutulması asıl amaçtır. Modern zamanlarda cinayetin ciddi bir sosyolojik vak’aya dönüşmesi, edebiyatın bu olguya ilgisini arttırmıştır. Edebiyat, bu olgunun arkasında yatan psikolojik saikleri deşifre etmeyi bir sanat formasyonu olarak ele almak durumundadır. Yer yer kriminolojik bilgileri de romanlarında kullanan yazarlar, cinayeti, verimli bir tema olarak romanlarında işlerler. Ümit Deniz’in yedi romanının incelendiği bu çalışmada yazarın cinayet kurgusunu nasıl ele aldığı, işlenen cinayetlerin toplum üzerindeki psikolojik etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Yazarın romanlarında kullandığı tekniklerin de sorgulandığı bu çalışma, Türk Edebiyatı’ndaki polisiyenin Batı’dakinden farkını da ele almayı amaçlamaktadır. Ümit Deniz’in romanlarında yer verdiği ana karakterler, benzer cinayet kurguları, modern ve geleneksel motifler, devrik öyküleme metodu, yazarın romanlarını canlı tutma adına başvurduğu kurgusal araçlar vb. özellikler teknik ve kuramsal açıdan irdelenmiştir. İncelenen romanların gerek olay örüntüleri gerekse kurgusal kusurları metin merkezli eleştiriye tabi tutulmuştur.
Serdar Poirot 
30 Mar 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Oldukça güzel bir Murat Davman polisiyesi. Murat, Aylin adında bir arkadaşının düzenlediği bir davete katılır ancak davetin ortasında Aylin'in babası Abdurrezzak paşayı ağaca asılmış bulurlar. Olayı biraz inceleyince intihar yerine cinayet olduğu ortaya çıkar. Ancak cinayet sebebi nedir? Sonradan yapılan araştırmalarda paşanın bulduğu iki adet yakutun bu olaylara sebep olduğu anlaşılır. Ancak bu arada paşanın ailesinden ve köşke yakın olup bu olayla ilişkili pek çok insan cinayete kurban gider. Şüpheli, paşanın şoförü Yusuf Coşar'dır ancak içeride bir yardımcısı vardır. Bu paşanın torunları Aylin veya Serap mıdır, yoksa kızı Hüsniye midir? Murat bu işe arkadaşı Necdet müdür ile çözmeye çalışırken yine pek çok ölüm tehlikesi atlatacaktır. Soluksuz okunan bir roman.