Adı:
Yasa Koyucular ve Yorumcular
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753420860
Çeviri:
Kemal Atakay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayıncılık
Bauman, Yasa koyucular ile yorumcular'da, modernite ve postmodernite kavramlarını, "entellektüel rol"ün yerine getirildiği birbirinden tamamiyle farklı iki bağlama ve bunlara yanıt olarak gelişen stratejilere işaret etmek üzere kullanıyor. Bu karşıtlıktan yararlanarak Batı Avrupa tarihinin (ya da Batı Avrupa'nın egemen olduğu tarihin) son üç yüzyılını entellektüle praksis açısından kuramlaştırıyor. Yazara göre , entellektüel çelışmaya ilişkin tipik modern stratejiyi en iyi sergileyen şeylerden biri "yasa koyucu" eğretilmesiidr. "Bu rol, görüş ayrılıklarını hükme bağlayan yetkeli ifadeler kullanmayı ve bir kez seçildiklerden doğru ve bağlayıcı hale gelen görüşleri seçmeyi içerir. Bu durumda hüküm verme otoritesi, entellektüellerin toplumun entellektüel olmayan kesimine oranla daha kolay eriştikleri üstün (nesnel) bilgi taıafından meşrulaştırılır. "Bu konudaki tipik postmoderen stratejiyi iyi "yorumcu" eğretilemesi gösterir. Yani, "bir topluluğa özgü gelenek içinde dile getirilmiş ifadeleri, bir başka geleneğe dayanan bilgi sistemince anlaşılabilecek şekle çevirmeyi içerir. En iyi toplumsal düzenil seçmeye yonelmek yerine bu sktrateji, özerk (bağımsız) katılımcılar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacını taşır; iletim süreci içinde anlamın çarpıtılmasını önlemeye çalışır."Bauman bu iki stratejinin kaynağını ve etkilerini, Batı ile dünyanın öteki ülkeleri arasındaki liişkilerde, Batı toplumlarınını iç örgütlenmesinde, bilginin ve bilgiyi üretelerin bu örgütlenme içindeki yerlerinde ve entellektüellerin yaşam tarzlarında arıyor. Bunu yaparken de, modernite projesinini vaatlerine ve iflasına ilişkin kuramsal tartışmaların yanısıra, günümüzde farklı toplumsal denetim mekanizmalarının kurulması, "yeni yoksullar"ın oluşması gibi olguları gündeme getiriyor. Bu çerçevede cevap aradığı en önemli soru ise, tamamlanmayı bekleyen modenite projesined entellektülelerin nasıl yeniden yer alabileceği.
Güzel ama anlaşılması zor ağır bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sınıf Öğretmenliği bölümüne sosyoloji hocamız okutmuştu. Kaç kişi anladı dediğinde 120 kişilik bölümde 3-4 kişi parmak kaldırmıştı :)
Modern dönemden postmodern döneme 'entellektüel rol' serüvenine dair bilgi edinmek isterseniz, müthiş doyurucu bir kitap. Eleştirel perspektifin hakim olduğu anlatım; kültür, eğitim, ideoloji gibi kavramları da yeniden yorumluyor. Ben bu kitabı birkaç kez daha okurum...
Bilgi edinme sürecinin çarpıcı özelliği, bu sürecin eski gizemleri çözmenin yanı sıra yeni birçok gizemi üretmesi; ayrıca, yatıştırdığı eski korkuların yanı sıra birçok yeni korku yaratmasıdır.
...[H]atalı, aydın olmayan ya da kötü niyetli öğretmenlerin verdiği eski, zararlı eğitimin yerine, akıl adına verilen, toplumsal açıdan yararlı, bireysel açıdan faydalı bir eğitime geçmek...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yasa Koyucular ve Yorumcular
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753420860
Çeviri:
Kemal Atakay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayıncılık
Bauman, Yasa koyucular ile yorumcular'da, modernite ve postmodernite kavramlarını, "entellektüel rol"ün yerine getirildiği birbirinden tamamiyle farklı iki bağlama ve bunlara yanıt olarak gelişen stratejilere işaret etmek üzere kullanıyor. Bu karşıtlıktan yararlanarak Batı Avrupa tarihinin (ya da Batı Avrupa'nın egemen olduğu tarihin) son üç yüzyılını entellektüle praksis açısından kuramlaştırıyor. Yazara göre , entellektüel çelışmaya ilişkin tipik modern stratejiyi en iyi sergileyen şeylerden biri "yasa koyucu" eğretilmesiidr. "Bu rol, görüş ayrılıklarını hükme bağlayan yetkeli ifadeler kullanmayı ve bir kez seçildiklerden doğru ve bağlayıcı hale gelen görüşleri seçmeyi içerir. Bu durumda hüküm verme otoritesi, entellektüellerin toplumun entellektüel olmayan kesimine oranla daha kolay eriştikleri üstün (nesnel) bilgi taıafından meşrulaştırılır. "Bu konudaki tipik postmoderen stratejiyi iyi "yorumcu" eğretilemesi gösterir. Yani, "bir topluluğa özgü gelenek içinde dile getirilmiş ifadeleri, bir başka geleneğe dayanan bilgi sistemince anlaşılabilecek şekle çevirmeyi içerir. En iyi toplumsal düzenil seçmeye yonelmek yerine bu sktrateji, özerk (bağımsız) katılımcılar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacını taşır; iletim süreci içinde anlamın çarpıtılmasını önlemeye çalışır."Bauman bu iki stratejinin kaynağını ve etkilerini, Batı ile dünyanın öteki ülkeleri arasındaki liişkilerde, Batı toplumlarınını iç örgütlenmesinde, bilginin ve bilgiyi üretelerin bu örgütlenme içindeki yerlerinde ve entellektüellerin yaşam tarzlarında arıyor. Bunu yaparken de, modernite projesinini vaatlerine ve iflasına ilişkin kuramsal tartışmaların yanısıra, günümüzde farklı toplumsal denetim mekanizmalarının kurulması, "yeni yoksullar"ın oluşması gibi olguları gündeme getiriyor. Bu çerçevede cevap aradığı en önemli soru ise, tamamlanmayı bekleyen modenite projesined entellektülelerin nasıl yeniden yer alabileceği.

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Kübra DAĞDEVİREN
  • Niran As
  • Ahmet Aydın
  • yasemin
  • Yunus YALÇINKAYA
  • Rabia Erke
  • Uğur Eyüboğlu
  • Buğlem Esra Y. (Aylak Madam)
  • Gökçe
  • Siddhartha

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0