Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu

9,0/10  (17 Oy) · 
60 okunma  · 
16 beğeni  · 
1.432 gösterim
Bu eser İdeolocya Örgüsü'ne bağlı olarak benim en başa alınması gereken verimlerimden biri...

Eser 20 yıl kadar önce Ramazan ayında ve üç defada konferans şeklinde verilmiş ve üç gece teravihten sahur vaktine kadar sürmüştür.

"Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu" üç gecede dörder saatten oniki saat konuşan adamın muazzam davayı temellendirmeye ve bir (sentez)'e bağlamaya çalıştığı en kesafetli bir deneme kabul edilmelidir.
(Önsöz'den)
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 1999
 • Sayfa Sayısı:
  226
 • ISBN:
  9789758180274
 • Yayınevi:
  Büyük Doğu Yayınları
 • Kitabın Türü:

Yunan ve mitoloji sonrası İyonya mektebi; Tales, Aleksimandros, Aleksimen, Diyojenis batının ilk düşünen adamları... İyonya mektebinden sonra Ksenefon; milattan altı asır önce… Ksenefon'un sahip olduğu Ele mektebi ve bu mektebin esası panteizm... Ondan sonra Pitagor geliyor; adet, sayı mistiğini getirmiştir... Sonra bir akamet devresi ve ardından ruh fışkırışı ve sofizm... Yunan'da büyük düşünce fışkırışının başı Sokrates. Sokrates'in ilk talebesi Eflatun-Platon. İdealizmi getiren adam. Platon'un talebesi Aristo... Aristo maddeci, Platon ruhçu...Bunlardan sonra Zenon geliyor, ahlak felsefesi... Zenon'dan sonra Epikür geliyor, zevk ve sefa... Sonra Piron, septisizm kurucusu... Yunan'dan sonra Roma... Roma'da Senek ve Epiktet...İsevilik, Hiristiyanlık... Sen Pol ve Sen Piyer... Engizisyon... Rönesans... Ümanistler; Bembo ve Rable... Ümanistlerin faaliyetlerinden sonra Servetüs, Bruno, Vanini, Luter, Kalven... 17. asır Beykın ondan sonra Spinoza, ondan sonra Dekart, Paskal, Laypniç... 18. asır Volter…
Kant ve kurduğu kritisizm felsefesi. Sonra Fihte, bencil görüşün tohumunu atar... Jan Jak Ruso, ona göre her şey tabiata terk edilmelidir. Sonra Didero…Materyalizm felsefisini getiren Hegel, aynı asırda Piron'la başlayan septizmi getiren Şopenhavr...Hiçlik felsefesi Nirvena.... Ogüst Komt pozitivizm kurucusu...Hegel diyalektiğini alan aksiyon fikircileri Engels ve Marks...Fenomenizmi kuran Hium...
Batı düşünürlerinden başlayıp tasavvufa kadar gelen anlatım... Necip Fazıl’ın müthiş birikimi… Etkilenmemek mümkün değil, kitabın içeriğinden etkilenmekle birlikte, yazarın birikiminden de etkilenmek… Çok yoğun bir dönemime denk gelmesine rağmen zevkle okudum. Arada sözlük kullanmak zorunda kaldığım, konferanslar serisinden bir eser.

Muhammet Verim 
02 Mar 2015 · Kitabı okudu · 10/10 puan

''yokluk'' da yokluğu düşünmek mümkün müdür? ''yok'',unutmanın da hatırlamanın da olmadığı yer...öyle bir yer ki,orada ''yokluk'' da yok..maddeciler bununla bulur tesellisini...

Kitaptan 22 Alıntı

(Panteizm) daha önce de temas ettiğim gibi, (hâşâ!) Allah'la tabiatı bir görmektir. (Fihte) insanı idealize eder. İnsana inanmak, Allah'a değil... Allah'a inanmadan insan kendisine nasıl inanabilir?..

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 62 - Büyük Doğu)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 62 - Büyük Doğu)

Cebriye
Ve cebriyeci... İslâmdaki bâtıl mezheplerden birisi olan cebriyeci kafa... İnsan, mukadder fiilini icraya mecbur... Bir sözü var... Bu söz şayet hak kutbunda söylenseydi çok yerinde olurdu.
Diyor ki:
— Haydi ben işlediğim fiili işlemekte -veya işlememekte hür olayım, fakat acaba istediğimi istemekte hür müyüm?
Bu büyük bir tecrit kuvveti... Yalnız bunu îslâmî hikmetlere bağlamak ve o yolda söylemek icab ederken bir cebriye fikri etrafında varıyor bu hükme...

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 53 - Büyük Doğu)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 53 - Büyük Doğu)

Rönesans
Şimdi (Rönesans) üzerinde umumi kıymet hükmümüzü koyalım: .
Tahrif edilmiş İsa dininin gömdüğü akla karşı insanî fakültelerin her sahada ayaklanma, eski serbest insanı arama ve Hristiyanlığın içinden ıslaha çalışma, kısaca hurafeye karşı aklın intikamını alma hareketi...

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 50 - Büyük Doğu)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 50 - Büyük Doğu)

Veli dua ediyor, diyor ki:
"-Allah'ım, istiğfarlarımdan dahi sana istiğfar ederim!"
Buyurun! Çünkü istiğfarda da samimiyet eksikliği var... "Ben bir daha yalan söylemeyeceğim, beni affet!" derken Allah'a en büyük yalanı söylüyoruz. Veli ise, böyle istiğfar ediyor.

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl KısakürekBatı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek
Muhammed Işık 
02 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Tasavvuf
Tasavvufu tek başına dinin esası kabul edenler, tasavvufu dinin "mebnaı - temeli " bilenler, şeriatı reddedenlerdir. Küfürdür nasipleri bu adamların... Bu adamların yaptıkları hokkabazlıktır zaten... Sahte velilerin çoğu bunlardandır.

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 11)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 11)

Ben her zaman söylerim; müslümanlığa zıt insanlar da nev'i nev'idir. Bir kısmı müsamahacı ve lakayttır. Yukarı katta anası namaz kılar. «Kılarsa kılar» der. Bir kısmı delice mütearrızdır. «Yarın görüşelim inşaallah desen, ne demek inşaallah! diye çıkışır. Böylelerini de görmüşsünüzdür. Yani cin çarpmış gibi çarpmıştır onları müslümanlık... İhtiyatına da bırakmaz işi... Meselâ birçok kâfir, hiç olmazsa «Allahaısmarladık, elhamdülillah» tabirlerini kullanır. Birçoklarını da gördüm ki, bu kelimelerin bir tanesini duyduğu yerde başı döner, sar'ası tutar.
Didero işte onlardandır

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 60 - Büyük Doğu)Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 60 - Büyük Doğu)

Varlık yokluk hakkında meşhur sözü var (Dekart)ın:
"Mademki düşünüyorum, öyleyse varım!"
Buna bir nev'i tahkikçi iman yolu da diyebiliriz.
(Dekart)ın yanı başında, bütün Batının en büyük kafa telakki ettiği (Paskal) vardır. Birbiri ile yanyana dururlar. Ve birbirlerini idrak etmişlerdir. (Paskal) üzerine biraz duracağız. Bu adam evvela zekanın insanı tahrip edecek kadar üstün inkişafını ifade etmiş bir idrak... Marazi zeka... Dokuz yaşında riyazi kanunlar keşfetmiştir. Bugün hala çürütülememiş bir takım münhani(eğri) kanunları...Gitgide zekayı ve saf tefekkürü o hale getirmiş bir insan ki, artık zekanın kıymığı beynine batmıştır, aklın son merhalesinde...

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl KısakürekBatı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek

Yahudiler esrarlı mahluklar... (Kapitalizm)i o kurar, (Komünizm)i o yapar, sonra o yıkar. Şimdi Yahudi'yi şöyle, kısaca tahlil edelim: Biri bir adım ileri attırırsa, diğeri gelir, o adımı geri aldırır. Peki, nedir bundan murad? Hiçbir yerde birlik bırakmamak... Bâtılda bile buluşturmak istemez insanları... Yahudi budur; ve hak veya bâtıl, her birliğe düşmandır. Tek gayesi, gizli Yahudilik hegemonyasını kurabilmek için insanlığı bölmek, ufalamak, çözmek ve çürütmek...

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl KısakürekBatı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek
3 /