• Daha önce yaklaşık 40 GB'lık dergi arşivini yine buradan paylaşmıştım (şurada: #27907752 ). Şimdi de meraklısına, ilgilisine ve sevenine yakın boyutta II. Abdülhamid Han'a dair arşiv-belge-doküman-tez-makale paylaşayım. En azından benim kendisine olan ünsiyetim bilenler için malumdur.

  Bunu da on kişiye göndermeyip kendiniz faydalanabilirsiniz ama siz yine de elden ele ulaştırın :).

  https://yadi.sk/d/QTjFdUF33SfP7W

  Abdülhamit Kırmız - Abdülhamid'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi (1895-1908).pdf
  Abdülhamid Han'ın Fotoğraf Arşivi.pdf
  Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu - Dedem Abdülhamid Han.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 1. Cilt.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 2. Cilt.pdf
  Azmi Özcan - Abdülhamid ve Hilafet.pdf
  Bayram Kodaman - Abdulhamid Devri Eğirim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası.pdf
  Belgelerle II.Abdülhamid Dönemi.pdf
  Cemal Kutay - Prens Sebahattin Bey, Sultan II.Abdülhamid, İttihat Terakki.pdf
  Cemil Koçak - 2. Abdullhamid_in Mirası.pdf
  Cevdet Kudret - Abdülhamit Devrinde Sansür.pdf
  Faiz Demiroğlu - Abdülhamide Verilen Jurnaller (50 Yıldır Neşredilmeyen Vesikalar).pdf
  Fatmagül Demirel - Abdulhamid Doneminde Sansur.pdf
  François Georgeon - Sultan Abdülhamid.pdf
  II .Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı.pdf
  II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul.pdf
  Mehmet Aydın - Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış: İkinci Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları.pdf
  Mehmet Hocaoğlu - Abdulhamit Han'ın Muhtıraları Belgeler.pdf
  Michel de Grece - II. Abdülhamit Yıldız Sürgünü (trc. Derman Bayladı).pdf
  Mim Kemal Oke - Saraydaki Casus.pdf
  Modhakirat - Sultan Abdülhamid (Arapça).pdf
  Mustafa Armağan - Abdülhamidin Kurtlarla Dansı.pdf
  Mustafa Müftüoulu - Abdülhamid Kızıl Sultan mı cilt 1.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan Abdülhamit Han.pdf
  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu - İlân-ı Hürriyet ve Sultan II.ci Abdülhamit Han.pdf
  Orhan Koloğlu - Abdülhamid Gerçeği.pdf
  Selim Deringil - İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid (1876-1909).pdf
  Sempozyum - Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul.pdf
  Sultan Abdülhamid - Siyasi Hatıratım.pdf
  Uğur Çelik - 2.Abdülhamit İttihat Terakki Mukayesesi.pdf
  Vasfi Şensözen - Osmanoğullarının Varlıkları ve II. Abdülhamidin Emlaki.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Abdülhamidin İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Belgelerle Abdülhamit Dönemi.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - II. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İlber Ortaylı - İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu.pdf
  İlkay Yilmaz - Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları.pdf
  İsmail Çolak - Son İmparator Abülhamit Han'ın Gizemli Dünyası.pdf
  İsmet Bozdağ - Sultan Abdulhamidin Hatira Defteri.pdf
  İzi Karakaş Özbayrak - II. Abdülhamit Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaları (1876-1909).pdf
  Şadiye Osmanoglu - Babam Abdulhamid Saray ve Sürgün Yıllları.pdf
  Şadiye Osmanoğlu - Babam Abdülhamid, Saray ve Sürgün Yılları.pdf
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi - Senûsîler ve Sultan Abdülhamid (haz. İsmail Cömert).pdf
 • Gerçek kahraman ve gaye adamı, vatanı için saadet ve selamet bildiği yolda , yalnız Allah'a ve milletine dayanır, kellesini koluna alarak ortaya atılır ve kurtarmaktan bahsettiği milletinin düşmanına sokulmaz, ona kendisini sevdirmez. Onun ajanı gibi çalışmaz.
 • Biz geldik ve gidiyoruz! Ve ömrümüz boyunca kimine cinnet, kimine hıyanet görünen bir şarkı tutturmuş, batış ufkuna bir mızrak boyu güneşler karşısında halimizi düşünüyoruz. Bu şarkının yakıcı bir beste halinde genç ciğerleri dolduracağı ve ona, yerleştirildiği yalancı dünyayı tanıyacağı ân, ne gündür! Ve o gün, ne büyük gün!..
 • "- Abdülhamîd'de insanı feth ve zapteden harikulâde bir şey vardı."
 • Bir de ona "Kızıl Sultan" derler değil mi?
  Bu, ne zıddıyle gösterilen dünya!..
 • Abdülhamîd gerçek bir fikir ve edebiyat dostudur:

  "Ah!.. Beni edebiyata düşman zan ve böyle ilân ederlerdi. Hayır! Ben edebiyatın değil, edepsizliğin; ve üdebânın değil, edepsizlerin düşmanıyım!"
 • Dağılan şeyden geriye enkazı kalır. Siz o enkazla dağılan yapıyı tekrardan inşa mı edersiniz yoksa yeni yapı mı inşa edersiniz? İkisi de çok zor. Tarihi açıdan bazen öyle süreçten geçilir ki geriye dönüş imkansıza yakın olur. Eğer yeniden inşa yolu "tercih" edilmişse arkasında kesinlikle büyük bir "enkaz" bırakmıştır. Biz yeni yapıya bakıp "enkazı" ve öncesindeki yapıyı anlayamayız. Ancak ve ancak önceki yapıya, sonra enkazına bakarak yeni yapıyı anlayabilir ve anlamlandırabiliriz. Bu noktada şunu da söyleyerek kulaklara küpe etmek isterim: Abdülhamid Han'ın üzerinden çizgi çekip, Atam yolundayız (izindeyiz), Atamız, Atatürk... falan diyenler, öyle bir sahte, yalan, asılsız ve sözde Atatürkçü'sünüz ki! Tarih ilmi bu yüzden çok önemlidir. Sayesinde kimin ne dediğini de iyi anlamış oluyoruz. Tarih bu, bir bütün! Onu inancımıza, ideolojimize, felsefemize, dinimize, dinsizliğimize, çıkarlarımıza göre yorumlamakta ne oluyor!? Ne kazandırıyor bize?!

  NFK', Abdülhamid'i savunmakla tamamen haklı. Abdülhamid'in yerinde olsaydı belki ona karşı cephe tutanların kökünü kuruturdu. Bunu o yapamaz mıydı? Yapardı! Konunun bu ucunu 'takdir-i ilahi, mevla neylerse güzel eyler, ilahi irade açısından bakmak' gibi anlayışlarımıza yönlendirmeyi en uygunu hesap ederiz. Necip Fazıl da Abdülhamid'i anlamaya çalışırken sonunu hüsnü zana bağlıyor. Abdülhakim Arvasi'ye talebe olacakta böyle düşünmeyecek?! Kitabını yırtar pencereden...

  Necip Fazıl'ın eserlerini çok beğenirim, faydalı bulurum. Bunun yanında çoğu eserinde gözlemlediğim ve her zaman ifade etmek istediğim "aceleciliği", "gaza gelmişliği", "püskürmeciliği" vardır. Örneğin bu eserinde Avrupa mimarisinden piç mimari diye bahseder. Bu özün gideceği ve yerine yabancının geleceğine olan nefret olsa gerek. Sadece nefreti değil sevgisi de ifrat derecede. Kendisinin de şikayetçi olduğu zekasının belirtileri. Dile kolay, anlatıyorum ama böyle zekaya sahiplik etmek hiçte kolay değildir. Bir de öyle Zeka'yı anlatıyor ki..II. Abdülhamid Han.. Trt'deki diziyi de büyük keyifle izlerim (eleştirenlere 'diziden tarih mi öğreniyorsunuz?!' diye kızıp geçiyorum). Ne diyeceğimi bilemiyorum, bazen inanamıyorum; böyle deha bir imparator hakikaten tarihte gelmiş geçmiş ve haberimiz yok.

  Sonda 643. sayfada büyük harflerle "Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır." yazıyor. Bunu anlamak zor olabiliyor diyerek kendimce biraz farklı şekilde ifade etmeye çalıştım: "Abdülhamid'i anlamak her şeyden biraz anlamayı gerektirecektir."

  Adama derler sen de kim oluyorsun, bu yüzden ben değil tarih gururla söylesin - <<Benim II. Abdülhamid Han'ım var.>>