Giriş Yap
"Bir din eğitimcisi, dedikodu üretmek veya üretilenlere katkıda bulunmakla değil, buna mani olmak ve meslektaşları arasında kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamakla görevlidir. O, orada gönüller kırmak için değil, geçmişte bütün din mürşitlerinin yaptıkları gibi, 'gönüller yapmak' için var olmalıdır. Din eğitimcisi, problem çıkaran değil, problem çözen insan olmak durumundadır. O, istinasız herkese güven verebilmeli, herkesin güvenini kazanabilmelidir."
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Çocuklara ve gençlere yetişkin muamelesi yapınız. Fakat onlardan aynı davranışı beklemeyiniz.
Emile, hayali olmasaydı sorardı bence
Rousseau, kendi hayal aleminde ve toplumdan uzak olarak insanlarla hiç temas ettirmeden tabiatla başbaşa yetiştirdiği Emile'ye; ne Allah'tan, ne dinden, ne imandan ve ne de inanılması gereken diğer hususlardan bahsediyordu. Böylece 15 yaşına gelen Emile, hala kendi ruhunun varlığından bile habersiz olarak varlığını sürdürüyordu. Çünkü kendisi Emile'e bu konuları konuşmayı gerektirecek bir soru bile sormamıştı. Hatta ona göre Emile 18 yaşına geldiğinde dahi buna vakit bulamamıştı.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Şurası bilinmelidir ki mazide İslam, kişilik ve karakter sahibi insanlar sayesinde yücelmişti. Eğer İslam ı tekrar yüceltmek istiyorsak, bunu yine ancak kişilik ve karakter sahibi insanlarla ve aynı niteliklere haiz din eğitimcileri yetiştirerek başarabiliriz.
İslam'ın anlayışına en yakın görüş
Rousseau şöyle der: "Çocuk ne hekim, ne asker ve ne de papaz olmalıdır. O, her şeyden önce "insan" olmalıdır.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
5
48 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30