Giriş Yap
Hellen Dini’nin Oluşumu
Önceleri tam anlamıyla bir aile atasına tapınma şeklinde beliren Hellen dini; ailelerin büyümesi, birbirleriyle birleşerek daha büyük topluluklar haline gelmesiyle orjinal niteliğini kazandı. Çünkü; her ai­le, her kabile, katıldığı yeni topluluğa girerken kendi tanrısını da geti­riyor, topluluk da bu tanrılara o kabilenin yeni toplumdaki yerine göre bir değer tanıyordu. Sonra tarih boyunca Hellas’ı çiğneyip geçen göç­ler de arkalarında bıraktıkları bir sürü inanç biçimiyle, Hellenlerin dininin bilinen özelliklerinin oluşumuna katkıda bulunuyorlardı. İşte böylece; Hellenlerin o çok tanrılı dinleri meydana çıktı. Daha sonra, Homeros destanlarıyla; bu tanrı kalabalıklığının genel bir sınıflandırıl­ması yapılarak, tanrılara yetenekleriyle görevleri verildi. Homeros ça­ğının tarihi görünümü ve özellikle politik ve toplumun güçlü sınıfı olan soyluların düşünüş biçimine göre şekillenen, dost ve düşman olan bu tanrılar; yine o çağın toplumsal şartlarının gerektirdiği ahlâk değerlerine göre de karakterlerini kazandılar. Bu din, Homeros öncesi fetişizm ile de birleşince; kurbanlar, tütsüler, adaklar ve falcılık alış­kanlıkları içinden yarı polilik, yarı mistik ve şiirsel niteliğiyle ortaya çıkıverdi. Onun bu nitelikleri ise, daha sonra; din ile politika, sanat ve düşünce ilişkisini hazırladı. Din, sanat ve düşünce dünyasının etkisiy­le, bir inançlar dizisi olmaktan çıkarak üzerinde her türlü sanat ve dü­şünce spekülasyonunun yapılabileceği bir bilgi hâzinesi haline getiril­di. Tanrılar, Homeros ve Hesiodos'un geleneklerini devam ettiren ozanların, düşünürlerin hayal gücü ve mantık doğrultusu içinde, durmadan biçim değiştirerek evrimleştiler. Bu ise, onlara daha çok insansal bir nitelik kazandırdı. Çünkü aile ve hukuk düzeninde ortaya çıkan sarsıntı ve evrim; polisin ilkel düzenini bireyciliğe doğru kaydırırken, dini etkileyen sanat ve düşünce adamları da; dinde olağanüstü bir bi­reycilik havası yaratmak zorunda kalıyorlar ve bu yönde şiddetle etki­leniyorlardı. Bu yüzden tanrılar, gittikçe insanlaşarak, o çağın insanının karakter yapısını kazanıp klâsik kişiliklerine ulaştılar. Hellas’ts hiçbir kutsal kitabın ve ruhban sınıfının olmaması da, düşünce ve sa­nat adamlarının bu yolda bir engelle karşılaşmasını önlüyordu.
Sokrates Davası, Yaşar Şahin AnılSayfa 45 - Ara Yayıncılık
Reklam
Dionysos’a dithyramboslarla tapınanı, ancak onun gibi olanlar anlayabilir! Nasıl da şaşkınlıkla bakmış olmalıydı ona, Apolloncu Yunanlı! Tüm bu olup bitenin aslında kendisine öyle pek de yabancı olmadığının, hatta Apolloncu bilincinin yalnızca karşısındaki bu Dionysosçu dünyayı bir perde gibi örttüğünün korkusuna kapıldığında, daha da büyümüştü bu şaşkınlık.
Tragedyanın Doğuşu, Friedrich NietzscheSayfa 26 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yemek köle ya da özgür aşçılar tarafından hazırlanıp servise hazır hale getirilirken konuklar ve ev sahibi klinelerin üzerinde uzanmış bir şekilde beklerlerdi. Hellenlerin bu alışkanlığı nereden edindiği sorusu uzun süredir akılları meşgul etmektedir, ancak, M.Ö. 640'lara tarihlendirilen Asur kralı Assurbanipal'in kline üzerine uzanarak yemek yediği sahne bu alışkanlığın doğudan öğrenildiği yönündeki tezi destekler niteliktedir.
Reklam
Kölelerin servis yapmak için kullandığı büyük ölçekli olanları dışında çatal Antik Çağ masalarında hiçbir zaman bulunmadı. Konuklar kesicilerin hazırladığı küçük lokmaları ağızlarına götürmek için parmaklarını rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Sulu yemekler, salyangoz ve yumurta için kaşık kullanılırdı. Kaşık kelimesi Hellence kokliarion Latince cochleare / coclare isimleriyle karşılanırdı ve her ikisinde de salyangoz ve salyangoz kabuğu isimleriyle ilişkili idi.
Antik Çağ yemek kitapları arsında en fazla üne ve en fazla bilinmeze sahip olanı Apicius'un kısaca De re Coquinaria, uzun olarak De Opsoniis et condimentis sive de re culinaria libri decem adıyla bilinen yemek kitabıdır. Bu kitap muhtemelen M.S. 4. yüzyılda yaşayan Caelius Apicius tarafından yazılmış ve imparator Tiberius döneminde (14-37) yaşamış olan damak tadı düşkünü Marcus Gavius Apicius'un tarifleriyle birleştirilerek yayımlanmıştır.
Reklam
2
5
42 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42