h

Hilafet

0 üye
Efendiler!
Senin Hilafetini yıkan adamlar patrikhaneye dokunmadılar! patrikhane de hilafettir, o da hristiyanlığın bir mezhebinin lideri. Senin Medreselerini kapatanlar Heybeliada'daki papaz mektebini kapatmadılar!..
Kadir Mısıroğlu
Kadir Mısıroğlu
“Ümmetin siyasi yönetiminde hilafet, Müslümanların yaratıcı dehası­nın ürünüdür.“
Sayfa 130 - alfa
Reklam
SONRA NÜBÜVVET SİSTEMİNDE BİR HİLAFET OLUR
“Nübüvvet içinizde, Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da -dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder, sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat/bir krallık/zalim yönetimler başa gelir; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.” (Ahmed b. Hanbel, 4/273)
Hilafet, Osmanlı Devleti'ne büyük bir prestij sağlamakla beraber, bu devleti sömürgeci devletleri sistematik düşmanlıklarının de merkezi haline getiriyordu. Düşmanların baskıları yanında, İslâm dünyasının elde bulunan bu imkânı doğru değerlendirerek Osmanlı yönetimine her zaman gerekli desteği veremedikleri, verme gücünde olmadıkları da gözönünde tutulmalıdır.
İlave edelim ki İslam âleminde Türkler halifenin maddi ihtiyaçlarını fiilen temin eden yegâne millettir. Dünyayı kucaklayan bir hilafeti arzu edenler şimdiye kadar her türlü iştirakten çekinmişlerdir. O halde ne iddia ediyorlar? Yalnız Türkler bu müessesenin yüküne tahammül etsinler ve yine yalnız onlar halifenin nüfuzuna riayet etsinler...
Acemler, Afganlılar, Afrika Müslümanları İstanbul halifesini asla tanımadılar
Fakat tarihe gelelim, hakikatleri inceleyelim: Araplar Bağdat'ta bir hilafet kurdular, fakat Cordoue'da/ Kurtuba'da bir hilafet daha vücuda getirdiler. Fakat Acemler, Afganlılar, Afrika Müslümanları İstanbul halifesini asla tanımadılar. Bütün İslam milletleri üzerinde ulvi ve ruhani vazifesini yapan yegâne halife hakikatten değil, kitaplardan çıkmış bir fikirdir. Halife hiçbir zaman Roma'daki Papa'nın Katolikler üzerindeki kuvvet ve iktidarını gösterememiştir.
Sayfa 21 - Atatürk'ün Din AnlayışıKitabı okudu
Reklam
14 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.