• 240 syf.
  ·2 günde·Puan vermedi
  Senai Demirci kitapta insanın vaktini beşe bölerek namazı insana göre değil insanı namaza göre ayarlamış. Namazın neden önemli olduğuna vurgu yapmış. Düşününce hayatımızda ki en önemli ibadet namaz değil mi? Bir müslüman namaz kılmıyorsa onun müslüman olduğunu kanıtlayacak hiçbir ibare bulunmuyor. Müslüman bir ülkede müslüman olduğunu söylemeden gezmek rahat oluyor çünkü kimse farklı bir dinden olabileceğine kanaat getirmiyor fakat farklı dine mensup bir ülkede yaşasak ve dinimizin en önemli sembolü olan namazı terk etsek müslüman olduğumuzu kimse anlayamaz. Tabi bir de şöyle bir sorun var. Namaz kılıyoruz sanki namaz kılan kişi çok tuhaf birşey yapıyormuş gibi görülüyor. Zaten namaz kılmak farz ve bizde farz olan bir ibadeti yerine getiriyoruz. Asıl şaşırılması gereken namaz kılmayanlar olması gerekiyor. Hem Müslümanım deyip hem de ınandıkları Allah'ın buyruğunu yerine getirmiyorlar. Çok tuhaf değil mi? Sabah saat dokuzdan akşam beşe kadar çalışır patron ne derse yaparız ama Rabbimizin buyruğu nefsimize ağır gelir, yapmayız. Şeytan nereden vuracağını çok iyi biliyor. Allah herkese hakkıyla namaz kılmayı nasip etsin.
 • 87 syf.
  Az okunmasını çok mantıksız bulduğum yegâne kitaplardan bir tanesi. Enis Doko inanılmaz kapsamlı, kaynaklı, dipnotlu, ve hakikati gizlemeyen bir çalışma yapmış. En mühimi de Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine getirilen itirazdı benim gözümde. O itirazları yazmak istemiyorum, okuyun istiyorum o yüzden inceleme altına pdf'ini atacağım.
  Diğer konuları ise Newton'un dindarlığı, özellikle Üçleme'ye ve bu Hristiyanlık dininin neden has, Tanrı'nın ilk indirdiği gibi kalmadığı, Newton'un bilimi Tanrı'ya argüman getirmek için nasıl kullandığı, din-bilim tartışır mı, bilim mi dine düşmandır din mi bilime, dinle beraber bilim gider mi gibi oldukça ufuk açıcı konular. Her Müslüman birey için okunması elzem, dâhi gereklidir benim açımdan. Hem özet, hem de gerçekten okutan ve çok kasmayan bir kitap.

  İncelememi beğenmeniz çok önemli değil, yeter ki kitabı "okuyacağım" diye işaretleyin.
 • Allah, insanı bilmem neden hafta sonunda ondan önce yapmış olduğu bunca harikulade şeylerden dimağının yorulduğu bir zamanda yaratmıştır fakat ilk altı gün zarfında avare dolaşıp Yaradanı tenkit etmekten başka bir şey yapmamış olan İblis pazarı fırsat bilip insanın kafasına bir tahta daha ilave etti. Şeytani tahta, bir şey keyfine göre olmadı mı arzusu yerine getirilmedi mi insanı kudurtan o tahta.
 • Ramazan Bayramından birkaç gün sonra (1 Şubat 1933'de), Bursa'da Türkçe Ezan uygulamasına karşı çıkan bir grup , her yerde (msl. İstanbul gibi büyük şehirlerde) Türkçe Ezan okunmuyor oluşunu emsâl göstererek Ulu Cami i önünde nümayiş yapmış ve başka yerlerde Arapça okunduğu halde, Ezanın Bursa'da Türkçe okunmasını protesto etmişlerdir. Protesto sırasında cemaatten iki kişinin Ezan ve Kameti Arapça okumalarına bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine, "Bu nedir yahu? Yahudiler havralarında, Hristiyanlar kiliselerinde serbestçe âyin yaparlarken neden bizi böyle kanunsuz tazyik ediyorlar? Gidip derdimizi anlatalım!" diye tepki gösterilmiş, ardından da topluca Evkaf Müdürlüğüne gidilmiştir. Anadolu Ajansı aracılığıyla gazetelere bildirilen 5 Şubat 1933 tarihli ilk resmî tebliğde bu hâdisenin keyfiyetinden şöyle söz edilmektedir : (A. A. ) Bursa'da 1 Şubatta Türkçe Ezan ve Kamet sebebiyle hâdis olan vak' a şöyle cereyan etmiştir: Şubatın birinci günü öğleden sonra Hoca Yahya oğlu Kazanlı Tatar İbrahim, İslâm oğlu elektrikçi Serafettin, Mehmet oğlu kuyumcu Şahin, kasap Hâfız Mustafa , Yusuf Çavuş oğlu Köy İmamı Hâfız Mustafa , Mehmet oğlu Hâfız Ali', Mehmet oğlu kilimci Salih , Kayapa Köyünden Ömer, Ömer oğlu Kaya Ali , Hasan oğlu Mustafa Hilmi , Aziz oğlu Ali , Mustafa oğlu Halil , Abdülmü'min oğlu Abdülkadir'in teşvikiyle 30 kadar şahsın camiye muttasıl Evkaf Müdürlüğü'ne müracaatla Ezan ve Kâmet'in İstanbul ve diğer taraflarda olduğu gibi Bursa'da Arapça okunmasını gürültülü bir surette talep etmişlerdir. Evka f Müdürünün, "Diyanet İşleri Riyasetinin ve Evkaf Umum Müdürlüğünün emirlerini bozmak iktidarına mâlik olmadığı" yolundaki cevabı üzerine, arkalarına topladıkları bir cemmigafirle hükümet dairesine gitmek istemişlerse de polis kuvvetler i tarafından dağıtılmışlar, müşevviklerle önayak olanlar yakalanarak tahkikâta başlanmıştır. 1
  Bursa hâdiselerinin patlak vermes i üzerine, Diyanet İşleri Reisi Rifat Börekçi hemen harekete geçerek, 4 Şubat 1933 tarihinde —Tahrirât Müdürlüğünün 360/128 sayılı emriyle— tüm Müftülüklere bir tâmim göndermiş ve "en ufak bir muhalefet irtikab edeceklerin kat'î ve şedid mücazâta mâruz kalacaklarını" bilhassa vurgulamıştır  1 Cumhuriyet ve Son Posta, 6 Şubat 1933
 • Bakın 1 kaç gün önce Demiştim ya NASA açıklama yapmak zorunda kalacak yapmış olduğu açıklamaya bakalım
  17:09.2020 yapmış olduğu açıklama Nasa duyurdu Güneşte haraketlenmeler başlamış koca bir yalan ...
  Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. Şu 11 ' Rakamı saten bunun bir proje olduğunu aslında güneşte bir patlama meydana gelmeyecek .
  devam edelim ... Uzmanlar demiş ki Güneş patlaması sırasında gezenenimzdeki güç şebekeleri uydular GPS ile çalışan Hava yolları şirketleri roketler uzaydaki astronotlar bile etkilenebiliyormuş Kocaman bir yalan
  Bunun öncesi 1 ' ay önce açıklamasında Gelecek bir kaç gün içinde güneş patlamaları meydana gelecektir diyen NASA Bakın dikkat edin Gelecek bir kaç gün içinde demiyor Gelecek vurgusu yapıyor
  önümüzdeki bir kaç ay içinde diyor Aptal'mı sanıyorsunuz insanları böylesine saçma bir açıklama yazık kafanıza :)
  Bakın diyor ki ' Hava yolları etkilenecektir Yavrum benim sen bu yolda giderken ben Tur bindirdim ;) Gelelim JAPONYA uçak kazası olacak diyorum olmak zorunda çünkü planlar işlemesi lazım Yakın zaman uçak felaketi olacaktır %100 gerçek
  Bonus soru :) Neden Japonya başbakanı 2 hafta önce istifa etti Biliyorsun Bu felaketin olacağını bu topun altına girmemek için istifa etmek zorunda kaldın En iyisini yaptı aslında böyle bir Kazanın bedeli faturası Ülke liderine kesilecektir
  Ben sadece Şifreleri analiz edebilirim bende sıradan bir insanım Ama zeki bir insanım asla yanılmam
  asıl bölüm sonu canavarı 3'11 okuduğunuz için teşekkür ederim ...