K.K, Ulu Hakan'ı inceledi.
2 saat önce · Kitabı yarım bıraktı

Çok yanlış bir zamanda okumaya karar verdiğimden ve vaktim olmadığından dolayı maalesef yarım bırakmak zorunda kalıyorum .
Bir etkinlik sayesinde okumaya karar vermiştim ne yazık ki tamamlayamadım.

Osman İnce, bir alıntı ekledi.
21 May 00:42

.."Durun, Abdülhamid tarihin en büyük kurbanıdır ve üzerinde sahte ilim imâl edilmiştir."...

Ulu Hakan, Necip Fazıl KısakürekUlu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek
Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
09 May 01:01

Filozof, Tanrı ile doğanın tek bir varlık olduğunu, değişmez yasaya uygun olarak, zorunlu eylemde bulunduğunu bilmektedir. Saygı gösterip boyun eğeceği şey, bu ulu yasadır. Bilir ki, kutsal kitaplarda “Tanrı bir yasa koruyucusu gibi, bir hakan gibi anlatılır. Âdil ve esirgeyici olduğu söylenir. Nedeni de, bilgisi kıt olan halkın anlaması içindir. Aslında Tanrı, niteliğinin gerektirdiği için eylemde bulunur, kararlarıysa sonsuzca var olan hakikatlerdir.

Felsefenin Öyküsü, Will DurantFelsefenin Öyküsü, Will Durant
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
06 May 02:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

ABDÜLHAMİD'İ ANLAMAK HER ŞEYİ ANLAMAK OLACAKTIR.

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 643 - Büyük Doğu Yayınları (Kiatpta olduğu gibi büyük harflerle))Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 643 - Büyük Doğu Yayınları (Kiatpta olduğu gibi büyük harflerle))
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
05 May 23:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Bir katışkan [Arif Hikmet Paşa], bir Arnavut [Es'at Paşa], bir Ermeni [Aram Efendi] ve bir de Yahudi [Emanüel Karuso], Ulu İslam Halifesi ve Türk Hakanına, Müslümanlık ve Türklük namına diyeceklerdir ki:
Millet seni istemiyor, hal'etti; tahtından in aşağıya!

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 561 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 561 - Büyük Doğu Yayınları)
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
 04 May 18:13 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Peyami Safa ↔ NFK
Bizzat Peyami Safa'dan dinlediğime göre, (Boer)lere İngilizler tarafından yapılan o şeni zulümler üzerine bütün Avrupa İngilizler aleyhine ayaklanırken, babası şair İsmail Safa, birkaç edebiyatçı arkadaşıyla İngiliz Elçiliğine gitmiş ve aynı muamelenin Türkiye'ye yapılmasını sefirden istemişler!!! Bundan sonra, Peyami Safa'nın değil, kendi fikrimi söyleyeyim ki, vatana hiyanet çapında ve idamlık suç olan bu harekete karşı Abdülhamid, İsmail Safa'yı, oğlu Peyami iki yaşındayken Sivas'a nefyetmiş ve ayda bilmem kaç altun maaş bağlayarak orada oturtmuş... İsmail Safa da Sivas'ta veremden ölmüş...
- Vay, hain Abdülhamid benim babamı öldürdü!
Peyami'nin kanaati buydu ve benden bir gün şu cevabı almıştı:
- Abdülhamid senin babanı öldürmedi, kesesinden besledi. Ben onun yerinde olsaydım babanı astırırdım!

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 317 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 317 - Büyük Doğu Yayınları)
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
04 May 16:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Yahudi'nin münhasır ve mücerret, kendisininkinden başka her birliğe düşman olmaktaki ezeli ve ebedi memuriyetini şundan anlayalım ki, yeryüzüne parayı getiren ve kapitalizmayı icad eden kendisi; sonra bu kapitalizma yabancı ellerde terakki etmeye başlayınca ona karşı komünizmayı keşfeden yine kendisi, daha sonra komünizma Rusya'da birlik manzarası belirtince bu defa onu fikirde ve siyasette tepelemek isteyenlerle birleşen yine kendisidir. Yahudi kapitalizmasını tek malikiyet halinde isimlendirmek imkansızdır ama kömünizmayı (Karl Marx) şahsında, ona en büyük fikir darbesini (spiritüalist) cereyanı da (Henri Bergson)un hüviyetinde teşhis etmek gayet kolaydır. Bunların ikisi de baş örnek Yahudi'lerden... Böyleyken Yahudi (Marx) Yahudi'yi <<çıfıt>> diye anarken, Yahudi (Bergson) maddeciliğe <<insanoğlunun en büyük delaleti>> yaftasını yakıştırır.
Biri en büyük Yahudi icadı kapitalist düzeni, tam buhran ve illet demine geldiği zaman daha illetli bir dünya görüşü ile yıkmaya, böylece beşeri nizamları alt üst etmeye bakar, öbürü de buhran ve illeti tasdik ve fakat şifasını başka yerde tespit ederek yıkıcılığı yıkmaya koyulur, bu arada üçüncü bir Yahudi (Froyd) ise insan ruhunu hiçbir sisteme inanmayacak, bağlamayacak şekilde süflileştirir.
İşte Yahudi mimarisi!.. Birinin yaptığını öbürü bozsa da müşterek gayeleri milletleri ve onların her türlü fikir ve duygu birliklerini bozmaktır. (...) Shate inkılaplar onların eseri, ruhi ve iktisadi ihtilaller onların <<veled-i zina>> larıdır.

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 322 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 322 - Büyük Doğu Yayınları)
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
04 May 02:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Garbın, hilesini yutturamadığı Abdülhamid'i yine Garb takdir ediyor da biz yerin dibine geçiriyoruz.

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 303 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 303 - Büyük Doğu Yayınları)
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
03 May 21:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

İmparotoriçe, Imparator ve Padişah, bir arada sohbetteler... İmparator, gözüyle İmparotoriçeyi işaret ederek Fransızca, Abdülhamid'e soruyor.
- Haşmetmeap! Biz bir kadınla başa çıkamazken siz koca haremi nasıl idare edebiliyorsunuz?
Abdülhamid gülümseyerek cevap veriyor;
- Bu bir sanattır, Majeste!.. Her sanat gibi akli izahı olmayan bir hüner!
Kayzerin bönlüğiyle Sultanın inceliği besbelli değil mi?

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 274 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 274 - Büyük Doğu Yayınları)
Ferman Mamedov, bir alıntı ekledi.
 01 May 14:40 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Abdülhamid, sade Türkiye'de değil, bütün dünyada ilk olarak, merkezi idare makamına bağlı gizli bir polis, istihbarat şebekesi kurmuş... (s. 234) ...kurduğu haber alma teşkilatını yalnız belli başlı şahıslardan ibaret bırakmaz, bütün memleket fertlerini bu mevzuda hassas ve vazifeli görmek isterdi. (s. 236)

Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 234 - Büyük Doğu Yayınları)Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 234 - Büyük Doğu Yayınları)