1000Kitap Logosu
Resim
Çatallanma - Darwin
Biyolojinin son yirmi-otuz yılını meşgul eden önemli konulardan biri, türleşme olarak bilinen hadise oldu. Ortak kanaat uyarınca bu terim, evrim çizgisinde, bir tür varken sayıyı iki ayrı türe çıkaran bir bölünmeyi, çatallanmayı ifade eder. Gülünç olan, Charles Darwin’in üzerinde durduğu türlerin kökeninin, bu tarz bir türleşme hadisesi olmayışıdır.
Darwin' e göre , doğal seçilim yoluyla evrim kuramının tüm önemi, karmaşık uyumların varlığına mucizevi olmayan bir açıklama getirmesiydi. Darwin' e göre , engellerden atlamak için Tanrı ' nın yardımına gerek duyan evrim , evrim sayılmazdı. Böyle bir yardım eli, evrimin temel noktasını anlamsız kılıyordu. Bunun ışığında , Darwin'in neden durmaksızın evrimin kerteci özelliğini irdelediğini anlamak kolay: Eğer birbirini izleyen , sayısız, küçük degişimlerle oluşması olanaksız herhangi bir karmaşık organın var olduğunu gosterebilseydi. , benim kuramın çökerdi.
Sayfa 282 - Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Doğanın programlama dili nedir?
Aslında oyunun kuralı yaşamın başlangıcından beri aynı: Öz kopyalayıcıların daha çok kopyasının çıkarılmasi. Genler kendi kopyaları çoğalsın diye bedenler inşa ediyorlar,o bedenler rekabete rağmen üremeyi becersin diye de tasarım şeması koşullara göre değişiyor. Başarılı bireyler ürettırebilen genler,zaman içinde rakiplerinin yerini alıyor. Genler iyi yazılmış gibi görünen programlar,ama onları yazan bir "üst akıl"yok
Sayfa 50 - Bilim ve Gelecek Kitaplığı
Sözlük
kurucu etkisi (founder effect): Kaynak populasyondan kurucuların ayrılması sırasında örnekleme hatası biçiminde kendini gösteren ve genetik sürüklenmeye bağlı olarak (kurucu olayı sonrasında) alel frekanslarında meydana gelen değişim.
1
2
3
4
...
59
587 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.